Fersk leder? Feilene en coachende tilnærming hjelper deg å unngå

Du har alle svarene

Ja, du er leder, og dine medarbeidere ser til deg for kunnskap og visdom. Det betyr ikke at du må inneha alle svarene. Du jobber med voksne og forhåpentligvis kapable mennesker. Å gi dem løsningen på ethvert problem vil ikke være særlig givende i lengden, hverken for deg eller dem. Om du benytter en coachende tilnærming kan du unngå å bli en flaskehals. Unngå å ha fasiten hver gang, selv om du kanskje tenker du har den. La medarbeiderne dine også komme med løsninger. På den måten får de eierskap til både problemet og løsningen.

Du glemmer å lytte

Det er møte. En av medarbeiderne dine foreslår noe, men det går inn det ene øret og ut det andre. Du må jo gjennom dagens agenda, og det litt brennkvikt. Når du ikke lytter, risiker du å gå glipp av viktige innspill, løsninger på problemer og kanskje det som verre er.

Du er den viktigste

Du jobber ikke for medarbeiderne dine, de jobber for deg. Eller er det omvendt? Robert Greenleaf fant opp et begrep for 35 år siden som heter servant-leadership, en revolusjonerende tankegang. Grunnen er enkel. Når du har det å tjene andre foran i hjernebarken, handler det ikke lengre om deg. Å fjerne selvinteressen og dine personlige målsetninger fra motivasjonen til lederstillingen, fokuserer du kun på å bygge tillit. Når ditt fokus først og fremst er på suksess for organisasjonen og teamet ditt, vil det skinne igjennom. Du stiller flere spørsmål, lytter mer aktivt og verdsetter andres behov og bidrag. Resultatet blir mer gjennomtenkte og balanserte avgjørelser. Ledere som fokuserer på inkludering og smarte avgjørelser lykkes oftere enn de som tror de sitter på alle svarene.

En coachende tilnærming

En coachende tilnærming kan hjelpe deg å unngå disse fellene som fersk leder. Gjennom å få forståelse for andres oppfatning av verden, lære deg å lytte bedre, og samtale gjennom å stille gode spørsmål, åpner du opp for flere innspill og blir dermed en bedre leder.

Vi er alle på jobb for å bidra til å løse oppdrag på en måte som skaper gode og sunne resultater. For å kunne yte, trenger vi gode rammebetingelser på det organisatoriske og administrative plan. Vi trenger også riktig kunnskap og opplæring. I tillegg trenger vi mennesker som kan samarbeide og konsentrere seg om å utøve faget på en verdig måte. For å kunne fungere optimalt, er det viktig for bedrifter og ansatte å håndtere de menneskelige aspekt i jobbhverdagen på en konstruktiv måte. Vi ser at det å jobbe med samhandlingskompetanse, relasjonell kompetanse og selvledelse er en forutsetning for å lykkes i dagens samfunn. Å jobbe med menneskene som leverer tjenestene fremmer også resultat på bunnlinjen.

Vår lederskole går rett inn i denne hverdagen. Vi liker å si at vi utvikler ledere som lærer å hente frem det beste hos seg selv og andre. Programmet har fokus på beste praksis og deltakerne lærer seg svært effektive og praktiske verktøy for å håndtere seg selv og omgivelsene på en enkel og smidig måte.

Vil du vite mer om våre lederutviklingskurs? Ta kontakt i dag!

Skroll til toppen