Livslang læring

Livslang læring i en hybrid hverdag

Livslang læring i en hybrid hverdag

Arbeidslivet forandrer og utvikler seg i et stadig tempo. Hvordan vil det være mulig for bedrifter å legge til rette for livslang læring i en hybrid hverdag?
Inntil 50 prosent av dagens jobber vil forsvinne i løpet av de neste 20 årene, i følge svenske og amerikanske analyser.

I Norge sies det at 35 prosent av dagens arbeidsplasser vil fordufte. Nye jobber vil oppstå, og for å fylle disse kreves det livslang læring. Det stiller krav til både arbeidstakere og arbeidsgiver, og livslang læring er omtalt som fremtidens modell.

Sluttpakkens tid er over

Vi kan ikke lengre dele ut sluttpakker i hytt og gevær, for så å erstatte de avgåtte med noen som har ønsket kompetanse. Det er ikke lenge siden Dagens Næringsliv skrev om at DNB nå har avviklet sitt program for sluttpakker, fordi det var for få kandidater til de ledige stillingene.

Livslang læring krever en fleksibilitet som vi ikke har sett maken til i det moderne arbeidslivet tidligere. Å inneha en coachende tilnærming, og å kunne strekke sin oppfatning om hvorfor ting er som de er, vil kunne komme godt med i en uforutsigbar og hybrid hverdag. CoachTeam – House of Leadership tilbyr en rekke kurs på området. Likevel er lederprogrammet Lederskolen det beste vi tilbyr på dette området.

Trodde du at lederutdanning var forbeholdt toppsjefen i et stort selskap med mange hundre ansatte? Eller bare for den som ønsker å jobbe som leder? Absolutt ikke. Partner i CoachTeam Lene Fjellheim forteller at det er et bredt spekter av prosjektledere, selgere, teamledere og HR medarbeidere gir fantastiske tilbakemeldinger på dette lederprogrammet. Noen virksomheter tar det som ren e-læring. De fleste kombinerer e-læringsprogrammet med blended learning, dvs  digitale eller fysiske samlinger.

– Prosjektledere, teamledere, salgsledere, mellomledere, ledere –  egentlig hele smæla har bruk for en slik type utdannelse. Vi ser at salgsledere, teamledere og de som jobber med kundeservice tar med seg kunnskapen direkte inn i teamet, forteller hun.

Tradisjonell opplæring

Studier viser også at selskaper møter utfordringer når det kommer til å kunne tilby denne livslange læringen på en meningsfylt måte. De fleste bedrifter fokuserer på å trene opp individet på et spesifikt område i en tradisjonell setting.

Undersøkelser som er gjort viser at de fleste som studerer alene, ikke beholder informasjonen særlig lenge. Dersom studiene utføres med kolleger, og det er rom for diskusjon og øvelse, holder kunnskapen lengre.

Flere argumenterer derfor for at bedrifter bør fokusere på å lære opp hele team, heller enn kun en og en. Alt for mange bedrifter i dag lever etter innarbeidede rutiner og baserer hverdagen på «slik har vi alltid gjort det.» Det fungerer ikke om man skal henge med i svingene. Vi står overfor en utvikling, og den blir mer kompleks og turbulent, sier Erica Grunnevoll, partner i CoachTeam – House of Leadership.

– En viktig for oppgave for fremtidens ledere blir å kunne bevege seg i dette landskapet som er komplekst og turbulent. De må samtidig kunne stå stødig, og fremme kontinuerlig læring og fleksibilitet. En coachende og spørrende tilnærming bygger tillit og styrker medarbeideres stamina. Uten dette blir det vanskelig å fornye seg, og man kan lett havne bakpå, sier Grunnevoll.

For å kunne levere resultater over tid må ethvert læringsinitiativ inkludere disse fire kjerneelementene.

  • Forpliktelse til reisen: Deltagerne må være engasjert nok til å virkelig ville gjøre en forandring.
  • Bygge en plattform av kunnskap: Deltagerne må forstå nok til å kunne benytte seg av ønsket kunnskap på en meningsfull måte.
  • Øve og utvikle ferdigheter: Mulighetsrommet til å benytte ny kunnskap i et trygt miljø må være tilstede. I tillegg skape rom for å gi og få feedback med muligheten til å reflektere.
  • Styrke resultatene: Deltagerne må gis muligheten og veiledning til å videreutvikle sine ferdigheter til et punkt hvor de selv kan ta ansvar for sin egen måloppnåelse.

Ønsker du å utvikle dine ledere og medarbeidere, og legge til rette for livslang læring? CoachTeam – House of Leadership har utviklet Lederskolen og tilbyr læring og kurs tilpasset for grupper – og, også individer! Ta kontakt med oss i dag! 

Skroll til toppen