leder- og coachutdanning

Coach- og lederutdanning løftet meg selv og prosjektene flere hakk

Walter Heidkampf skaper de vakreste kreasjoner. Walter tok oss med storm i NRK sitt program: Det store symesterskapet. Før jeg hadde tatt coach- og lederutdanningen hos CoachTeam as – House of Leadership, ville dette ikke vært mulig, sier han. Jeg hadde nok aldri turt å levere inn søknad om å bli med.

Sying er enn så lenge en hobby, profesjonelt tilbyr Walter coaching, foredrag og ulike seminarer i Mål & Mening, og til daglig jobber han som fasilitator i Helseutvalget for bedre homohelse.

Der jobber han med å utvikle og gjennomføre ulike forebyggende og helsefremmende prosjekter innenfor rus, psykisk helse og seksuell helse, hvor likemannsprinsippet, samtaler og seminarer er en viktig del av arbeidet. En sentral del av jobben hans er trening av utvikling av alle frivillige som bidrar i de ulike prosjektene.

– Det har skjedd så mange endringer både med meg og hvordan jeg jobber etter at jeg begynte på denne coachutdannelsen, sier Walter.

– Jeg har vært interessert i personlig utvikling siden 90-tallet. Rundt meg la jeg merke til at mennesker som endret sine tankemønstere, hadde det mye bedre. Så jeg visste det var mulig å endre mye i livet, gjennom å endre hva og hvordan man tenker. Men jeg hadde aldri tatt noen kurs. Kun lest bøker, og fått til en del endringer gjennom dette, forteller han videre.

– For et par år siden synes jeg det stoppet opp for meg. Jeg synes det skjedde lite med min egen utvikling og med arbeidet mitt på jobb. Det var på tide å fornye meg og å gjøre noe nytt. Jeg ville leve mer og ha det mer gøy, ha mer mening i livet, samt jobbe med noen utfordringer jeg hadde i relasjoner til andre, og i forhold til høye krav til meg selv.

– Da jeg kom inn døren hos CoachTeam, kjente jeg at jeg virkelig kunne puste. Det var en befriende og positiv atmosfære. Vi deltagerne kunne få tøffe tilbakemeldinger både fra trenerne og hverandre, og vi visste at intensjonen bak alltid var positiv. Alle var der for å gjøre endringer. Og trenerne skapte et trygt miljø, ikke minst ved at de selv turde å være feiltastiske. Du vet, når du har så høye krav til deg selv at du skal gjøre alt perfekt, selv før du har lært det, er det befriende med trenere som kan hjelpe til med å ta ned forventningene ved å f.eks etter en demo som tok ville veier si; ”Jaja, det der gikk ikke helt som jeg hadde tenkt”, og bare være ferdig med det, sier Walter og ler høyt.

– Det er ikke noen big deal å bomme i blant. Jeg må ikke alltid være best. Ting må ikke alltid gå etter planen. Sånne ting og har jeg blitt mye mer avslappet på etter coachutdannelsen. Jeg synes jeg har et mye mer konstruktivt selvsnakk nå, enn tidligere.

Walter forteller han har hatt store glede av alle modellene og verktøyene han har lært i løpet av utdannelsen. Han har løftet både seg selv og prosjektene/resultater flere hakk, ved å ta det i bruk.

– Da jeg lærte om livshjulet, så jeg også hvordan dette var direkte overførbart i forhold til risikofaktorer for hiv-smitte. Jeg gjorde noen justeringer i forhold til risikoområdet i livet som øker smittefaren, og det ble en kraftig billedliggjøring for oss som jobber med dette, forteller han engasjert.

– Og logiske nivåer, ja den bruker jeg masse i identitetsarbeidet. Anvendelsesområdene til det vi har lært, er så mange.

– Ta bare for eksempel arbeidet vi gjør med frivillige, når vi skal ut og snakke med folk og ha en likemannsbasert samtale. Det er helt avgjørende at vi bygger tillit raskt, og vi er trygge på samtalemetoden. Vi trener en del på rapport gjennom kroppsspråk, samt bruk av åpne lukkede spørsmål. Og det med å unngå tolkning er kjempeviktig. Her foregår det mye bevisstgjøringsarbeide når vi evaluerer samtaler og oppnådde resultater, sier Walter og smiler.

– Dessuten har jeg mye bedre kontroll over samtalene nå, når jeg innledningsvis har vært tydelig på rammesetting for meg selv om den andre. Dette har bare vært midt i blinken!

– Og jeg er kjempeglad for at presentasjonsteknikk kurset er en del av Trinn 4. Det jeg lærte der, har jeg brukt masse. Det var så befriende å lære en struktur for oppbygning av budskap, med logiske og emosjonelle bevis, hvordan jeg kunne bruke mine erfaringer, fortelle historier og engasjere publikum, forteller han opprømt.

– Jeg husker et veldig bra foredrag jeg fikk til på bakgrunn av dette, når jeg våget å spille ulike roller i foredraget også. Det var moro å lage foredraget, og det var moro å holde det. Jeg skulle snakke om stigma. Et klassisk tema hvor det kan være vanskelig å snakke om, og hvor luften kan bli litt tykk. Jeg lagde et foredrag med to roller; Walter og Mr. Stigma i Stigma Incorporate. Som Mr. Stigma kunne jeg tillate meg å si ting som virkelig kunne bevege folk emosjonelt og engasjere, smiler han fornøyd.

– Denne reisen hos CoachTeam as – House of Leadership har vært bra på så mange måter, smiler han avslutningsvis.

Skroll til toppen