Coachende leder

Hva er gevinsten med coachende lederstil?

Fremtidens arbeidstakere er kresne – og slik kan en coachende tilnærming hjelpe deg med å ansette de beste og holde på dem. 

De fleste ledere vil si seg enig i at en av nøklene til suksess er å omgi seg med de rette menneskene. Å ha ansatte som kun ønsker en lønnslipp hver måned skaper sjeldent den store “driven”. Medarbeidere som ønsker å gjøre en forskjell, medarbeidere som har mestringstro, læringsglede, pågangsmot, guts, og som evner å samarbeide og kommunisere står øverst på ønskelisten for de enhver leder.

Hvordan tiltrekker du deg attraktive medarbeidere?
Hvordan beholder du attraktive medarbeiderne?

Når du som leder bygger opp en sterk vi-kultur får du slike medarbeidere. Du er lederen som er opptatt av utvikling og fellesskap. Du vet å benytte deg av en coachende lederstil. Å investere i å gjøre deg som leder til en god coach, vil bidra til å guide og utvikle både kunnskapen og motivasjonen til de ansatte.

CoachTeam – House of Leadership har laget en liste over hvordan du som leder kan benytte deg av en coachende tilnærming.

 1. Vær støttende:

  Å gi støtte er elementært for enhver leder. Når du som leder opptrer støttende, utvikler du et tillitsforhold. Tillit er viktig for vekst og utvikling, og legger grunnlaget for respekt mellom leder og ansatt. Genuin oppmuntring hjelper teamet å forstå at du investerer i deres suksess. Oppsøk derfor gjerne muligheter for å vise din støtte til teamet.

 2. Definer problemer og behov:  

  Det er nyttig å identifisere og definere et problem eller et behov hos den ansatte. Å ha tydelige avklaringer skaper transparens og et positivt vekstmiljø. Det skaper også grobunn for god kommunikasjon, hvor dere begge kan uttrykke dere klart. Klare forventninger gir klare resultater.

 3. Klar strategisk retning: 

  Vis gjerne tydelig hvordan den ansattes handlinger påvirker måloppnåelse, andres ytelser og selskapets suksess. Vær også klar på hvordan den enkeltes forståelse av den strategiske retningen gir dem en plass i det store bildet. På den måten vet dine medarbeider at  deres bidrag er viktig for suksess. Dette er videre med på å skape indre motivasjon.

 4. Ha en tydelig plan: 

  Lag en plan sammen med den ansatte, som er både spesifikk og oppnåelig. Gi medarbeideren er stor rolle i å formulere denne. På den måten skapes eierskap og et ønske om å oppnå planen. Legg til rette for at det skal være en oppnåelig plan. Vis hvordan planen og målene bidrar til å virkeliggjøre strategien og visjonen. Skap milepæler og husk å feire disse.

 5. Forpliktelse: 

  Be om en klar forpliktelse fra medarbeideren eller teamet om å gjennomføre en gitt oppgave. Forpliktelsen kan gjerne være muntlig og over bordet, så lenge dere alle vet at en avtale er inngått. Forpliktelse skaper et økt ønske å gjennomføre oppgaven. Følg gjerne opp underveis, og vis støtte for den fremgangen som gjøres.

 6. Konfronter unnskyldninger og motstand: 

  Dette er en av grunnene til at forpliktelse og en tydelig plan er viktig. Før ethvert prosjekt er det smart at dere sammen utforsker unnskyldninger og eventuell motstand som kan dukke opp underveis. Gjennom å gjøre dette i forkant, forebygger dere konflikter. I tillegg vil det være enklere å ta opp og drøfte ubehagelige situasjoner som kan oppstå.

 7. Tydeliggjør konsekvenser:

  Tydeliggjør ønsket utfall, hvilke avsjekker dere skal ha underveis og ha en klar deadline. Ved å skape en link mellom handlinger og eventuell fremtidig konsekvens, vil dere kunne unngå ubehagelige konfrontasjoner.

 8. Ikke gi opp: 

  Demotiverte folk er mindre produktive. Når en medarbeider henger bakpå og sliter med motivasjonen, følger du som leder opp på en oppmuntrende og støttende måte. Vis at du er interessert i at de både skal oppnå sine mål og trives på jobb.

Ønsker du å utvikle en coachende lederstil? CoachTeam – House of Leadership tilbyr utvikling gjennom Leder-skolen. Ta kontakt med oss for å høre mer!

Skroll til toppen