Hva kreves av fremtidens ledere?

Fremtidens ledere

Fremtidens ledere står overfor helt nye krav enn tidligere. Som leder må du raskere kunne tilpasse deg nye situasjoner. Mennesker, bedrifter og organisasjoner beveger seg mer i ukjent terreng enn tidligere.

Du blir ikke lenger respektert bare fordi du er leder

-Du må gjøre deg fortjent til respekt, og da spesielt som leder. Mennesket i lederrollen betyr mer enn før.

De ansatte følger ikke lenger automatisk sin overordnede, men stiller flere kritiske spørsmål enn tidligere. Fremtidens leder må kunne skape mening i arbeidet og ha et tydelig verdisett medarbeidere kan identifisere seg med. Dette gir inspirasjon og personlig autoritet i lederskapet. Ledere trenger å utvikle seg som sparringpartner og fasilitator. På den måten stimulerer leder  medarbeidere til selvstendig tenking , til større ansvar og styrker deres endringskapasitet.

Dette sier Erica Grunnevoll, teolog, DNCF sertifisert Coach og partner i konsulentfirmaet CoachTeam – House of Leadership. Sammen med Fakultet for kunstfag har de utviklet et videreutdanningskurs i Kreativ Ledelse og Coaching spesielt utviklet for fremtidens ledere. Hun mener fremtidens lederskap kan ha mye å lære av kunstfag som et viktig supplement til de tradisjonelle teoretiske lederfagene.

Fremtidens leder står overfor andre krav enn tidligere.

Fremtidens leder står overfor andre krav enn tidligere.

Ny form for lederskap

Even Lynne, førsteamanuensis ved Fakultet for kunstfag ved UiA og foreleser på kurset, støtter Grunnevoll og mener kreative fag har mye å bidra med for fremtidens ledere. Han har selv bakgrunn fra teater.

-Som skuespiller må man skape kontakt med publikum, man må få menneskene med seg inn i den verden man skal skape sammen. Videre må man tilpasse seg nye settinger, situasjoner, publikum og roller. Disse raske skiftene ser vi øker i næringslivet, og fremtidens leder må derfor raskt kunne gå inn i nye roller. Man må tørre og eksperimentere, teste ut muligheter, og leke med det ukjente. Arbeidsformen blir mer prosjektbasert, og man må raskt kunne tre inn og ut av forskjellige roller og kommunisere på nye måter, sier Lynne.

Lynne bruker sin teatererfaring aktivt på kursene i Kreativ Ledelse og Coaching. Blant annet lærer deltagerne hvordan de kan bruke dramaturgi, historier og karakterer både i sitt arbeid med seg selv som leder og med medarbeidere.  Forelesningssalen er byttet ut med et hjemmekoselig eldre hus midt i Oslo sentrum, eller UiAs campus på Metochi.

-I slike omgivelser opplever vi at deltagerne slipper seg mer løs og åpner seg mer opp, sier Lynne.

Kursene foregår i omgivelser som gjør deltakerne mer trygge og kreative.

Kursene foregår i omgivelser som gjør deltakerne mer trygge og kreative.

Slik har vi alltid gjort det

Alt for mange bedrifter i dag lever etter innarbeidede rutiner og baserer hverdagen på «slik har vi alltid gjort det.» Det fungerer ikke om man skal henge med i svingene. Vi står overfor en utvikling, og den blir mer kompleks og turbulent, sier Grunnevoll.

-Vi beveger oss inn i nytt og ukjent terreng. Der hvor mange tidligere har gått i ferdig opptråkkede løyper, må veien bli til mens man går og av og til kommer man utfor en bratt bakke. Det holder ikke lenger å lage en strategi for fem år frem i tid, og tenke at ting endrer seg langsomt. Ledere og medarbeidere  må tåle kaos, ha mestringstro på å teste ut nye muligheter, evne å til passe seg nye situasjoner, ulike team og mennesketyper  raskt  og smidig.

En viktig for oppgave for fremtidens ledere blir å kunne bevege seg i dette landskapet som er komplekst og turbulent. De må samtidig kunne stå stødig, og fremme kontinuerlig læring og fleksibilitet. En coachende og spørrende tilnærming bygger tillit og styrker medarbeideres stamina. Uten dette blir det vanskelig å fornye seg, og man kan lett havne bakpå, sier Grunnevoll.

 Vil du vite mer?

Ønsker du å henge med i svingene som en av fremtidens ledere? Les mer om kurset Kreativ Ledelse og Coaching i dag, og meld deg på!

Skroll til toppen