Ledere ser nytteeffekten av 4MAT preferansesystem og prosessmetode

Den lærende organisasjon

4MAT er en prosessmetode og et preferansesystem med fokus på den lærende organisasjon og det lærende menneske som har vi fått stor nytte av i banken.

Dialog verktøy i ansettelser

Marianne forteller at de i utgangspunktet jaktet de på et verktøy for ansettelser. Vi så raskt at 4MAT egnet seg i godt i ansettelsesprosesser. Vi gjennomfører analyse på alle som kommer til finaleintervju. Analysen gjennomføres før intervjuet, og vi har tilbakelesing til slutt i intervjuet. Slik har vi et godt verktøy for dialog relatert til hva kandidaten selv formidler, grunnlag for hvor vi skal borre noe dypere, og ikke minst et bilde av hvor kandidaten har «sterke muskler» og hvor det kan være smart å jobbe med utvikling. Samtidig vet vi mer om hva kandidaten trenger fra oss som arbeidsgiver for å være på sitt beste. Nå har alle hos oss har tatt preferanseanalyser, derfor ser vi også analysen opp mot profilene i teamet.

Ledere så nytteeffekten av 4MAT

Lederne I begynnelsen spredte det seg raskt en nysgjerrighet på jobben blant de lederne som hadde sett hvordan vi brukte 4MAT under intervjurundene.
Personalavdelingen ble spurt om vi kunne ha en ledersamling, der vi delte kunnskapen rundt 4MAT verktøyet med alle lederne i banken?
Det endte med at jeg bestilte opp 4MAT-analyser, og brukte de verktøyene som jeg selv hadde lært hos CoachTeam sammen med alle ledere hos oss, forteller Marianne.

4MAT arbeider styrkebasert

Noe av det Marianne synes er flott med 4MAT, er at systemet er et svært lettfattelig og praktisk verktøy for å styrke kommunikasjon og samarbeid. I tilliegg er det et morsomt, verktøy hvor du fort finner ut hvor du har dine styrker relatert til samhandling, læring og kommunikasjon. 4MAT arbeider styrkebasert og er opptatt av hvordan vi best kan skape agile team og fleksible mennesker.

Tilbakemeldingen fra ledergruppen kom raskt: Dette vil jeg ha inn i teamet med mine egne medarbeidere, sa lederne!

Vi bruker forskjelligheten som en ressurs

Marianne Nybakk har nå jobbet på denne måten i mange år, og etterhvert har alle ansatte fordelt på ulike team i Odal Sparebank vært invitert på 4MAT samling.
Alle medarbeidere har tatt preferanseanalysen, og alle har fått prate om sine funn.
Vi anerkjenner styrkene våre og bruker forskjelligheten som en ressurs.

Nå skjønner jeg hvorfor du sa det og dét, og hvorfor du svarte slik og ikke sånn,
er vanlige utsagt etter en slik samling, sier Marianne og kommer med et nytt eksempel på hvordan 4MAT fungerer som et svært matnyttig kommunikasjonsverktøy innen ledelse.

Et nyttig kommunikasjonsverktøy for ledere og team

4MAT preferansesystem og prosessmetode avdekker blant annet hvor viktig det er å huske at det i en jobbsituasjon sitter helt forskjellige mennesketyper rundt et møtebord. Noen trenger å få presentert detaljert fakta, mens andre er ikke så interessert i det og vil heller ha ting gjort umiddelbart. Andre igjen tenker; Hva vil dette bety for meg, og hva vil det bety for organisasjonen.

– Én tidligere avdelingsleder hos oss oppdaget at han satt med et team hvor ingen hadde samme preferanse som han selv. 4MAT hjalp ham å forstå at teamet kanskje da ikke trenger like nøye forklaringer som han pleide å gi. Han hadde et team hvor alle medlemmer bare vil rett ut praktisere.

– Nå har vi flere dynamiske ledere der medarbeiderne etterspør mer struktur. Så da er det jo viktig at de «hold your horses» og sørger for at alle er med.

Jeg ser at 4MAT gjør det lettere å anerkjenne forskjelligheten mellom oss, det gir helt konkret en bedre arbeidsfordeling på jobb, og det gir større takhøyde i diskusjoner. Det gir også en bevissthet rundt hvor de forskjellige trenger «å strekke seg».

Marianne Nybakk forteller at Odal Sparebanks banksjef også er begeistret og nysgjerrig på 4MAT.

Bruken av 4MAT har gitt store synergieffekter hos oss og vi benytter det daglig.

4MAT prosessmetode og preferansesystem kort fortalt

Meget kort forklart tar 4MAT utgangspunkt i 4 spørsmål som kjennetegner fire forskjellige lærestiler og lederstiler.

Rød – den empatisk og meningsøkende: Hvorfor er dette viktig? Hvordan involvere?

Blå – den analytiske: Hva er konseptet? Hvilke fakta har vi?

Grønn- den praktiske: Hvordan blir det praktisk mulig? Hvordan utnytter vi dette?

Gul – den dynamiske/entusiastiske: Hvilke andre muligheter finnes? Hva mer?

Lederstiler og lederplattform

Det er fire avgjørende lederstiler som skal være i balanse for å oppnå en sunn og solid ledelsesplattform. Det interessante er at det er nærmest umulig å finne nettopp disse fire lederstiler som utviklende styrke i en og samme person! Hva er din lederstil, og hvordan styrker du dine andre ledelsesfunksjoner er viktige spørsmål. På samme måte hjelper det oss at vi kjenner til hverandres prefererte lærestil. Vi får til mer effektiv kommunikasjon. Å vite hvor folk er mest komfortable hjelper oss til å lytte. Respekt og glede over ulikhetene mellom oss mennesker, er viktig for god kommunikasjon.

Ellers er det først og fremst de ansatte med lederansvar som bruker 4MAT prosessmetode overfor sine medarbeidere. Aktiv bruk av 4MAT resulterer i at lederne blir flinkere til å se hva kollegene trenger fra dem som ledere. Det er første gang vi har tatt i bruk slike verktøy i vår organisasjon, sier hun. Nå vil vi også bruke det mer ift salg/rådgivning.

Mariannes egen lederstil

– Jeg var helt sikker på at jeg ville score høyt på empatisk stil, hvilket betyr at jeg er støttende og opptatt av samarbeid, og at alle blir enige. Det viste seg imidlertid at jeg er mer dynamisk, hvilket betyr intuitiv, åpen, opptatt av forandring, anvendelse på det jeg lærer – se andre muligheter.

Litt sånn at noen spør: Kanskje vi skal flytte den døren slik at vi får mer plass? Da er jeg kjapt på banen med: JA! Og hvis vi i tillegg tapetserer og flytter veggen og vinduet… Jeg er god på hva mer og hva annet kan vi også gjøre.

Marianne Nybakk
Personal- og organisasjonssjef Odal Sparebank

HER KAN DU LESE MER OM 4MAT SERTIFISERINGSKURS

Skroll til toppen