Den gode samtale

Den gode samtale gir mulighet til å skape forandring, forståelse, enighet og vekst både hos enkeltmennesker og organisasjoner. Å skaffe seg solid kommunikasjonskompetanse vil gjøre egne samtaler mer dynamiske, styrke forhold til andre mennesker, styrke ens lederskap og ens evne til selvledelse.

Dette merker vi tydelig når en samtale ikke fungerer. Mennesker opplever «å snakke forbi hverandre», samtaler går i lås og kan gå over til rene ordkriger. For å overføre informasjon trenger vi bare å snakke, ikke samtale. Det er ikke nødvendig med en samtale for å gi en instruks. Det som kjennetegner den gode samtalen, er at man snakker med en annen person og ikke bare til. Det betyr at samtalepartnerne anstrenger seg for å forstå hverandre ved å lytte oppmerksomt til innholdet og meningen i det som blir sagt.

Dersom vi ønsker at en annen person av fri vilje skal utføre en handling eller endre atferd med respekten for andre og seg selv i behold, trenger vi den gode samtale.

Det er flott å beherske kommunikasjonsteknikker. Kjennskap til hvordan man stiller åpne, lukkede, sammenlignende, ledende eller reflekterende spørsmål er selvsagt en fordel. Men en god samtale krever mer enn teknikker, teknikker blir fort ytre staffasje.

Det er noen kriterier som er avgjørende for at en dialog eller gruppesamtale kan bli den gode samtale:

Respekt

Respekt innebærer blant annet å ta hensyn til egne og andres ressurser og begrensninger. Denne respekten gjelder personen og ikke atferden eller handlinger.

Ærlighet

Et ærlig forhold til et annet menneske kan være krevende, samtidig er det mest utviklende i det lange løp. Ærlighet er ikke det samme som brutalitet eller plumphet. Det er ikke alltid man kan eller vil si alt, det man sier skal være sant.

Åpenhet

Åpenhet innebærer å dele noen personlige tanker eller opplevelser i forhold til en gitt situasjon. Det innebærer ikke å vrenge ut sitt eget følelsesliv.

Meningstoleranse

Tillate forskjellige synspunkter og akseptere andres meninger uten å behøve å være enig, er videre et kjennetegn på en god samtale.

Nysgjerrighet

Å være nysgjerrig på den andres meninger og ståsted er noe annet enn å være en «nysgjerrig Per». Det handler om å være interessert i å høre og også forstå mer av den andres rasjonale for sitt syn eller sine handlinger. Hver eneste samtale er unik. Kunnskap gir innsikt, erfaring gir ferdigheter. Når dette kobles sammen med respekt, ærlighet, åpenhet og en dose nysgjerrighet, kan ledere og medarbeidere samtale seg frem til å bli gode samtalepartnere.

Tekst: Erica Grunnevoll, Partner i CoachTeam as – House of Leadership

Artikkelen er også publisert på LederNytt.no.

Skroll til toppen