Du, jeg, vi – ubuntu!

Desmond Tutu trodde på det, Nelson Mandela likeså. Bill Clinton oppfordret folk i sine taler til å “go into ubuntu”.

Hva i all verdens rike er dette for noe? Et nytt familiespill?

Go into Ubuntu

Ubuntu kommer fra hjertet. Ordet stammer fra Afrika og regnes for å være et Zulu-uttrykk. Ubuntu skaper mestringskultur. Og min påstand er at flere bedrifter, ledere og medarbeidere trenger å gå fra en ensidig fokusering på prestasjonskultur til ubuntukultur.

Et smil, en tommel opp, en anerkjennende kommentar, en tilbakemelding. Begrepet handler om menneskelighet, mening og medmenneskelighet. Jeg blir menneskelig gjennom andre personer. Ubuntu hevder at mennesker er knyttet sammen gjennom et usynlig bånd. Å overse en annen person er å overse seg selv. Å vise omsorg og raushet overfor et annet menneske er å vise omsorg og raushet overfor seg selv.

Hvorfor er Ubuntu viktig?

Personer med ubuntu i sitt hjerte, som ledestjerne, som verdi i livet sitt er imøtekommende og tilstede. De møter deg med tillit og åpenhet. De anerkjenner, de støtter, de veileder, De er vennlige, positive og velvillige. De trues ikke av andres dyktighet, glede eller suksess, for deres egen selvfølelse og egenverd kommer fra at de vet at de hører til i og er avhengige av et større fellesskap. Fellesskap og vennskap, ikke negativ konkurranse, “jeg alene vite” holdning eller i verste fall fiendtlighet, støtte, ikke ignorering, samarbeid istedenfor maktkamp, engasjement istedenfor mistrivsel.

Ubuntu skaper mestringskultur

Ubuntu vet hva som driver mennesker, hva som får dem til å trives og yte best. Fordi vi trenger hverandre så er vår naturlige tendens å være samarbeidende og hjelpsomme. Ubuntu skaper mestringsklima og mestringsopplevelser. Bedrifter, ledere og medarbeidere som tror på ubuntu kjennetegnes ved fleksibilitet, utvikling, oppgavemestring, støtte. Ledere og medarbeidere omtaler hverandre som kolleger. De tror på tillittsbasert ledelse og tillitsbasert medarbeiderskap og samarbeid.

Den menneskelige faktor som ligger i Ubuntu begrepet, er verdien som skaper mestringskultur:

Jeg er hva jeg er på grunn av hva vi alle er.

An anthropologist proposed a game to the kids in an African tribe. He put a basket full of fruit near a tree and told the kids that who ever got there first won the sweet fruits. When he told them to run they all took each others hands and ran together, then sat together enjoying their treats. When he asked them why they had run like that as one could have had all the fruits for himself they said: “UBUNTU, how can one of us be happy if all the other ones are sad?”

“UBUNTU” in the Xhosa culture means: “I am because we are”.

Tekst: Erica Grunnevoll

Skroll til toppen