Bygg lojalitet på arbeidsplassen

Lojalitet er viktig i våre personlige liv. Vi forventer det fra vår partner, vår familie og våre venner. Og lojalitet er minst like viktig på kontoret. Hvorfor det? Det handler om noe så enkelt som å kunne stole på hverandre. Stole på at vi gjør jobbene våre, leverer arbeidsoppgaver til rett tid, er faglig oppdatert, behandler kolleger, kunder og samarbeidspartnere med respekt, ikke deler sensitiv informasjon etc.
Hvordan oppnår vi lojalitet på arbeidsplassen, blant kolleger og med nærmeste leder?

Vis at du bryr deg

Å være lojal går begge veier. Dessverre er det mange ledere som glemmer dette. De forventer at ansatte skal vise lojalitet til både leder og arbeidsplass uten å gi det samme tilbake. Mens det tidligere var vanlig at ansatte hadde samme jobb i mange tiår, er det langt fra vanlig i disse dager. Ledere bør etterstrebe å vise de ansatte at de bryr seg, bryr seg om deres mentale og fysiske helse, og ikke minst deres personlige mål. Å være interessert i at medarbeidere utvikler seg, og være oppmerksom på deres behov, er en fin måte å vinne tillit på.

Bevis at du er en kompetent leder

Ansatte må kunne stole på at ledelsen i selskapet de jobber for har lederkompetanse. Det er vanskelig å være lojal mot en inkompetent leder eller ledelse, som ikke virker som de vet hva de holder på med. I tillegg skaper det usikkerhet om ledelsen oppfattes som uetisk, eller dersom sensitiv informasjon blir diskutert i tide og utide. Informasjon som må deles og skal deles, men det er forskjell på å slenge ut månedsrapporten i et møte og å ha en kommunikasjonsplan for hvordan vi deler informasjon i selskapet.

Sats på tillit

Det fins ikke lojalitet uten tillit, og dine ansatte må kunne stole på deg 100% for at tilliten skal være intakt. Du må levere på dine løfter, og følge opp når du har sagt det. Om en ansatt ber om større ansvar, nye oppgaver, råd med hensyn til et dilemma eller andre ting, må den som er leder etterstrebe å gå i dialog og gi tilbakemeldinger. Det er dessverre slik at mange spørsmål fra medarbeidere koker bort i travel hverdag. Ledere bør også være åpne med sine medarbeidere om man har begått en feil eller ikke har levert på løftene sine. Det skaper ytterligere tillit. Folk tilgir gjerne en ærlig person, men er ikke like rause dersom en leder forsøker å dekke over en feil.

Om du lykkes med å skape en atmosfære av tillit og lojalitet mellom deg og dine medarbeidere vil du øke produktiviteten, skape enda bedre kultur og få fornøyde medarbeidere.
Undersøk gjerne om dette er noe du gjør i ditt daglige virke.

Om det er på tide å ta grep, så er vi i CoachTeam klare for en samtale om din utvikling.

Skroll til toppen