Slik vet du at det er på tide med faglig utvikling!

En Work Life-undersøkelse fra ManpowerGroup viser at 51 prosent av arbeidsstyrken opplever at de får faglig utvikling på jobb. 73 prosent mener faglig utvikling er avgjørende for hvor godt de trives.

– Å sikre faglig utvikling for medarbeiderne er et viktig grep for å holde på kompetansen over tid. Det er kamp om de gode medarbeiderne, og vi vet fra tidligere undersøkelser at mangel på faglig utvikling er en viktig årsak til at folk bytter jobb, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion blant 1900 respondenter.

Nye krav til kompetanse

Intern opplæring og eksterne kurs er de vanligste formene for faglig utvikling på arbeidsplassen. Frokostmøter innenfor bransjen, lederutvikling, skulder ved skulder-opplæring og etterutdanning er det minst av.

– Livslang læring er viktigere enn noen gang. Arbeidsmarkedet er i stadig endring og stiller nye krav til kompetanse.  Både arbeidsgiver og hver enkelt medarbeider har et ansvar for faglige utvikling på jobb, sier Brath.

Best i det offentlige

Jo høyere utdanning respondentene har, jo viktigere synes de det er med faglig utvikling på jobb. Av de med over tre år på universitet eller høyskole, er det 63 prosent som mener de får faglig utvikling. I offentlig sektor er det 55 prosent som får faglig utvikling i sin nåværende jobb, mot 48 prosent i det private.

– Det er verdt å merke seg at flere medarbeidere får faglig utvikling i det offentlige enn i privat næringsliv. Trolig er økonomisk press på bedriftene en viktig årsak, men det er kortsiktig å ikke satse på utvikling av medarbeiderne for å holde utgiftene nede, sier Brath.

Kurs og utvikling fra CoachTeam – House of Leadership

Hvordan vet du at det er på tide med faglig utvikling? Om du kjenner at du har stagnert, søndagen er et mareritt og du føler at du “kan alt” kan det være et tydelig tegn på at du trenger påfyll.

Aiman Shaqura er en suksessfull foretningsmann, og har drevet flere selskaper med gode resultater. Han har sterk tro på at en leder skal være et virkemiddel for selskapets suksess. Gjennom å ta en coach- og lederutdanning hos CoachTeam – House of Leadership har han lært seg å fasilitere vekst og endringer enda mer strukturert gjennom bruk av ulike modeller og verktøy.

– Coachutdanningen har gitt meg som leder og person en rekke bonuseffekter, blant annet nettverket man blir en del av som student hos CoachTeam. Det har gitt  meg en fantastisk skolegang med støtte og åpenhet i hele utdanningsforløpet. Og i  etterkant har nettverket meg nye samarbeidspartnere hvor vi i dag driver selskap sammen.

CoachTeam – House of Leadership har også arrangert stressmestringskurs hos If på Vækerø.Cathrin Kyrre, skadeleder i Europeiske, og Jonas Veiberg, Nordisk innkjøper i Group Services, var to av de som ønsket å delta.

– Det var mange gode tips å ta med seg videre. Men det viktigste er kanskje at jeg selv må ta eierskap og ansvar for egen stressmestring, sier han.

Også Cathrin Kyrre forlot kurset med mange nye verktøy i baklommen.

– For meg ble dette en tankevekker. Jeg forstår at jeg må være strengere i å prioritere de oppgavene jeg skal løse, og huske at det ikke er alt som haster. Det ble også en viktig påminnelse om at vi alle må skru av bryteren helt innimellom, og lytte til kroppens signaler, sier hun.

Ønsker du å vite mer om faglig utvikling fra oss i CoachTeam – House of Leadership? Ta kontakt, så snakker vi om Lederskolen!

Skroll til toppen