CoachTeam dekoder – dette betyr selvledelse!

Vet du hva selvledelse er? Flere tror dette for eksempel handler om fleksitid, og muligheten til å komme og gå som de vil. Selvledelse er mye mer enn det ytre. Det handler blant annet om evnen til å kontrollere tankemønster, til å snu tunge tanker, hvordan man snakker til seg selv og om hvordan man kan optimalisere seg selv som leder eller medarbeider ved hjelp av selvinnsikt og evne til selvregulering. 

Bevisstgjøring 

CoachTeam og Universitetet i Agder sitt kurs i selvledelse og kommunikasjon handler om bevisstgjøring rundt dine egne talenter, din kommunikasjon og dine handlingsmønstre.
Selvledelse handler i korte trekk om bevisstgjøring og evnen til ledelse “av meg selv as”. Les mer her! 

Denne bevisstgjøringen vil gjøre det enklere for deg å lede, samskape og forholde deg til andre mennesker. Dette oppnås gjennom faglige innspill, diskusjon, caser og teknikker. Teknikkene kan taes i bruk umiddelbart og gjøre din selvledelse og kommunikasjon med deg selv og andre ennå bedre.

Selvledelse gir arbeidsglede 

I følge ledernytt.no  har selvledelse effekt både på ledere, enkeltmedarbeidere og hele organisasjonen. Dette begrunnes med at teknikkene for selvledelse fremmer arbeidsglede og indre motivasjon. 

Selvledelse baserer seg på teorier om motivasjon, blant annet teorien om indre og ytre motivasjon samt om målsettinger. Indre motivasjon betyr at du motiveres av dine verdier, av at jobben i seg selv gir deg mening. Du motiveres ikke først og fremst av utsikten til lønn, bonus eller andre ytre påskjønnelser, skriver Ledernytt. 

Og vi siterer førsteamanuensis Per-Magnus Thompson ved Handelshøyskolen BI. 

– Ideen er at det ikke bare er lederen som skal hjelpe medarbeideren med å holde fokus, sette mål, evaluere og belønne, men at medarbeideren selv også er aktiv i forhold til disse prosessene, sier han.

Tillit er et nøkkelord 

Det ligger mange nøkkelord i uttrykket selvledelse. Et av de viktigste nøkkelordene er tillit. God selvledelse handler på mange måter om et positivt menneskesyn. Lederen må ha tillit til at medarbeiderne ønsker å gjøre en god jobb, bidra positivt og ha yrkesstolthet. 

Med fokus på selvkontroll, myndiggjøring og ansvarliggjøring av medarbeiderne skaper lederen selvledelse. Dette krever en leder som gjerne kombinerer coaching og myndiggjøring av medarbeidere med transformasjonsledelse, hvor lederen fungerer som en rollemodell og inspirerer, viser omtanke og støtte – i kombinasjon med kravene som blir stilt. 

En person-og situasjonsorientert leder er ofte en trygg leder. Som leder styrker du god selvledelse og ledelse av andre gjennom relasjonskompetanse og kommunikasjonsferdigheter.

CoachTeam sitt kurs i kommunikasjon og selvledelse tar for seg noe av disse temaene: 

 

  • Kartlegging og forståelse av egen kommunikasjonsstil og forståelse av andres
  • Hvordan ta ansvar for egne følelser, tanker, atferd og kommunikasjon?
  • Hvordan vite hva som driver deg?
  • Hvordan vite når du skal si NEI og når du skal si JA?
  • Hvordan skape eierskap?
  • Ser du de store linjer eller er du mer opptatt av de små detaljer?
  • Hvordan motivere og inspirere deg selv og andre?

 

Skroll til toppen