• Trinn 1 NLP Business Practitioner og studieemnet Kreativ Ledelse i samarbeid med Universitet i Agder

 • Trinn 1 arrangeres i samarbeid med Universitetet i Agder og fører til internasjonal sertifisering som NLP Business Practitioner fra CoachTeam og Kreativ ledelse: formidling, relasjonell kommunikasjon og coaching gir 15 studiepoeng

print

Kreativ ledelse: formidling, relasjonell kommunikasjon  og coaching
Realkompetanse innen ledelse, coaching og kommunikasjon som også gir deg  studiepoeng

Trinn1 på vår leder- og coachutdanning gir deg både studieemnet «Kreativ ledelse: formidling, relasjonell kommunikasjon og coaching» og en grundig innføring i NLP og selvledelse. Coachingmetodikk og øvelser blir trukket inn tidlig i utdanningen slik at du får med deg verktøy til praktisk nytte i hverdagen, både privat og i jobbsammenheng. Vi legger vekt på å lære gjennom å gjøre slik at deltakerne raskt skal føle seg trygge i bruk av verktøyene.  Utdanningen er godkjent av Den Norske CoachForening og følger Norsk Bransjestandard for coaching. Du blir av CoachTeam sertifisert som NLP Practitioner med beståtte eksamener. Studieemnet kreativ ledelse arrangeres i samarbeid med Universitetet i Agder og gir deg 15 studiepoeng. 

 

Les hva våre kunder sier om utdanningen

 

Det er resultatet som teller! Leder- og Coachutdanning hos CoachTeam as

Vi er alle på jobb for å bidra til å løse oppdrag på en måte som skaper gode og sunne resultater. For å kunne yte, trenger vi bla gode rammebetingelser på det organisatoriske og administrative plan. Vi trenger også riktig kunnskap og opplæring. I tillegg trenger vi mennesker som kan samarbeide og konsentrere seg om å utøve faget på en verdig måte. For å kunne fungere optimalt, er det viktig for bedrifter og ansatte å håndtere de menneskelige aspekt i jobbhverdagen på en konstruktiv måte. Vi ser at det å jobbe med samhandlingskompetanse, relasjonell kompetanse og selvledelse er en forutsetning for å lykkes i dagens samfunn. Å jobbe med menneskene som leverer tjenestene fremmer også resultat på bunnlinja.

Vårt lederutviklingsprogram går rett inn i denne hverdagen. Vi liker å si at vi utvikler ledere som lærer å hente frem det beste hos seg selv og andre. Programmet har fokus på beste praksis og deltakerne lærer seg svært effektive og praktiske verktøy for å håndtere seg selv og omgivelsene på en enkel og smidig måte.

Sagt på en annen måte; vi gir kompetanse for å håndtere morgendagens utfordringer.

CoachTeam tilbyr et helt unikt opplegg for din leder- og coachutdanning med start våren 2018.

Vi har i løpet av 16 år levert 40 programmer innen Trinn1 coaching, kommunikasjon og selvledelse; NLP Business Practitioner.  Vi er stolte over å nå levere et studieemne i Kreativ Ledelse; formidling, relasjonell kompetanse og coching i samarbeid med Universitetet i Agder.  

Vår kompetanse og erfaring i å bruke coaching og coachende adferd i arbeidslivet gjør utdanningen praktisk, aktuell og matnyttig.

Du får praktisk trening og erfaring i fellessamlinger samt nettverk. Du får ny kompetanse når og hvor det passer deg via e-læring.

Trinn 1 på vår leder- og coachutdanning er resultatorientert slik at du selv kan løse oppgaver og utfordringer på en rask og effektiv måte. Utdannelsen gir et sterkt og stabilt fundament for forståelse av strukturen i de subjektive mentale prosesser hos mennesker og innsikt i sansebasert ledelse som kan integreres direkte i arbeids- og privatliv.

Leder- og coachutdanning Trinn 1 er også vårt grunnkurs i coaching og NLP. Kurset gir deg innføring i NevroLingvistisk Programmering og NevroSemantikk som bygger på kognitiv-behavoristisk psykologi. Du får den nyeste viten om hva som gir mennesker energi, motivasjon og evne til å løse utfordringer.

Utdanningen følger American Board of NLP (ABNLP) og man blir sertifisert i henhold til denne standarden. Dette er et kvalitetsstempel som gir deltakeren tittel som NLP Business Practitioner. Denne utdanningen kan videreføres hos andre medlemsorganisasjoner verden over for videre utdanning og kurs. Trinn 1 er videre godkjent av Den Norske CoachForening (DNCF) og følger Norsk bransjestandard for coaching.
Studieemnet Kreativ ledelse: formidling, relasjonell kommunikasjon  og coaching arrangeres  i samarbeid med UiA og gir deg 15 studiepoeng ved beståtte eksamener.

Hovedmålene med Trinn 1 er å:

 • Lære deg coachingverktøy
 • Lære deg å motivere deg selv og andre
 • Kommunisere effektivt på alle nivåer
 • Skape positive endringer for deg selv og andre
 • Lære deg stressmestring
 • Styrke dine salgskunnskaper
 • Gjøre deg til en bedre leder
 • Øke din innflytelse
 • Lære deg å møte utfordringer
 • Fokusere på mål og oppnå dem
 • Bli mer fleksibel og løsningsorientert
 • Yte ditt beste
 • Være kreativ

Hent frem de beste ressursene i deg selv og andre

De kraftfulle og likevel enkle teknikkene vi bruker er utarbeidet ved studier av hvordan mennesker med fremragende egenskaper tenker og kommuniserer. Den kunnskapen du tilegner deg om din og andres atferd, hjelper deg til å klargjøre og nå egne mål og drømmer på en effektiv og inspirerende måte. Styrken ved disse teknikkene er at de er tilgjengelig for oss alle samt at de er lettfattelige, enkle å anvende og spennende.

Kommunikasjon berører alle livets områder. Studiet vil gi deg bedre innsikt slik at du både privat og i yrkessammenheng kan bruke språket mer presist og effektivt.

Passer for deg som:

 • Ønsker kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og selvledelse
 • Ønsker å jobbe med utvikling og vekst av mennesker
 • Vil styrke dine lederferdigheter
 • Har utfordringer du ønsker å jobbe med
 • Liker å jobbe prosessuelt med mennesker
 • Ønsker å få flere verktøy til å gjøre en god jobb
 • Trigges av å se coaching i et business perspektiv

Du får:

 • Økt bevissthet og økt kontroll over egen atferd
 • Økt evne til selvledelse
 • Verktøy til å gjennomføre endringer
 • Læring gjennom å se/høre (30%) og gjøre (70%)
 • Kursledere med høy energi, mye latter og sterk kompetanse krydret med ferske eksempler fra prosesser i næringslivet
 • Ett helt nytt nettverk av mennesker å samhandle med

Hvorfor ta denne utdanningen?

 • For å hente frem ubevisst kompetanse og sette den i en ny sammenheng.
 • For å bruke språket til å snakke mer med, og mindre til andre.
 • For å lære hensiktsmessige strategier i ønskede situasjoner
 • For å definere konsistente mål som gir resultater.
 • For å gi deg selv et rom for refleksjon og oppdagelse av nye muligheter.
 • Som grunnlag for videre coachingutdanning.
 • For å styrke din egen lederfunksjon: Hvordan skal du kunne lede andre om du ikke kan lede deg selv?

Gjennomføring

Trinn 1 består av fysiske samlinger samlinger samt 5 online moduler fordelt over ca. 4 måneder  samt webmøter for spørsmål og svar
I tillegg dannes kollokviegrupper for ytterligere utdyping og tilegning av stoffet.
skriftlig og praktisk eksamen i tillegg til obligatorisk coaching av medstudenter.

Online
Du starter opp med e-læring umiddelbart etter at din påmelding er mottatt og du har betalt faktura så du kan velge å ha god tid til å se stoffet når du melder deg på allerede nå.

Fysiske samlinger
Du kickstarter studiet med 2 dagers samling i Oslo. Etter å ha vært igjennom alle online modulene samles alle deltakerne på UiAs flotte sted Metochi på Lesbos  hvor vi jobber intensivt sammen på bootcamp i seks dager.

Eksamen/Sertifisering
Trinn 1 gir NLP Business Practitioner utdanning og sertifisering etter internasjonale retningslinjer og kriterier (ABNLP standard).
Kreativ ledelse: formidling, relasjonell kommunikasjon  og coaching gir deg 15 studiepoeng.
Universitetet i Agder og CoachTeam står for opplæring med høy faglig kvalitet i et inspirerende og stimulerende miljø. Eksamen og Sertifisering skjer ved en skriftlig og en praktisk eksamen.

Praktisk eksamen Trinn 1:

Følgende kontrolleres underveis i praktisk eksamen og kommenteres ved oppsummering:

 • Deltaker tar rollen som coach
 • Hvordan coachee blir tatt imot
 • Rapport – pust  – stemme/ord/rytme – kroppsspråk
 • Målsetting defineres
 • Pacer og leader coachee
 • Preframing
 • Lytting og kalibrering
 • Stiller åpne spørsmål uten å lede
 • Gode oppfølgende spørsmål
 • Submodaliteter
 • Backtracking
 • Språkmønstre
 • Språk som forutsetter
 • Fyllord
 • Økologisjekk
 • Future Pace
 • God teknisk gjennomføring av øvelsen
 • Fleksibilitet til å gjennomføre dersom ikke øvelsen fungerer optimalt
 • Helhetsinntrykk
 • Endring hos Coachee

Etter hver øvelse

 • Coachee deler hvordan coachingen var for han/henne.
 • Coach forteller hva hun er mest fornøyd med og hvilken strekk han/hun vil gi seg selv.
 • Coach forklarer hensikten/intensjon med øvelsen og gruppen diskuterer løsninger og anvendelsesområder + eventuelle spørsmål.
 • Tilbakemelding fra trener, medstudenter og assistent.

Hvis coach ikke løser øvelsen teknisk godt:

Etter øvelsen må coach beskrive øvelsen på flipover og hensikten med øvelsen slik at vi ser at coach kan og forstår den. Etterpå må coach forklare hvorfor han/hun valgte å ikke gjøre øvelsen som forklart.

Dersom coach ikke kan forklare øvelsen eller har en god grunn til valgte løsning gjør vedkommende gjør det om igjen i en ny gruppe.

En leder- og coachutdanning tilpasset næringslivet

ledelse, coaching, kommunikasjon

Realkompetanse innen ledelse, coaching og kommunikasjon

I denne artikkelen kan du lese mer om utdanningen.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål. Send oss en e-post eller kontakt oss på telefon!

KONTAKT OSS!

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på vårt nyhetsbrev. Vi sender av og til oppdateringer, gode tilbud og nyttig informasjon. Vi sender ikke spam, og vi deler ikke e-post adressen din med andre.