Slik kan du kommunisere bedre

Hvordan kommuniserer du med andre mennesker?  Over halvparten av det du kommuniserer handler ikke om hva du sier, det handler om kroppsspråket ditt og hvordan du sier det. Tonefall, stemmeleie og kroppsholdning har stor betydning for hvordan budskapet ditt når frem.  Det er også viktig at du har eierskap til det du sier. Eierskapet gjenspeiler seg i hvordan du kommuniserer og har innvirkning på troverdigheten og tilliten til deg.

1. Lytte

Å være en god lytter er en flott egenskap. Ofte går vi dessverre i fella. Vi lytter ikke aktivt, vi forbereder oss på å svare, vi antar at vi vet hva den andre skal si, eller vi avbryter. Det er umulig å lytte godt, om vi ikke gir vår absolutte oppmerksomhet.

2. Følg med på kroppsspråk

Du kan finne ut mye om et menneske ved å bare se på kroppspråket. Observer hvordan de agerer mens de snakker. Samsvarer kroppspråket med det som blir sagt?

3. Tenk på ulike preferanser

Alle liker ikke å kommuniserer på samme måte. For noen fungerer en e-post helt fint, mens andre gjerne vil snakke på telefonen, eller sende chat. Respekter den du forsøker å kommuniserer med, og bruk den metoden som er foretrukken. Om du ikke vet, kan du kanskje spørre.

4. Tonefall

Problemet med e-post og sosiale medier, er at det er vanskelig å se kroppspråk, øyne samt høre stemmeleiet til den som snakker. Gjør derfor språket ditt klart, og bruk gjerne litt tid på å tenke før du trykker på send.  Fordelen med å møtes personlig er at  alle sansene dine år være med på kommunikasjonen.

5. Vær konstruktiv

I stedet for å peke på alt som er feil, pek heller på det som er bra. Finn deretter konstruktive måter å forbedre det som kan bli ennå bedre..

6. Gjenta hva du hører

Det å gjenta det dere har snakket om som en oppsummering viser at du har fått med deg det viktigste, og at du forstår hva som har blitt sagt. Det gir deg også sjansen til å oppklare eventuelle misforståelser.

7. Vær litt personlig

Ved å åpne opp litt, vil du kunne skape mer tillit i en samtale. Spør gjerne den andre om noe som er viktig, og fortell noe om deg selv.

8. Rom for forbedring

Effektiv kommunikasjon er en ferdighet du må øve på. Observer gjerne andres reaksjoner, så vet du hvor du kan forbedre deg.

Skroll til toppen