Valerias viktige valg som leder

Viktige valg som leder.

Da Valeria Wiggen tok kontakt med CoachTeam for å høre mer om Lederskolen, var stressnivået hennes skyhøyt.
Grensene mellom arbeid og fritid var utvisket.

Hun skjønte at hun måtte gjøre noe for å klare å stå i lederstillingen som koordinator i Focus Care.
Etter tre måneder vet hun at hun ikke bare er blitt en bedre leder. Hun har tatt flere viktige valg som leder.
–Det er noe annet som er forandret også. Noe inni meg. Jeg har det så mye bedre. Det merkes både på jobben og hjemme.

Sykepleier uten ledererfaring.

Valeria er sykepleier og kom fra Estland til Norge for ni år siden. De første par årene jobbet hun som sykepleier gjennom firmaet Focus Care. Firmaet jobbet med å legge til rette for utenlandske sykepleiere som ville jobbe i Norge. Etter to år ble hun spurt om hun kunne hjelpe til i administrasjonen.
–Jeg snakker estisk, russisk, engelsk og norsk, derfor hjalp jeg spesielt sykepleiere fra Baltikum.
Da jeg begynte var firmaet lite, rundt førti sykepleiere i felt og fire i ledelsen.
Per i dag er vi rundt 150 sykepleiere som jobber i felt og rundt tjue i ledelsen. Ellers har vi språkskoler og fagskoler i flere land, der vi har språkundervisning og forbereder dem på de faglige forventningene, før de kommer til Norge.

En god leder motiverer.

I år kommer det mellom 100 og 120 nye sykepleiere til Norge gjennom Focus Care.
–Nå har jeg personalansvar for min egen avdeling, med fem personer i mitt lederteam. Store deler av arbeidsdagen handler om å løse problemer. Mange av sykepleierne vi har som arbeider ute i felt, har et stort press på seg. De trenger noen å drøfte utfordringer med, noen å ta opp kommunikasjonsvansker med eller kanskje også private ting som påvirker jobben deres. Det blir mye brannslukking. Fordi jeg selv er sykepleier, har jeg stor forståelse for mange av deres utfordringer.
Før ville jeg kanskje sagt at jeg også var helt enig i deres frustrasjoner, at jeg også er sliten og oppgitt.
Nå skjønner at det ikke er rette adresse for mine reaksjoner. Min oppgave er å finne ut av hvordan jeg på best mulig måte kan være en ressurs for dem.
En god leder motiverer og oppmuntrer til felles innsats.

Tilrettelegger og utfordrer.

Lederskolen er et nettbasert opplæringsprogram for utvikling av både nye og erfarne ledere, i alle typer organisasjoner. Henvendelser kommer først til lederne i Coach Team, Lene Fjellheim eller Erica Grunnevoll.
“Lederskolen kan brukes som et rent e-læringsverktøy, i kombinasjon med coaching/ledertrening eller kombinert med samlinger/workshops. Valeria valgte coaching kombinert med modulene i Lederskolen, og vi vurderer hvem som passer godt til dette oppdraget. Her tenkte vi at Ingrid Dietrichson og Valerie ville være en god match” forklarer Lene.

Samtalene med Ingrid ble i starten svært utfordrende for Valeria.
–Jeg er en ganske reservert og lukket person, ikke et typisk følelsesmenneske. Jeg er god til å tenke, uten å blande inn følelsene. Men gjennom samtalene med Ingrid skjønte jeg at følelsene måtte med, at jeg måtte reflektere over en del ting jeg vanligvis ikke var vant til. Ingrid ga seg ikke. Hvis jeg snakket om et problem på jobben, utfordret hun meg skikkelig. Hun ba meg reflektere, gå i dybden, si noe om hvordan jeg følte det. Det var vanskelig for meg. Og jeg ser helt tydelig i dag, hvor nødvendig det var.
Jeg måtte tørre å se meg selv i speilet.

Den gode coachende samtale.

Ingrid forstår
– Årsaken til at noen tar kontakt med oss, kan være en jobbrelasjon eller en jobbsituasjon som er vanskelig. Vi mennesker er sammensatte, ting henger sammen. En vanskelig situasjon eller relasjon du har på jobb, kan også handle om en indre usikkerhet du sliter med eller tidligere erfaringer du har med deg.

Ingrid utdyper.
–Derfor var det viktig å stille åpne spørsmål, slik at Valeria kunne finne svarene i seg selv og se sammenhenger. Min rolle som coach og fasilitator var å bistå under hele prosessen. Skape trygge rammer, utfordre og heie.
Etter hver samtale jeg hadde, ba jeg henne sende sine refleksjoner til meg innen et døgn. Slik ble hun nødt til å sette seg ned, virkelig reflektere og sette ord på sine utfordringer. Etter våre samtaler dukket det alltid opp en del spørsmål. Det kan være greit å borre litt i akkurat disse spørsmålene. Det skaper en vekst i utviklingsprosessen.

Gjennom modulene til Lederskolen, fikk også Valeria konkrete arbeidsoppgaver hun gjennomførte til neste samtale.
Disse oppgavene er viktige for å se og sette sammen de mange puslebitene til en helhet.
–Det blir som en verktøykasse du lærer å ta i bruk, forklarer Valeria.

Konkrete endringer.

I tillegg til de mentale øvelsene, fikk hun hjelp til konkrete handlinger og gjøremål. Valeria manglet faste rammer og arenaer til å ta opp dilemmaer og utfordringer hun sto i.
–Jeg opplevde at det ble stilt spørsmål til mange avgjørelser jeg tok. Dette stykket opp dagene mine, jeg brukte mye tid på å forklare. Det var veldig utmattende og svært lite produktivt. Det gikk dessuten på tillitten løs. Nå har jeg en avtale med min ledelse om et møte i uken der vi tar opp siste ukes arbeid.
På den måten kan både min ledelse og min avdeling strukturere tilbakemeldingene våre. Vi arbeider med hva som fungerer bra og hva som fungerer mindre bra. Før gikk fellesmailer til alle avdelinger. Nå er jeg den nødvendige veggen, som kan sortere hvem og hvilken avdeling som skal ha hvilke problemer i fanget.

For Valeria ble de konkrete løsningene, en øyeåpner.
–Jeg ser nå at disse endringene virker enkle, men jeg trengte et blikk utenfra for å se det. Ingrid ble det blikket.

Tar ansvar.

Det handler om å ta ansvar for seg selv i en arbeidshverdag, slik at du kan ha et godt liv både på jobb og hjemme.
– I coaching snakker vi om kjernekreftene i oss. Vi har tanker og følelser, som er de indre kreftene. Og så har vi adferden og kommunikasjonen vår, som er de ytre kreftene.
Det handler om å gjøre en leder bevisst på at måten du styrer hverdagen på, er ditt eget ansvar.
Måten du setter grenser eller snakker til dine medarbeidere på, kan du håndtere selv og endre på.
Det som møter deg fra de andre, får ikke du gjort noe med. Du kan likevel sette rammene og si at med den rollen jeg har, med de jeg har ansvaret for, så trenger jeg disse rammene.
De fleste vil også, i en slik prosess, kjenne igjen mye fra sitt privatliv. Har du problemer med å si nei og sette grenser på jobb, har du kanskje en utfordring med dette hjemme også.

Endringsvillighet.

Samtidig skjønner Ingrid at endring kan være krevende.
–Jeg stiller gjerne spørsmålet: Hvor motivert er du til å gjøre noe med dette? For en endringsprosess krever et skikkelig stykke arbeid. Gjennom dette arbeidet kan det dukke opp mange følelser, både sinne, frustrasjon og oppgitthet. Og det er greit, da reflekterer vi litt over de reaksjonene. Hvor kommer de fra, er det noe vi kan gjøre med dem?
Hvis du har en arbeidshverdag som ikke er strukturert, der mailer tårner seg opp og du bare driver brannslukking, kan du gjerne trenge et blikk utenfra. Enkle løsninger kan faktisk ligge snublende nær. Det å ha faste arenaer og personalmøter til faste tider, er eksempler på en slik løsning. Slike løsninger vil også gi rask effekt. Andre endringer handler om en prosess du må gjøre personlig som leder.
Og det ene vil veldig fort påvirke det andre.

Mål for fremtiden.

I løpet av prosessen på Lederskolen hadde Valeria seks samtaler med Ingrid.
–I den siste samtalen hadde vi en oppsummering. Vi tok et tilbakeblikk på reisen/tiden vi hadde hatt sammen.
Da satte jeg opp en tidslinje, for å kunne se tilbake til utfordringene Valeria hadde i starten, og prosessen videre til her og nå. Ofte er du kanskje ikke så bevisst de endringene som har skjedd underveis, for noen av dem er jo bare de bittesmå skrittene som nesten er umerkelige. Situasjonene Valeria opplevde som et stort problem i begynnelsen, hadde ofte løst seg underveis i prosessen.
I den siste samtalen snakket vi også om hvor hun står i dag og hva som skal være fokus fremover for å ivareta arbeidet. Jeg spisset dette så godt som mulig, ba henne finne tre ord som beskriver tankene rundt videre prosess.
Som ett eksempel i en slik oppsummering, kan det dukke opp et ord som ansvarlighet. Dette ordet dveler vi så ved: Hva er ansvarlighet for deg og hvordan kan du konkret ta med deg dette videre.
Det kan ikke bare være noe svevende drømmer om videre prosess, vi må gjøre det helt konkret og mulig å gjennomføre.

Valeria hadde først tenkt hun kun skulle ta selvstudium med Lederskolens moduler.
–Modulene er veldig gode og nyttige, og det er stor forskjell på å lese om god ledelse og det å lære hvordan jeg tar verktøyet i bruk. Jeg er veldig glad for at jeg hadde samtaler med Ingrid i tillegg til modulene.
Hun så meg og vi gikk i samtalene direkte inn på mine spesifikke behov. På det siste møtet vårt, måtte jeg legge frem tre mål for fremtiden. Det var også en nyttig øvelse for meg.

Takknemlighet.

Valeria håper ikke hun har sett det siste av Ingrid.
–Jeg har et stående tilbud om å ta kontakt med CoachTeam og Ingrid dersom jeg opplever situasjoner jeg ikke klarer å løse, eller hvis jeg bare trenger en oppfriskning. Vi har også snakket om at Ingrid kan holde et foredrag for teamet mitt, slik at de også kunne få noe av det samme verktøyet jeg kjenner at jeg har fått.
Som jeg sa innledningsvis:
Det er noe inni meg som er forandret. Jeg har tatt viktige valg. Det merkes både på jobben og hjemme.
Jeg er så takknemlig for det, det har gjort både jobben og livet generelt mye bedre.

Skrevet av Lena Ronge

 

 

 

 

 

Skroll til toppen