Driftsdirektør med konstant fokus på gjennomføringskraft

Brenner for ledelse

Hilde Drevland snakker ivrig og entusiastisk. Hun er et fyrtårn som virkelig gløder.

 Jeg brenner for ledelse. Jeg brenner for å utvikle alle våre ledere og medarbeidere til å bli den beste utgave av seg selv. Derfor ønsker jeg også å utvikle meg til å bli den beste lederen jeg kan være for flokken min. Min avdeling og jeg går på jobb hver dag for å styrke våre ledere, og støtte dem i ulike utfordringer de står overfor i hverdagen tilknyttet lederskapet. Det kan være innenfor arbeidsrett, konflikthåndtering, nedbemanning, sykefraværsoppfølging, styrke arbeidsmiljøet, coaching samt leder- og teamutvikling.

Hilde  er tydelig i sitt budskap. Hennes jobb som driftsdirektør er å bidra til å skape en effektiv organisasjon. Det skjer gjennom konstant fokus på gjennomføringskraft og prestasjoner. For å få til dette er lederne i selskapet en kritisk suksessfaktor. Det å utvikle verktøy og prosesser parallelt med å utøve lederstøtte samt skape utvikling er avgjørende for å lykkes.

Ønsker du å vite mer om vår utdanning innenfor Kreativ ledelse og coaching som er utviklet i samarbeid med UiA? Studiet gir 45 studiepoeng og er godkjent for støtte av Lånekassen. Flere av våre studenter får også støtte til utdanningen fra sin arbeidsgiver. Ta kontakt idag!

Læring skaper utvikling

Jeg elsker å lære, utbryter Hilde. Jeg ønsker vekst og derfor tok jeg også leder- og coachutdanningen hos CoachTeam. Hele leder- og coachutdanningen har vært utviklende og verdifull. Det å lære gjennom en god balanse mellom teori og praksis samt få anledning til å trene for å erfare og lære er svært nyttig.
Og når jeg bruker det jeg har lært enten i mitt eget lederskap eller i jobben min gjennom å gi noe verdifullt tilbake til organisasjonen, så er det den aller største gleden. Utdanningen er svært relevant. Jeg opplever at den holder et svært høyt faglig nivå samtidig med at metodikken og læringen er meget effektfull.

Om jeg skal trekke frem én ting spesielt, vil jeg si at å lære Metacoaching (systemisk coaching) har vært veldig spennende. Metacoaching er et verdifullt supplement til NLP og gir meg et større repertoar å spille på. Nå har jeg flere innfallsvinkler til å finne the “changing-point” eller nøkkelen i endringsprosessene hos andre. Å smelte sammen NLP og Metacoaching gir meg større handlingsrom i coachingprosessen. Denne utdanningskombinasjonen er unik. CoachTeam er den eneste skolen i Norge som underviser på denne måten.

Jeg ville ta en NLP utdanning tilpasset næringsliv og business

Jeg valgte CoachTeam fordi jeg oppfatter at trenerene der er faglig sterke, og de kombinerer lederutdanning med  coachutdanning. Målet er å utdanne meg til coach samtidig som jeg vil bringe verktøy, prosesser og kunnskap tilbake til organisasjonen. Jeg er opptatt av at HR avdelingen bidrar til å styrke arbeidsprestasjoner. Jeg søkte en coachutdanning som gir kunnskap jeg kan bruke direkte inn i organisasjonen.
Hvordan CoachTeam fremsto på nettsiden, samt samtaler med  Lene Fjellheim ble avgjørende for meg. Valget var egentlig enkelt fordi jeg så at CoachTeam gir den beste coachutdannelsen spesifikt innenfor næringsliv og business. 

Coachende lederskap

Jeg har fått brukt min kunnskap og utviklet konkrete verktøy og prosesser med bakgrunnen i det som jeg har tilegnet meg fra CoachTeam. I tillegg arbeider jeg nå med å coache ledere i Apotek 1.

Coachende lederskap står sentralt i Apotek 1 og noe vi jobber systematisk med. Vi har brukt NLP og coachende lederskap for å jobbe systematisk med kundemøtet og for å styrke ønsket adferd. Vi har også utviklet coachende samtaler som har som mål å bidra til å styrke vår salgskultur.

Jeg vil anbefale deg som er leder å ta utdannelsen hos CoachTeam.  Det gir deg en unik mulighet til å kombinere det å utvikle deg selv som leder samtidig  tilegne deg kunnskap og prosessleder ferdigheter. Du får verktøy du selv kan jobbe videre med. Du får kunnskap til å utvikle nye verktøy med mål om å styrke prestasjoner og måloppnåelse i egen organisasjon. Jeg har i tillegg til å utvikle ROS-samtaler (coachende samtaler) utviklet workshops, leder- og teamutvikling med basis i det jeg har lært hos CoachTeam.

Gullet i NLP

NLP har gitt meg god ballast ift kommunikasjon, og jeg har fått enda bedre forståelse for menneskers forskjellighet.  Det ligger en stor gevinst i å være positivt nysgjerrig på å forstå hvordan andre tenker og forstå deres modell av verden. Jeg har blitt tryggere på det å være lyttende og stille spørsmål. Videre har jeg lært å tilpasse meg ulike situasjoner og ulike typer mennesker enda bedre enn før. Det har også styrket meg som leder og ikke minst er jeg  blitt en bedre prosessleder/fasilitator enten det gjelder coaching, gruppecoaching, lederutvikling, teamutvikling eller workshopledelse.  Både teamet mitt og jeg sitter igjen med økt kunnskap og verktøy for å skape bedre resultater.

Hilde snakker ivrig. Drivkraften er jo å fremme gode prestasjoner og prosessen frem mot ønsket mål. Da kommer også resultatene vi ønsker, ikke sant? Det å få flere verktøy til å jobbe systematisk med å fremme adferd som vi vil ha mer av og å jobbe med nettopp dét,
det vil jeg si er gullet i NLP.

Faktaboks
Hilde Drevland

Yrke: Driftsdirektør i Apotek 1 Gruppen
Utdanning hos CoachTeam: Startet i februar 2015 på leder- og coachutdanningen hos CoachTeam as – House of Leadership. Hun har nå fullført Nivå 1, 2 , 3 samt 4MAT sertifisering og Teamdynamikk

Skrevet av Laila Madsø
tidligere deltaker på leder- og coachutdanningen til CoachTeam

 

Skroll til toppen