Hva i alle dager er egentlig NLP?

Det er mange som spør – Hva i alle dager er egentlig NLP?

Fantastisk spørsmål!

Det er selvfølgelig mange svar på dette spørsmålet, som du enkelt kan google deg frem til. Vi i CoachTeam liker i bunn og grunn å se på det som et sett med verktøy for å oppnå bedre kommunikasjon, læring, forstå mennesker og forstå hvorfor vi selv oppfører oss som vi gjør – at jeg kan velge hvordan jeg reagerer mot andre og mot verden. Vi får større selvinnsikt, rett og slett.

Forkortelse for…

N står for nevro. L for lingvistisk, eller språk. Til sist står P for program. Altså, nevro-lingvistisk programmering. Richard Bandler og John Grinder er grunnleggerne av NLP, og de var ute med dette i 1975. De oppdaget i de grunnleggende komponentene for den menneskelige opplevelsen i vår nevrologi, vårt språk og hvordan vi er programmert. Bare tenk på det: Da vi var babyer ble vi påvirket av alt som var rundt oss. Våre nevroner basket i all input. Som babyer bablet og blurblet vi oss inn i språk. Vi ble programmert langs våre nervebaner av det vi så, hørte, følte og forstod.

Modellering og oppførsel

NLP utforsker disse nervebanene, disse menneskelige programmeringene. Gjennom observasjon og modellering, blir vi gjort oppmerksomme på forskjellige modeller av menneskelig oppførsel. Hver av oss har forskjellig respons på ulik stimuli. Hvorfor? Fordi våre nevrolingvistiske programmer er unike for hver og en av oss. NLP er en måte å avdekke og forstå, å lete tilbake i vår egen programmering for å forstå vår egen individuelle respons til livet. Vi kan også forstå andres programmer bedre. Med den kunnskapen kommer forståelse, tålmodighet, effektivitet i arbeid, selvtillit, evnen til å komme seg gjennom kriser, verktøy til å forstå vanskelige følelser, å gjøre om hat til forståelse, forstå frykten bak en løgn – og akspetere sannheten, eller motet til å slutte å røyke og forstå hva som ligger bak avhengigheten – listen bare fortsetter og fortsetter.

Vårt indre kart

Vi har alle antagelser om oss selv og andre som er begravet dypt inne i oss, som vi ikke en gang er klar over. NLP tar opp mange av disse ubevisste tankemønstrene så mange av oss har. Et eksempel kan være: Vi kan være svært oppgitt over oss selv, tro at vi bare er en eneste stor mislykkethet. Men en av grunnantagelsene i NLP er at: Det finnes ingen feil, bare feedback. Det er en av grunnantagelsene som kan forandre selvtillitt. Når du tror du er en komplett idiot, bare påminn deg selv om at det ikke er noe som heter å mislykkes, det kalles bare for feedback. Her har du en gylden mulighet til å lære det du trenger å lære fra denne opplevelsen. Et par andre grunnantagelser innenfor NLP er for eksempel at alle gjør så godt de kan ut fra hans eller hennes tilgjengelige ressurser eller at mennesker ikke er sin oppførsel.

Å fordype seg eller ta kurs innenfor NLP kan styrke og berike livet ditt, men ikke minst hjelpe deg og andre å nå sitt fulle potensial. NLP er til syvende og sist et kurs i personlig utvikling.

NLP—Now Let’s Play ?

Denne teksten er fritt oversatt etter dette blogginnlegget!

Skroll til toppen