Ønsk feedback velkommen

Feedback eller tilbakemeldinger skaper av og til usikkerhet.  En oppfatning og en erfaring hos noen personer er dessverre at feedback er en verbal oppvask mellom mennesker som innebærer at man rakker ned på hverandre. Tamra Chandler, forfatter av boken Feedback (and Other Dirty Words), mener at vi vokser opp i en verden hvor feedback betyr kritikk, og  at den som oftest ikke er positivt ment. Når noen gir oss feedback, tenker vi ofte umiddelbart at det som sies vil være negativt. Og selv om det vi får høre ikke nødvendigvis er dårlig, blåser vi gjerne opp detaljer og gjør det større enn det er i vårt indre pga våre egne forventninger til det å motta andres synspunkter om vår adferd.

Å gi feedback til en kollega eller medarbeider ved å fortelle hvordan det oppleves å samarbeide med personen, kan være en måte å bidra til en positiv avklaring av forholdet. En annen effekt kan være at tillit skapes og at kolleger og medarbeidere åpner seg mer og blir tydeligere overfor hverandre.

Tilbakemelding bidrar til utvikling:

Det engelske ordet ”feed-back” betyr ” å mate tilbake” og for meg gir det assosiasjoner til den positive betydningen det har å gi næring til en annen, etter at du selv har fått noe fra vedkommende. Feedback er vekst til næring. Anita Krohn Traaseth har en herlig metafor rundt feedback, også den som ikke nødvendigvis er konstruktiv. Hun ser på det som gjødsel og har en “bring it on” filosofi for å trekke læring og erfaring og bli enda bedre.

Tilbakemeldinger handler om å dele oppfattelser

Å gi feedback er langt fra å fortelle deg hvordan du er. Det er å gi deg en mulighet til å få vite hvordan jeg oppfatter deg. Denne oppfattelsen kan være annerledes enn slik du selv eller andre har oppfattet deg. At du aldri har hørt noen oppfatte deg slik før, kan enten bety at ingen tidligere har fortalt deg om det, eller det kan dreie seg om at den måten du oppfører deg på har truffet noe hos meg ut fra hvem jeg er, enten det nå er positivt eller negativt. 

Skill observasjoner fra egne meninger:
Hvordan vi gir feedback henger nøye sammen med hvorfor vi gir det. Dersom jeg ønsker å gi deg mulighet til å se deg selv med mine øyne, er det viktig å være så konkret og direkte som mulig. Dette betyr å skille mellom:

  • Observasjoner – det jeg konkret ser og hører i situasjonen
  • Tolkning av atferden – det jeg tenker og tror om det som blir sagt
  • Følelser – det jeg føler i situasjonen
  • Virkning – hva dette gjør med meg
  • Hvilke konsekvenser det har for det videre samarbeidet

Å gi og få feedback

Det å motta feedback kan være en utfordring, og det gjelder å praktisere aktiv lytting. Husk at feedback er en gave, og at det ikke finnes feil, bare feedback!  Å være mest mulig nøytral og i observasjonsmodus når du mottar feedback, betyr at du kan høre det som blir sagt på en mindre dramatisk måte. Du kan dermed engasjere deg i samtalen, i stedet for å forsvare deg selv. Du kan stille spørsmål, og lytte for å forstå hvordan du kan forbedre deg.

Her er noen tips til å komme i observasjonsmodus:
1: Føl føttene dine, og kjenn at tærne rører ved bakken. Hvordan føles det?

2: Lytt til omgivelsene dine, hør tastaturet klikke, trafikken eller fugler utenfor. Fokuser på lyden kun et par sekunder.

3: Gni fingertuppene dine sammen. Det kan du gjøre uten at den andre personen merker det.

4: Hold en kopp kaffe eller te. Hold koppen i hånden, og kjenn på temperaturen.

Ved å praktisere disse enkle øvelsene kan du være mer tilstede i en setting hvor du får eller gir feedback.

Ønsker du å vite mer om kommunikasjon, ledelse eller den viktige samtalen? Vi i CoachTeam – House of Leadership tilbyr en rekke kurs og utviklingsmuligheter på områdene blant annet Leder-skolen. Ta gjerne kontakt med oss for å få vite mer!

Skroll til toppen