Bærekraftig samarbeid mellom Universitetet i Agder og CoachTeam as – House of Leadership

Digitalisering i arbeidslivet angår oss alle. Den nye arbeidshverdagen stiller større krav til personlige egenskaper som læringsevne, kommunikasjon, selvledelse, kreativitet og fleksibilitet.

Samarbeidet mellom UiA og CoachTeam går rett inn i denne hverdagen. Begge parter ønsker å bidra til at enkeltpersoner og bedrifter har bærekraftige verktøy for tilstedeværelse, utvikling, vekst.
Dette samarbeidet er også en anerkjennelse av deg som ønsker å styrke dine softskills og utvikle deg som leder, medarbeider, selger, markedsfører, skuespiller, rådgiver, konsulent eller coach.

  • Du får totalt 45 studiepoeng fra UIA. Du oppnår 15 studiepoeng i studieemnet Kreativ ledelse og coaching på hvert nivå på vår 3 nivå’s leder og coachutdanning
  • Du får vesentlige ferdigheter innen relasjonell kommunikasjon og coaching; kunsten å lytte, stille spørsmål og gi nyttig feedback
  • Du får “flipped classroom” konsept med online videoer, nettmøter og selvsagt undervisning fra seniorcoacher/konsulenter fra UIA og CoachTeam med lang erfaring fra arbeidslivet
  • Ut over det UIA leverer får du internasjonale sertifiseringer fra CoachTeam. Vår coachutdanning følger Norsk Bransjestandard for Coaching og er godkjent av Den Norske CoachForening. Hvert nivå er selvstendig. Du kan umdiellbart fortsette på nivå to og/eller nivå 3 etter nivå 1.

“Det handler det om å gi tilbake til samfunnet, i USA kaller man det «pay forward»-kultur,» skrev Kahoot gründer Johan Brand i et blogginnlegg

Don’t fake it til you make it. Kvalitet og faglig tyngde og solide samarbeidspartnere tar tid og det kan ikke «fakes» skriver han videre.

CoachTeam har i alle år gått i bresjen for kvalitet og seriøsitet. Vi tror ikke på quickfix og keiserens nye klær.

Hvorfor?

Fordi dette dreier seg dypest sett om å ta det menneskelige og relasjonelle aspekt ved livet på alvor. Mennesker i jobb eller privatsammenheng er mennesker, ikke maskiner.
Man lefler eller tuller ikke med det menneskelige.
Derfor er kvalitet og seriøsitet viktig.

Coaching og coachende lederskap er et relativt nytt fagfelt og i Norge er det bare i startfasen enda. Fremover fordrer samfunnsutviklingen i enda større grad at vi evner å samarbeide på tvers av fag, kulturer og bransjer. Vi trenger å spille hverandre gode.

Av den grunn blir det mer og mer behov for coaching, nettopp fordi coaching arbeider styrkebasert, tillitsbasert og har en løsningsorientert tilnærming til endring og utvikling.
Mange har en tendens til å se etter problemer og årsakene til dem i vanskelige tider både i arbeidslivet og privat.

Hovedessensen i coaching er mestringsfokus og kreativitet hvor vi ser på muligheter og drømmer, utnytter styrker og ressurser og finner frem til elementer som kan gjøre situasjonen mer tilfredsstillende og som kan bidra til omstilling og endring.

Selvledelse er og blir en en viktig del av endringsprosesser.
Mennesker i dagens samfunn er avhengig av hele tiden å arbeide med sin egen fleksibilitet, og våge å utfordre seg selv til å tenke i nye baner og utvide eget perspektiv.

Det er ekstra spennende at samarbeidet  med UiA er med Fakultetet for kunstfag. Vi står overfor en utvikling som blir stadig mer kompleks og turbulent. En viktig oppgave for dagens mennesker er å få tak i egen og andres kreativitet, kunne tre raskt inn og ut av ulike roller, se saker fra forskjellige perspektiv og improvisere i møte med det ukjente. Her har kunstfag mye kompetanse. Dette er et innovativt og unikt samarbeid.

I henhold til riksmedia har 9000 personer registrert seg som coacher i Brønnøysundregistrene.
Det finnes firmaer og skoler som tilbyr diverse coachingkurs, og type «hus sertifiseringer “blomstrer. Det blir flere og flere «lette» coachutdanninger. Coaching og coachende tilnærming brukes av stadig flere. Derigjennom vil også kritikken mot dårlig kvalitet øke.

(Les 5 tips når du skal velge kurs og utdanning innen coahcing og ledelse)

Vi tror på kvalitet! Vi er overbevist om at det er viktig med en Norsk Bransjestandard for Coaching som setter en minimumsstandard for fag- og kompetansekrav, både når det gjelder godkjente utdanningsinstitusjoner og coacher som har rett til å bære tittel «DNCF sertifisert Coach». Den Norske CoachForening (DNCF) har etiske krav og retningslinjer som både skoler og medlemmer forplikter seg på.

Fundamentet i CoachTeams leder- og coachutdanning har alltid vært ansvarlighet, kvalitet og seriøsitet. Derfor har vi tatt ansvar og forpliktet oss på å følge Norsk Bransjestandard for Coaching. Derfor er vi medlem av Den Norske CoachForening (DNCF) og har sittet som styreledere i totalt 7 år for å bidra til å løfte coachingfaget . Derfor er vi medlem i European Mentoring & Coaching Council (EMCC). Derfor har våre trenere og forelesere faglig tyngde og lang erfaring. Derfor er vi opptatt av solide samarbeidspartnere. Universitetet i Agder er en slik solid samarbeidspartner.

Nå toppes vårt kvalitetstempel med et samarbeid som også gir deg studiepoeng.

Ansvar betyr noe så enkelt som «å svare for». CoachTeam vil «svare for» beslutninger og valg som skaper varige og gode resultater. Du skal være trygg på at vår payforward kultur har vært og vil være preget av kvalitet og faglig tyngde.

Klar for personlig og faglig utvikling?  Les mer her og kontakt oss gjerne for en personlig samtale.

FOTO: [email protected] #cfwesenberg

 

Skroll til toppen