Kunnskapsmedarbeidere vil vite hvorfor de gjør noe

Marianne jobber til daglig med coaching og utvikling av ledere. Hun underviser i coachende lederskap og lærer ledere hvordan de kan bruke verktøy, kommunikasjonsmodeller og tenkemåter fra coachingen i møte med sine ansatte. Hun jobber også med 360 lederevalueringer og medarbeiderundersøkelser/HKI-målinger, og bruker disse som utgangspunkt til hvordan ledere kan løfte seg og sine avdelinger. Siden 2007 har rundt 300 ledere deltatt på hennes ulike kurs og konsepter innen coachende lederskap.

– Det handler ikke om at lederne skal være en coach for sine ansatte, men at de benytter seg av ulike elementer fra coachingen, forklarer hun.

Ideen til å jobbe med dette sto klart for henne, da hun begynte på sin Coach- og lederutdanning hos CoachTeam as – House of Leadership i 2005.

– Da jeg begynte visste jeg ikke helt hva jeg gikk til. Jeg visste at jeg trengte påfyll og inspirasjon til meg selv, og at jeg sto overfor et veivalg. Ved flere anledninger møtte jeg mennesker som tipset meg om coaching og NLP. Jeg begynte og gjøre undersøkelser og oppsøkte ulike aktører som drev med NLP og coachutdanninger. For meg som hadde 25 år bak meg i næringslivet, var det viktig med en profesjonell, businessrettet og jordnær aktør. Derfor var det så befriende å komme til CoachTeam as – House of Leadership og høre hvordan de knyttet coachingen til arbeids- og næringsliv. Det var her jeg skulle være, sier hun og understreker med begge hendene.

– Underveis i utdannelsen ble det tydelig for meg hvor nyttig det hadde vært om ledere hadde kjennskap til det vi lærte og øvde oss på. Jeg husker jeg tenkte hvor annerledes det ville sett ut, om flere ledere hadde en coachende tilnærming til sine ansatte. Dette ville jeg jobbe med, fortetter hun ivrig.

– Det slo meg hvor vanskelig det kan være å kommunisere med og lede andre mennesker, særlig når de er så forskjellige fra oss selv. Læringen og forståelsen vi fikk var bevisstgjørende og oppbyggende for min egen del. I dag har jeg mye mer respekt for andre menneskers virkelighet. Og jeg jobber med å gi denne fleksibiliteten og kunnskapen videre til de lederne jeg trener innen coachende lederskap, forteller hun videre.

– Jeg bruker flere av modellene vi lærte innen NLP og Meta-Coachingen i jobben min, og jeg utvikler egne modeller. Kommunikasjonsmodellen og endringsaksene er med meg hele tiden. Og NLP-forutsetningene ligger som et bakteppe i mine kurs. For tenk hvor annerledes det er når en leder vet at hans ansatte alltid har mer i seg enn det vedkommende viser? Det ligger mye kraft og utvikling i å bruke tankesettene, grunnprinsippene og modeller fra coaching innen lederskap. Og det er utrolig viktig!, sier hun og lener seg fram og gestikulerer tydeligere.

– For ledere er i dagens samfunn nødt til å kommunisere på en god måte. Når de gjør det, skaper de engasjement og større tillitt blant ansatte. Kunnskapsmedarbeidere vil vite hvorfor de gjør noe. De vil involveres og skape mening, og dette skaper motivasjon og engasjement. Dette handler om å ta ut et større potensiale både i seg selv og sine ansatte. Og vi trenger det, og ansatte ønsker det. Grunnprinsippene fra coachingen gjør dette mulig, sier hun energisk.

Marianne gjør seg avslutningsvis noen tanker om CoachTeam as – House of Leadership og menneskene som jobber der.

– De er virkelig proffe. Jeg har fulgt de fra utsiden i mange år, og de har virkelig evnen til å fornye seg. De er stadig i utvikling, og får det til. Bare se på Trinn 3 bootcampen dere holder. Når det i 2017 er 12 år siden jeg gikk ut derfra, har jeg forresten tenkt til å feire det med å være assistent på en av utdanningene!, sier hun og ler.

– Da tipper jeg at jeg vil se og oppdage enda mer nytt!, sier Marianne med et stort smil mens hun hiver armene opp i luften.

Skroll til toppen