Hun kalles verdens beste leder

2009 startet Mona Berg, kundesenterleder for Dolly Dimples, på sin 4 trinns coach- og lederutdanning hos CoachTeam as – House of Leadership. I dag omtales hun av sine ansatte som verdens beste leder, som med sitt lederteam og sine ansatte har skapt verdens beste arbeidsplass, hvor folk står i kø for å komme inn, og svært få har lyst til å slutte.

En respektert leder som skaper positive ringvirkninger

Monas lederteam består av 10 vaktledere, blant annet Tale Teigene, som har jobbet tett med Mona over flere år. Vi spør henne hva som gjør at Mona kalles verdens beste leder?

– Mona er veldig raus, hun involverer oss i alt hun kan ta oss med på, er åpen og sprudlende. Hun nyter stor respekt fra alle og hun er tydelig. Vi vet alltid hvor vi har henne, og det er aldri tvil om hva hun mener. Mona har en egen evne til å alltid ansette de riktige folkene, og vi har veldig gode systemer, konkurranser og rutiner, som gjør at vi leverer topp resultater på alle områder. Hun brenner for jobben, og det smitter over på alle oss andre.

Videre sier Tale at Mona er utrolig god til å se andre.

– Hun ser og forstår oss alle, enda så utrolig forskjellige vi er her på jobb. Mona påpeker mine sterke sider, og ting jeg har gjort bra, ofte før jeg selv har rukket å tenke over det. Hun har fått meg til å se meg selv bedre også.

Øvelse gjør mester

Det er ingen tvil om at Mona er en populær leder, som har evnen til å få folk med seg. Evner og ferdigheter som gjør at hun som leder forstår hvordan hun selv og andre fungerer, hvordan hun kan endre kommunikasjon og adferd for å skape andre resultater, og bidra til at ansatte får utnyttet mer av sitt potensial. Ferdigheter, kunnskap og forståelse Mona har utviklet blant annet gjennom å investere i CoachTeams grundige coach- og lederutdanningsprogram.

– Det er ingenting som kommer av seg selv, sier Mona. Å lede seg selv og andre, krever øvelse. Det krever erkjennelse og øvelse, pluss enda mer trening, for å endre mønstre, og bli mer fleksibel innen kommunikasjon og adferd. Og dette er en av de tingene jeg har satt så stor pris på hos CoachTeam as – House of Leadership. Utdanningen er så grundig, full av verktøy og øvelser, og vi var nødt til å trene og bruke alt vi lærte i praksis, for virkelig å forstå og mestre.

Personlige og profesjonelle gevinster

Når Mona blir bedt om å oppsummere utdanningen og hva det har gitt henne, oppsummerer hun slik;

– Først fikk jeg verktøy, kunnskap og forståelse for å ta en vårrengjøring hos meg selv; jeg ville forstå meg selv, ta ut mer av eget potensiale og få større tro på meg selv. Underveis fikk jeg innsikt i og større forståelse for menneskers ulikheter, og hvordan jeg påvirker og påvirkes gjennom kommunikasjon og adferd. Det ble tydelig for meg at jeg selv velger hva slags innstilling jeg har til andre og ting som skjer. Det gir fleksibilitet. Modellene og verktøyene vi lærte underveis, ga virkelig mening for meg. Jeg har med meg verktøy og modellene i samtaler med ansatte, i møter, ved strategi- og målarbeid og visjonsarbeid.

Jeg er stolt av å bli kalt verdens beste leder av de ansatte. Utdanningen har gitt meg et trygt ståsted som leder. Den har bidratt positivt i forhold til hvordan jeg ser meg selv som menneske, har gjort meg i stand til å gjøre endringer, ta ut mer av eget og andres potensiale, og jeg har blitt tydeligere, kommuniserer mer presist, og tåler å stå i motstand mye bedre enn før.

– Hvis noen lurer på om de skal ta en coach- og lederutdanning, vil jeg ikke bare anbefale de å gjøre det, jeg vil skyve de gjennom døren og inn til CoachTeam!

1 2017 gikk Mona over i ny stilling og er nå Leder for Trumf Kundesenter for NorgesGruppen ASA

Skroll til toppen