Ditt personlige leder statement

– Hva er ditt personlige leder statement? Det er viktig å stoppe og trekke pusten iblant og ta en titt på sitt eget lederskap, sier Erica Grunnevoll. Hun er foredragsholder, kursleder og ledercoach i CoachTeam.

– Se deg bakover og tenk igjennom hva du kan lære av erfaringene dine. Hva er du stolt av, og hva vil du gjøre annerledes fremover?

Det er viktig å stoppe og trekke pusten iblant og ta en titt på sitt eget lederskap

Hvilke egenskaper må vannes og gjødsles?

Grunnevoll mener at fagkunnskap og studiepoeng er lite verdt hvis du ikke anvender det i praksis.

Et godt nyttårsforsett er å bestemme seg for å våge å ta beslutninger, sier Erica Grunnevoll, ledercoach i CoachTeam.

– Klokskap er noe mer enn kunnskap. Du må kunne gå inn i situasjoner og takle det som oppstår der og da, du må bruke fagkunnskapen din og ha evnen til å reflektere over hvordan du opererer.

Hun anbefaler ledere å ta seg tid rundt årsskiftet til å reflektere over eget lederskap.

Klokskap er noe mer enn kunnskap

– Hvilke lederegenskaper tenker du at gror godt hos deg, og hvilke må du vanne og gjødsle litt mer i året som kommer?

Ikke bare personlighet

Hun minner om at lederskap ikke bare handler om personlige egenskaper, men også om mer praktiske ting, som å sørge for at de ansatte har den informasjonen og de ressursene de trenger, at det er systemer for kvalitetssikring og evaluering på plass, og at alle får den opplæringen de trenger.

Om du oppfyller disse funksjonene bør også inngå i selvrefleksjonen til en leder.

– Oppgaven din som leder er å skape resultater for virksomheten og ta vare på dine medarbeidere. Skal du levere på det, må du tenke igjennom hvordan du leder.

Ditt Personlige leder statement

Ledercoachen kommer med sju forslag til personlig statement som kan gjøre deg til en bedre leder:

1. Jeg vil bestemme meg for hva jeg vil med lederskapet mitt. Tenk igjennom hva som er ditt prosjekt for 2020, eller hva som skal bli stående igjen etter deg som leder. Da kan du sette en tydeligere retning for dine ansatte.

2. Jeg vil våge å ta beslutninger. Mange ledere sliter med beslutningsvegring og åpner for stadige utsettelser og omkamper. Det er å fraskrive seg lederskapet. Skal du få gode resultater må du ta beslutninger og gjøre prioriteringer, og stå for det. Ikke minst må du klare å prioritere noe ned.

3. Jeg vil stramme opp møtekulturen. Det går med mange årsverk i møter, en god del av dem med uklart formål og magert utbytte. Tenk nytt om hvilke møter dere trenger, hvem som bør være med og hvordan de skal gjennomføres, så dere bruker tiden effektivt.

4. Jeg vil stille opp for de ansatte. En god leder tar støyten for sine ansatte utad og eventuelle oppgjør med dem internt på kammerset. Også innad er det viktig å være støttende, ikke skyve alt over på de ansatte, men sørge for at de har den støtten, veiledningen og ressursene de trenger.

5. Jeg vil ta vare på meg selv. Skal du være en tilstedeværende og energisk sjef på jobb, må du sørge for å ta dine egne basale behov på alvor. Husk å få nok søvn, fysisk aktivitet og frisk luft. Og sørg for å logge helt av iblant og få avkopling ved å ta deg tid til å gjøre noe helt annet.

6. Jeg vil huske å feire. Det er lett å glemme alt man har fått til fordi man løper videre til neste oppgave. Husk å stoppe opp og feire gjennomførte prosjekter og gode resultater, og gi medarbeiderne skikkelige tilbakemeldinger som viser at du ser hvilken innsats de legger inn.

7. Jeg vil omfavne endring. Arbeidslivet er i rask endring, og gode ledere er innstilt på det. Teknologi endrer seg, markeder endrer seg og kollegaer kommer og går. Som leder må er det klokt å ikke tviholde på det som har vært, men bestemme seg for å la seg inspirere av forandringer.

Første gang publisert i Dagens Perspektiv, 30 des 2019

Skrevet av journalist Katrine Gramnæs

Skroll til toppen