Jeg vil gjøre en forskjell som leder

Jeg vil gjøre en forskjell som leder

Jeg vil være en god og dyktig leder. Ledelse må læres.I Cafe Elling hos Cappelen Damm sitter Karin Range og snakker om ledelse og praktisk bruk av en leder- og coachutdanning hun har tatt hos CoachTeam as – House of Leadership. Karin begynte på utdannelsen i januar 2011, og tok siste modul på Executive Coach i desember 2012. I Cappelen Damm har hun ansvar for bøker og forfatterskap innen hobbybøker, og er prosjektleder for Tanum bokklubbers nettsider. Karin har en bred kontaktflate i lederrollen, og skal lede og samarbeide med mange ulike yrkesgrupper.

Å møte, forstå og tilpasse seg ulike mennesker

– Gjennom leder-og coachutdannelsen hos CoachTeam as – House of Leadership, har jeg blant annet lært meg å tilpasse kommunikasjonen i forhold til hvem jeg snakker med og hvordan de fungerer som mennesker.

– Jeg jobber med forfattere, redaktører, webutviklere, driftere, IT-folk, økonomer, lagermedarbeidere, designere og markedsførere for å nevne noen. I møter er jeg bevisst på å bruke hele 4MAT sirkelen, for å få med alle jeg snakker med. Noen er veldig opptatt av rammer, og skal vite hva og hvordan. De er svært faktabasert. Andre er opptatt av hvorfor og hvordan bruke videre erfaringer. Dette har jeg i bakhodet når jeg kaller inn til og leder møter. Alle skal bli møtt og snakket til på deres eget språk. Da finner vi mer “gull” i egne rekker, sier Karin og smiler.

– I teamet mitt har jeg presentert og jobbet med noen av de tingene jeg har lært hos CoachTeam. Vi har blant annet brukt en del tid på å finne ut hvordan vi skal ha møter. Hva som er viktig for hver enkelt. Og jeg har tegnet opp tidslinje for å visualisere prosessen, mål og forventninger til prosjektgjennomføringen, forteller hun videre.

Det å være en leder, er et eget fag i seg selv

– Ledelse er et eget fag, og jeg ønsket å bli god på dette. Derfor begynte jeg hos CoachTeam as – House of Leadership. Utdannelsen er en fantastisk kombinasjon av teori og praktisk læring. Noen av de tingene jeg husker best, har jeg lært så godt fordi vi måtte gjøre det i praksis. Vi finner veien fra Mind til Muscle, forklarer hun og illustrerer med armbevegelser.

– En leder skal være et godt eksempel i seg selv, få ansatte til å gå i den retningen som gavner prosjektet, få fram det beste i folk, som gjør at de kan yte det lille ekstra som igjen kanskje vil gjøre den store forskjellen. For å kunne lede andre, må du også kunne lede deg selv. Derfor er selvledelsesdelen av utdanningen så viktig. Du får helt andre resultater i forhold til deg selv og andre, når du vet hva du skal gjøre, hvorfor og hvordan. Det handler om å få fram ressursene i folk, delegere, vite hva de er gode til og motivere dem til å strekke seg enda mer, forteller Karin.

– Jeg har opplevd mange aha-opplevelser underveis i utdannelsen. Som f.eks. den gangen vi lærte om metaprogram som: å være matcher eller mismatcher. Da skjønte jeg at det ikke var noe “galt” med meg, og at noen av de utfordringer jeg møtte bare handlet om at jeg mismatchet, og som også er min styrke på mange områder, sier hun og humrer.

Deler kunnskap og øver på ferdigheter sammen med ansatte og kolleger

– Jeg jobber sammen med flere andre mismatchere. Av og til går vi sammen en tur i Oslos gate, hvor vi skal øve oss i å se på hva som matcher, og gir hverandre poeng hver gang vi legger merke til noe. Å øke fleksibiliteten i hvordan vi ser og hva vi legger merke til krever øvelse. Det hender det går lang tid mellom hver gang vi klarer å se noe som matcher på gaten, sier Karin og ler høyt.

Fra tid til annen er Karin innom HR-avdelingen og deler engasjert sine tips, råd og verktøy i forbindelse med ulike prosjekter.

– De sier jeg er en assosiert ansatt i HR-avdelingen, sier Karin og smiler.

En lønnsom investering, personlig og forretningsmessig

– Tiden hos CoachTeam har vært lærerik, krevende og morsom. Cappelen Damm har fått en leder med et enda større engasjement og entusiasme, og tallene på bunnlinjen er betydelig forbedret. Bevisstgjøring av verdier, og å ta private og forretningsmessige valg som er i tråd med mine verdier, har vært veldig viktig for meg, fortsetter hun.

– Både som leder og privatperson er jeg flinkere nå til å prioritere det som virkelig er viktig, på kort og lang sikt. Jeg bruker tid på og fokuserer i større grad på andre ting nå enn før. Jeg setter av tid til aktiviteter som gir meg overskudd, og jeg prioriterer heller å gå rundt og snakker med ansatte, lytter og ser hvordan de har det, fremfor å grave meg ned i en analyserapport på kontoret. Det er viktig å bygge tillit med de man er leder for, sier hun videre.

– Gjennom utdannelsen hos CoachTeam har jeg møtt mange spennende, engasjerende mennesker, fått et stort nettverk hvor vi gir hverandre romslighet og velvilje. Jeg vet at alle vil meg vel. Det er ingen konkurranse. Alle har noe å bidra med og delekulturen der er helt unik, smiler hun.

Gjør en forskjell

Karin forteller videre at hun gjennom utdannelsen fikk øynene opp for det å gjøre en forskjell, samt pro bono arbeid. Hun står blant annet bak ulike strikkekampanjer til støtte for Kirkens Bymisjon, hvor ansatte, brukere og frivillige har bidratt i flere år. Orange-skjerf-kampanjen er ett av hennes prosjekter.

Om få uker reiser hun til Sri Lanka for å jobbe pro bono. Da skal hun coache studenter ved en kunstskole, samt lede lærere gjennom en workshop hvor de arbeider med å videreutvikle kunstakademiet. Deretter går turen videre for å jobbe på et hundesenter.

– Jeg tror ikke jeg hadde kommet på å gjøre disse tingene, dersom jeg ikke hadde tatt denne utdannelsen og blitt inspirert av menneskene hos CoachTeam. Ordene å gjøre en forskjell, har fått stor betydning for meg, sier Karin avslutningsvis.

Skroll til toppen