Et enkelt valg å velge CoachTeam as – House of Leadership

Møt Margaret Paasche coach og prosessveileder i www.coachpartner.no.

Med en kanne nytrukket te foran seg, sitter Margaret tilbakelent i en lenestol i salongen på hotell Bristol. Hun er akkurat ferdig med et kundemøte, og ser ut som om hun har all verdens av tid. Hun bare er der, tilstede. Margaret skjenker te og forteller at hun begynte å jobbe med lederutvikling i 2006, gjennom sitt eget selskap Coach4Future, nå CoachPartner.

– Jeg følger ledere og team over tid. Vi konsentrer oss om noen få ting de skal ha fokus på, teste ut og øve på individuelt og i fellesskap. Vi jobber med temaer innen støttende lederskap; kommunikasjon, medarbeidersamtalen, tilbakemeldinger, respekt for den enkelte, språk og holdninger. Det handler om eierskap og det å ta ansvar for egen utvikling, sier hun.

Før hun startet egen virksomhet, fant hun fram til CoachTeam as – House of Leaderships leder- og coachutdannelse, og tok det som på den tiden het NLP Practitioner og NLP Master Practitioner i 2004 og 2005.

– Jeg savnet flere verktøy i møte med andre mennesker. Jeg ville ha en metodikk som hjalp meg til å få medarbeidere til å lykkes. Verktøy som får fram det beste i medarbeidere. Bygge organisasjonen jeg var leder for. Strukturer og flere verktøy for å oppnå resultater, sette mål og å nå mål. Så da jeg forstod potensialet i å lære meg NLP og coaching, og at utdanningen hos CoachTeam as – House of Leadership var næringslivsrettet, ja da var valget veldig enkelt. Det var jo akkurat det jeg så etter!, sier hun og smiler fornøyd.

– Jeg har alltid hatt en sterk tro på menneskenes iboende ressurser. Alle har en rett som menneske til å få brukt de ressursene vi har. Ressursene er der, men vi trenger noen ganger hjelp til å ta de i bruk. Likeverd er viktig for meg – alle har en lik rett til å ha lik verdi, og å være en del av samfunnet på lik linje. Her har coaching så mye å tilby. Kombinasjonen av NLP og coaching er en vanvittig sterk metode for å se og forstå den enkelte. Og ikke minst, til å finne løsninger og gjøre endringer – for det er mulig, samme hvor vanskelig det kan virke!, sier hun mens hun lener seg fram på stolen og gestikulerer ivrig.

Med et så stort engasjement, og en så sterk tro på menneskenes iboende ressurser er det derfor ikke overraskende å høre at Margaret var med på å starte og bygge opp en forening for foreldre til barn med funksjonshemning, Handikappede Barns Foreldreforening, en forening under Norges Handikapforbund, samt har vært leder av Norsk sykehus- og helsetjeneste forening. Margaret liker variasjon i arbeidet og jobber til daglig med oppfølging av langtidssykemeldte- og arbeidsledige, i tillegg til lederutviklingsprosjekter. I begge tilfeller bruker hun coachutdannelsen for det det er verdt. Å finne fram til mestringsstrategier for hver enkelt står sentralt.

Hva har denne utdannelsen og det du har lært deg hatt å si for deg personlig?

– Da jeg begynte hos CoachTeam hadde jeg ikke så mye fokus på min egen personlige utvikling, men det dukket jo opp ting underveis jeg kunne ta tak i, etter hvert som vi lærte om oss selv og andre, og jobbet oss gjennom modeller og øvelser, sier hun med et humoristisk glimt i øyekroken.

– Jeg vil si at jeg i dag er mye bedre til å sette grenser, være tydeligere, og klarere på mine ja og nei. Jeg har kunnskap og forståelse som gjør at jeg kan være åpen for andre mennesker, møte den enkelte, forstå dem og respekterer deres virkelighet. Vi ble godt trent i å “ta på oss ulike briller” i ulike situasjoner, fortsetter hun.

– Og jeg er mye tryggere. F.eks. i situasjoner hvor jeg blir utsatt for andres ”hersketeknikker”. Det er mye lettere for meg å tenke; det der handler ikke om meg, det er ikke mitt. Tidligere ville jeg grublet mer, og tenkt på om adferden hadde noe med meg å gjøre. Nå skiller jeg sak og person i mye større grad. Det gjør også at jeg kan ta i mot og behandle kritikk på en god måte. Og derfor møte andre og det de kommer med på en god måte for meg selv og for dem, reflekterer hun videre.

– Vet du, det med coaching er så viktig for meg. Jeg bruker mye tid på fagområdet. Jeg har vært opptatt av å sikre kvalitet og seriøsitet i coachingbransjen og derfor har jeg vært leder for arbeidet med bransjestandarden for sertifisering av coacher. Det henger jo sammen med at jeg opplever coaching som så viktig i arbeidet med mennesker. Jeg vil at coaching som profesjon skal vare lenge og være anerkjent, sier hun avslutningsvis og setter tekoppen ned på bordet.

Skroll til toppen