Hvordan lykkes med implementering og eierskap til bedriftens verdier?

Janne Tufteland har i mer enn 20 år arbeidet innenfor HR. Hun startet sin karriere innenfor offshore bransjen hvor hun først arbeidet hos Statoil og Norsk Hydro før hun begynte i Aker Solutions i 1992. Med gode resultater og en bred HR kompetanse, ble hun i 2007 nysgjerrig på hvordan coaching og HR-arbeid kunne kombineres.

For Janne var det viktig å finne en profesjonell leverandør innen coachutdanninger, som var businessrettet og med tydelig kompetanse innenfor ledelse og coaching. Dette fant hun hos CoachTeam as – House of Leadership. I 2009 ble hun sertifisert som Executive Coach.

Janne har jobbet med alt fra rekruttering til masseoppsigelser, konflikter og rettsaker. Hun har vært med å utarbeide lederprogrammer som har resultert i ekstremt lavt sykefravær og turnover i store bedrifter. Som person har hun lett for å opparbeide seg tillit ved at hun genuint er interessert og bryr seg om mennesker.

I dag jobber hun som coach og mentor for ledere i ulike bransjer, og med sin brede bakgrunn har hun personlig kjennskap til mange av de utfordringene og problemstillingene kundene hennes møter i arbeidslivet.

– Alt handler om mennesker. Hvis ikke menneskene i bedriften har det bra, blir det heller ikke bra tall på bunnlinjen. Det er viktig som leder å være synlig ute i organisasjonen. Det gir signaler til ansatte om at de er viktige og blir verdsatt. Alle liker at noen bryr seg om, ta varer på og at en blir hørt på. Det engelske uttrykket “management by walking” beskriver hvordan man på en enkel måte kan finne ut om hva de ansatte er opptatt av, hvordan de har det og hvordan de trives. Alle ledere burde ta seg tid til dette – en billig investering som kan gi mye tilbake. Dette er en fin måte å opparbeide seg et tillitsforhold mellom leder og ansatt, sier hun.

– Vi sendte alltid blomster til ansatte som var syke. Av ledelsen ble det stilt en del spørsmål om utgiftene til dette. Blomsterutgifter vises på budsjettet, men gevinsten ved å gjøre det vises ikke direkte. Hvor mye tror du at bedriften tjener på at ansatte kommer tilbake en dag før på jobben, fordi de føler seg verdsatt, sett og har lyst til å være der og å bidra?, spør hun smilende.

– I løpet av coachutdannelsen har jeg lært en mengde teorier, verktøy og systemer innen kommunikasjon, ledelse og selvledelse som jeg daglig bruker i arbeidet mitt. Nå kombinerer jeg all erfaringen jeg har av oppturer og nedturer som privatperson, leder og HR-direktør, med kompetansen jeg har fått via CoachTeam as – House of Leadership, sier hun og lener seg fram i stolen.

– Jeg videreutvikler modeller og bygger mine egne systemer og teorier innen coaching. Jeg kan sitte på et fly og plutselig få ideer til nye modeller jeg har lyst til å teste ut. Da hender det rett som det er at jeg tegner og skriver på spyposen, sier hun og ler høyt.

Hun forteller ivrig om en av sine modeller; ”Forventningsmodellen” og hvordan hun har koblet denne opp mot en modell innen målarbeid; ”SMARTØF-modellen”.

– Denne brenner jeg for altså. Det med klargjøring av forventninger og hvordan vi evaluerer om de blir møtt eller ikke, er så viktig! Denne modellen bruker jeg ofte i coaching. Selv overfor mine barn bruker jeg den når vi skal komme fram til hva som skal til for at alle opplever at de har hatt en god ferie. Og ikke minst bruker jeg den i coaching av ledere og ansatte når det gjelder forventninger til hva som skal måles av prestasjoner og hva det skal gis tilbakemeldinger på. For hvordan kan du som ansatt vite hva du skal levere hvis ikke lederens forventninger er tydelig uttalt?, spør hun og peker på modellen hun har tegnet opp.

– En av tingene jeg er glad for å ha med meg etter coachutdannelsen, i tillegg til det vi lærte under team- og endringsledelse, er oppdagelsene og forståelsene jeg gjorde i modelleringsoppgaven på trinn 2. Da valgte jeg et tema jeg også brenner sterkt for; Implementering og eierskap til bedriftens verdier, sier hun engasjert og gestikulerer med hendene.

– Å ha et bevisst forhold til både egne og bedriftens verdier, er så viktig for å kunne ta gode avgjørelser. Verdier er ofte noe en bedrift pynter “brura” med. Men hvordan skal verdiene brukes? Hva betyr verdiene i praksis? Det handler om å ta gode beslutninger gjennom å bruke verdiene som et fundament i ulike valgsituasjoner. Hvis for eksempel ”ærlighet” er en verdi i bedriften, hvordan vil du la den påvirke valget ditt dersom du befinner deg i en situasjon hvor du kan bli ”bestukket” for å gi et oppdrag eller en kontrakt til en spesifikk leverandør?, spør hun smilende og hever øyenbrynene.

– Hos CoachTeam lærer vi mye om å forstå hvordan vi mennesker fungerer forskjellig. Og hvordan vi møter disse forskjellene best mulig. Samtidig er vi også så like. Bak alle roller, titler, gull og glitter, er vi bare vanlige mennesker alle sammen. Vi er alle mennesker med sorger, gleder, oppturer, nedturer og redsler. Og mennesker er noe av det viktigste vi kan ta vare på, avslutter Janne.

Skroll til toppen