Hva kreves av fremtidens ledere?

– Det er mye som kan automatiseres i dag, men utvikling av medarbeidere er fortsatt en lederjobb. Fremtidens ledere trenger å håndtere det menneskelige aspektet, sier kursleder og foredragsholder Erica Grunnevoll.

Hun er partner i CoachTeam, som sammen med Universitetet i Agder står bak lederutdanningen Kreativ ledelse og coaching. Studiet har fokus på hvordan man leder gjennom kreativ formidling og relasjonell kommunikasjon, og gir 45 studiepoeng ved bestått eksamen.

– Lederskap krever i stadig større grad at man er flink med folk og relasjoner. Det krever evne til å forholde seg til andre typer mennesker og andre type kulturer, og være i stand til å bygge samarbeid på tvers, sier Grunnevoll.

CoachTeam har 16 års erfaring med coaching, og trekker frem tre vesentlige punkter for de som ønsker å bli gode ledere: selvledelse, relasjonsbygging og handlekraft.

– Det er vanskelig å lede andre hvis du ikke skjønner din egen rolle, og ser dine egne styrker og begrensinger. Selvledelse og selvstyring er veldig viktig for at du skal kunne lede andre mennesker. Hvis du ikke kan lede deg selv, hvordan kan andre stole på deg? sier CoachTeam-partner Lene Fjellheim.

Utdanningen følger Norsk Bransjestandard for Coaching og studiet tilbyr en kombinasjon av fysiske samlinger og interaksjon på digitale plattformer. Kreativ ledelse innebærer evnen til å se nye perspektiver, evnen til å gå inn på ukjente arenaer og forholde seg til det uforutsette. Derfor blir studentene utfordret til å utvide egen komfortsone gjennom involvering i øvelser og praktisk trening. Utdanningen forbereder studentene på en fremtid hvor omgivelsene ofte endrer seg hurtig.

– Tidligere kunne kunnskap vare i 30 år, nå holder det kanskje i fem år. Derfor blir lærevillighet og læringsevne avgjørende. Vi vet at fremtiden vil by på turbulens, og denne utdanningen lærer opp studentene til å lede i turbulente tider. Den hjelper dem å møte fremtiden på fremtidens premisser, sier Grunnevoll.

Vil du vite mer om denne utdanningen? Klikk her for å lese! 

Tidligere publisert i DN Gaselle bilag 6 desember 2018
Tekst: Journalist Jan Frantzen

Rull til toppen