Dette er kreativ ledelse – slik hjelper coachutdanning ledere

Kreativ ledelse

Ønsker du å bli dyktig som leder?
Og du ser at du trenger menneskekunnskap og relasjonskompetanse for å mestre å bli en god leder?
Har du blitt forfremmet på arbeidsplassen og befinner deg plutselig i en lederrolle?
Eller er du gründer som har ansatt flere og derfor er du nå i en lederrolle? 

Dette er bare noen av situasjonene som krever økte kunnskaper og ferdigheter innenfor kommunikasjon og selvledelse. Dagens ledere trenger gode evner til selvledelse så vel som gode evner til å lede andre.

Hva med deg?

Kreativ formidling

For deg som er interessert i å bli en bedre leder har CoachTeam en utdanning, i samarbeid med Universitetet i Agder, som heter Kreativ Ledelse og Coaching. Her får du faglig og personlig utvikling gjennom et praktisk og velprøvd utdanningsløp som er forankret i arbeidslivet. Dette er en utdanning som hjelper deg til en større forståelse for hvordan du kan lede gjennom kreativ formidling, relasjonell kommunikasjon og coaching.

Les mer her! 

Even Lynne jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og er UiA sin hovedlærer på leder- og coachutdanningen “Kreativ Ledelse og Coaching” som CoachTeam arrangerer i samarbeid med universitetet.  Han forteller at kreativ ledelse er helt nødvendig for at dagens ledere skal lykkes. 

Hva er kreativ ledelse?

– Ledelse blir et stadig mer krevende fag ettersom endring og omstilling i arbeidslivet går fortere og er en kontinuerlig prosess. Samtidig blir også forventningen fra medarbeidere om å oppleve mening, vekst og læring i forbindelse med jobben større. Fortsatt er hardt arbeid og evnen til å ta gode beslutninger helt avgjørende for ledere, men det er ikke nok. Relasjonelle ferdigheter er også viktig. Det samme er evnen til å inspirere og motivere organisasjonen, kunder og medarbeidere, forklarer Lynne.

Arbeidsmotivasjon

Lynne forteller at for å bli den lederen som motiverer og inspirerer, er det å forstå og kunne anvende grunnprinsippene innen coaching til stor hjelp.

– På Kreativ Ledelse og Coaching- kursene lærer deltagerne lytteteknikker, tilstedeværelse, spørreteknikker og øvelser som gjør andre aktive og løsningsfokuserte. Som leder forbedrer du kommunikasjonsevnen og de relasjonelle ferdighetene enormt.

– Deltakerne lærer hvordan de gjennom en coachende lederstil kan få frem medarbeideres initiativ, arbeidsmotivasjon og evne til å være selvgående, forklarer han.

Ledertrening

For å oppnå disse ferdighetene har Universitetet i Agder har sammen med Coach Team tatt i bruk virkemidler fra film- teater- og skuespillerfaget for å utvikle en helt ny treningsform for ledere. Denne treningsformen baserer seg på arbeid med storytelling/historier, coaching, karakterbygging og metaforer.

Gjennom skriveøvelser, filmeksempler, karakteranalyse fra skuespillerteknikk, visualiseringer, intervjuteknikker og ulike kreative øvelser lærer deltagerne å utvikle visjoner, mål, verdier.

Gjennom studie-emnene i Kreativ Ledelse og Coaching får deltakerne økt selvinnsikt gjennom å analysere indre og ytre hindringer. De definerer og utvikler egne styrker og fortrinn, lærer om virkningsfull formidling og om dynamikken i endringsledelse og læringsprosesser, forteller førsteamanuensisen.

Resultatet blir tenning

Resultatet av utdanningen blir ledere som lærer å bruke mer av seg selv i jobben. Og som tør å bruke sin kreativitet og sin fantasi i løsning av oppgaver forklarer Even Lynne videre. 

 – De lærer hvordan de kan sette tilsynelatende trivielle oppgaver inn i en større ramme av mening, og på den måten skape en eksistensiell tenning hos medarbeidere som forløser energi på jobben.

– De lærer hvordan de kan bruke feiringer og seremonier til å skape fellesskap og lagånd på arbeidsplassen, og de blir markert bedre formidlere enten det dreier seg om å fortelle en historie på en fest eller å legge frem en ny strategi på et styremøte.

Hvem passer utdanningen for?

– Kursene passer for ledere på alle nivåer i privat og offentlig virksomhet. Gründere og selvstendige næringsdrivende er også en gruppe som får mye ut av denne unike treningen som gis innenfor Kreativ ledelse og coaching.

Nøkkelen til å få til alt dette er den spesielle legeringen av coaching, teaterfag og ledelsesfag som har blitt varemerket for studiet i Kreativ Ledelse og Coaching, forklarer Lynne. 

– Vi er stolte av det utviklingsarbeidet som Universitetet har gjort sammen med Coach Team på dette området, og kan nå tilby en trening som er unik i Norge og allerede har fått entusiastiske evalueringer av fem kull med ledere, avslutter han. 

Skroll til toppen