CoachTeam, fersk kunnskap og kompetanse

Fersk kunnskap er viktig for selvtilliten

Dagens ekstremsituasjon er preget av stor usikkerhet om framtiden, og den påvirker oss alle. Selv ansatte i selskaper som anses som solide og trygge, påvirkes av den generelle usikkerheten som sementeres daglig gjennom nyhetsoppdateringer, pressekonferanser og smittestatistikker, stengte virksomheter og konkurser. Med et tilbud om kurs, sertifisering eller etterutdanning vil den enkelte få noe konkret å styre tankene mot, og samtidig få følelsen av å fortsatt bli satset på. Løfterike tanker er effektiv medisin mot en hverdag som er uforutsigbar. Og som krever stor fleksibilitet av oss alle, uavhengig av hvem vi er og hva vi jobber med.

Alle skal få

Vi ser at terskelen ofte er lavere for å investere i kompetanseheving for ansatte som blir igjen i bedriften enn de som arbeidsgiver vet må la gå, og tenker at arbeidsgivere med respekt for seg selv også bør vise ydmykhet for de som har gjort en innsats i bedriften ved å gi dem en håndsrekning i sluttfasen.

De som står i fare for å bli oppsagt eller allerede har mistet jobben, er tjent med å vise til fersk oppdatert kompetanse som jobbsøkere. Det er en verdifull håndsrekning på vei ut døren at kompetansetilbud legges inn i sluttavtalen, gjerne sammen med et kurstilbud som oppdaterer den
enkelte på moderne jobbsøkermetoder.

Det å bli kastet ut i et marked der de færreste stillinger lyses ut, og der det er flere om beinet enn noen gang, er brutalt. Medarbeidere som får kompetanseheving i sin sluttpakke, vil også mest sannsynlig bli en god ambassadør for bedriften i etterkant og oppleve seg godt behandlet på tross av at de mister jobben.

Som karriererådgiver gjennom mange år, har Vigdis Lamberg sett at det er to utdanningstilbud som skiller seg ut som særdeles nyttig for alle, uavhengig av bransje og profesjon: lederkurs og prosjektlederkurs.

Prosjektkompetanse; salgbar formalisering av erfaring

Enhver virksomhet organiserer en del arbeidsoppgaver som prosjekter. Mange arbeidstakere har erfaring fra prosjektarbeid kanskje uten å tenke på at det er nettopp det de har. Formalisering
og påbygning av prosjekterfaring er salgbart i enhver bransje. Alle kommer i kontakt med prosjekter på sin vei, på et eller annet nivå. Da er det nyttig å kjenne terminologien og prosessene.

Det har vært interessant å erfare at flere virksomheter ikke flagger ønske om prosjektkompetanse før i siste intervjurunde når det står mellom to kandidater. Prosjektmodenhetsnivået i virksomheter
er svært ulikt. Det er derfor en nyttig differensiator for en kandidat å kunne flagge med fersk kunnskap eller sertifisering i prosjektledelse. Slik kompetanse kan komme til nytte i enhver jobb.

Å lede seg selv og andre

For å bli en god leder, må du også være god til å lede deg selv. Et lederkurs med høyt relevante ledertemaer er ofte det lille dyttet som skal til for å få utvidet ansvar. Det hjelper også på selvtilliten hos den enkelte, og gir innblikk i ledertematikk som er nyttig med eller uten lederansvar.

-Ledelse er ett stort fagfelt. I lederskolen har vi brutt ned ledelse som tema,
slik at det skal bli enda mer tilgjengelig og anvendbart for deg, forteller Lene Fjellheim.

Om å se sine styrker

Arbeidstakere som har vært i samme firma over mange år ser ofte ikke sine egne styrker og kan ha større fokus på hindringer og begrensninger fremfor å se muligheter når de blir kastet ut i et usikkert landskap.

Forståelse for lederrollen, egne styrker og ferdigheter, kompetanse i selvledelse, tydelig og effektiv kommunikasjon og teamledelse er med på å bygge selvtillit for den delen av den enkeltes kompetanse som kanskje har blitt ubevisst.
Sammen med sparring for å jobbe konkret der kompetansen har blitt rusten eller ikke er til stede, gir lederskolen en boost og ikke minst verdifull kompetanseheving og bevisstgjøring. I møte med rekrutterer fremstår kandidater tryggere og vi ser at de også håndterer avslag bedre. Det gjør dem også mer nysgjerrig på å forstå hvorfor de ikke ble valgt fremfor å «gå i kjelleren» og gi opp.

Hva er firmaet kjent for?

Vår oppfordring er å investere i de ansatte som må forlate firmaet så vel som de som blir igjen.
Vi har tro på at prosessen vil oppleves bedre for alle parter, og historien som det fortelles om, vil gi positive ringvirkninger for selskapet.
De du må la gå forblir dine ambassadører. Og gode ambassadører er godt nytt for ditt firmas renommé.

KOMPETANSE og Fersk KUNNSKAP er viktig for selvtilliten
Coach Lene Fjellheim, CoachTeam – House of Leadership
Daglig leder Vigdis Lamberg, KarriereAkademiet
PERSONAL OG LEDELSE | 1-21 39

Artikkel gjengitt med tillatelse

 

Skroll til toppen