Hvordan lære å være i endring?

Til daglig jobber Monica Forsgren som Regionsleder for Din Utvikling AS som har oppdrag i bedrifter med behov for utvikling eller omstilling av organisasjon og ansatte. Hun reiser landet rundt og bistår bedrifter i prosesser knyttet til omstilling. Hun coacher og bistår ledere og ansatte til å finne ny retning og andre jobbmuligheter i arbeidslivet.

Arbeidshverdagen hennes er mangfoldig. Den inneholder alt fra å håndtere prosesser i forbindelse med det å miste jobben sin, holde kurs og workshops i selvledelse, motivasjon, bli bevisst sin kompetanse, finne nye måter å bruke sine erfaringer på, bygge selvtillit, trening i å presentere seg godt skriftlig og muntlig. Hvordan skrive gode søknader og CV, og hvordan være tydelig og trygg i en jobbintervju situasjon. Hun jobber både med grupper og en til en i coachingprosesser.

Monica trives med det hun jobber med og mener at hun er i rett bransje nå.

– Det at jeg er oppriktig interessert i andre mennesker, er nysgjerrig og virkelig liker mennesker, er noen av mine suksessfaktorer som coach, sier hun.

Veien til å jobbe med det hun gjør i dag, begynte i 2009 da hun begynte på CoachTeams fire trinns leder- og coachutdannelse.

– Da jeg begynte hos CoachTeam as – House of Leadership, jobbet jeg med salg av IT-løsninger til bedrifter, og på det tidspunktet visste jeg ikke hvor jeg kom til å ende opp etter coachutdannelsen. Min hovedmotivasjon for å begynne var i første omgang at jeg ønsket å jobbe mer menneskeorientert, og jeg tenkte jeg kunne bli en bedre selger og salgsleder, forteller hun.

Videre forteller Monica at hun er svært fornøyd med valg av CoachTeam som sted for å ta utdannelsen. CoachTeam er markeds- og næringslivsrettet, og de har lærere som er oppriktig interessert i meg og min prosess. Jeg følte meg sett fra første dag, og det imponerte meg, for vi var en stor gruppe mennesker, sier hun.

Når Monica blir bedt om å oppsummere hva coachutdannelsen har betydd for henne, forteller hun;

– I begynnelsen var jeg ikke så fokusert på min egen personlige utvikling. Jeg trodde ikke jeg trengte det, men jeg fikk raskt realitetsorientert meg da vi satte i gang med coaching og øvelser på skolen. I dag er jeg blant annet mye bedre til å leve her og nå og gi slipp på behovet for kontroll og forutsigbarhet. Jeg har blitt mye mer bevisst kraften som ligger i språk og ordbruk. Både for meg selv og andre. Og i dag har jeg kunnskap, verktøy og forståelse som gjør at jeg er mer fleksibel og forståelsesfull i møte med mennesker som er svært forskjellig fra meg, sier hun og smiler.

– Dette har vært en helthetlig prosess. Jeg har lært meg å være i endring gjennom å stille gode spørsmål, er mer bevisst mine styrker, samt hvilke svakheter som jobber i mot meg. Og ikke minst vet jeg nå at ansvaret for hvordan jeg har det, velger å se og oppfatte ting, det ligger hos meg. Det er kun gjennom å ansvarliggjøre meg selv, jeg kan få gjort endringer. Uten å gjøre et godt stykke arbeid innen egen personlig utvikling, har man ingenting å tilby næringslivet, reflekterer hun.

Hva slags verktøy vil du si at du har fått med deg til ditt arbeid som coach i næringslivet?

– Mye handler om endringsledelse; ufarliggjøre endringer, bryte mønstre, målarbeid, tenke nytt og utenfor boksen, evnen til å motivere meg selv og andre, håndtere motgang og finne nye løsninger. Enten det gjelder enkeltpersoner eller team. Utdannelsen hos CoachTeam as – House of Leadership er veldig praktisk rettet. Vi jobbet hele tiden med å bruke alle verktøyene i praksis. Det vi har lært om presentasjonsteknikk og å gi gode tilbakemeldinger er særlig nyttig med tanke på hva jeg gjør i dag, oppsummerer hun.

– Og det er særlig en ting som vi lærte allerede på trinn to, jeg bruker ofte. Modellering. Å modellere andres egenskaper og ferdigheter, slik at jeg selv kan tilegne meg dem. Jeg har en helt ny måte å tenke på!, sier hun og lyser opp.

– Nå oppsøker jeg mennesker som er gode på noe jeg har lyst til å være god på, og stiller de masse spørsmål om hvordan de tenker, deres strategier, hvordan de gjør det de gjør. Og de jeg har modellert har syntes det har vært hyggelig å bli spurt, og å være en rollemodell for meg, sier hun og smiler bredt.

Monica er ikke i tvil om at CoachTeam as – House of Leadership er riktig sted å velge, for den som vil bli en bedre leder eller coach i næringslivet.

– Når lærerne ikke underviser, er de selv ute i oppdrag i næringslivet og leverer varene. De lærer oss hva de gjør og hvordan de gjør det de gjør. Enten det er å holde foredrag, coaching eller å lede ulike utviklingsprosesser i bedrifter. De er utrolig gode til å overføre sin kunnskap gjennom å gi eksempler og gi oss forståelse gjennom praktiske øvelser, avslutter hun.

Skroll til toppen