Bedriftsintern opplæring med 4MAT

Tilskudd til bedriftsintern opplæring

Bedrifter har nå muligheten til å søke om tilskudd til opplæring av egne ansatte og lønnsutgifter for de som er under opplæring. Permitterte ansatte kan også delta i opplæringstiltak i arbeidstiden.

Sørg for å benytte denne anledningen til å utvikle dine ansatte

CoachTeam – House of Leadership har lang erfaring med utvikling av ledere i norsk næringsliv, med en visjon om å skape endring.

CoachTeam – House of Leadership leverer tjenester innenfor ledelse-, medarbeider-, team- og organisasjonsutvikling, endringsarbeid og bedriftskultur. Vårt fokus er å dyktiggjøre mennesker i å lede seg selv og andre på en best mulig måte, slik at de skaper vekst og utvikling, bedre resultater og realiserer det beste i seg selv. Vi bistår med bedriftsintern opplæring, utdanningsprogrammer, utviklingsprosesser, kurs, workshops, foredrag, coaching, kartlegging og modellering.

CoachTeam har blitt et merkenavn med et ressursteam av coacher og konsulenter som jobber mot et felles mål:

å dyktiggjøre mennesker i å lede seg selv og andre på en best mulig måte

Hovedfokuset er bedriftsinterne programmer, kurs og foredrag innen kommunikasjon, motivasjon, teambygging, etikk med mer, samt internasjonale lederskapsprogrammer.

Hvorfor Lederskolen?

Vi lanserte nylig Lederskolen. Lederskolen er et moderne nettbasert opplæringsprogram for utvikling av nye, og erfarne ledere, i alle type organisasjoner. Lederskolen kan tilpasses din virksomhet, og leveres som ren e-læring eller som en miks av e-læring og samlinger.

Lederskolen er basert på “mikrolæringsprinsipper”. Hypotesen er at vi lærer best når vi holder oppmerksomheten mot ett læringsmål i 10-20 minutter. Vi lærer mye av å se korte pedagogiske filmer med tilhørende oppsummerende tekst og spørsmål.

Lederskolen er bygget opp av kursmoduler med enkle og tydelige læringsmål, korte og kompakte leksjoner med inspirerende videoer, støttetekst, spørsmål og booster quiz for å gi deg maksimalt utbytte.

Lederskolen tilpasses enkelt behovet i din virksomhet, og kjøres som et internt opplæringsprogram for definerte grupper eller på tvers i hele virksomheten. Vi jobber med virksomheter i offentlig forvaltning (kommuner og stat), bygg/anlegg, media og underholdning, havbruk, olje og gass, energi, rådgivning, bank, forsikring, helse, industri og produksjon.

I virksomhetstilpassede løsninger kjører vi også «blended learning» med e-læring og samlinger for å forsterke læringen. Vi administrerer sammen med en representant hos dere, og har særdeles gode forelesere/workshopledere som er klare for å jobbe med dere.

Ta kontakt i dag for mer informasjon!

Hva må jeg gjøre?

Lær mer om hvordan du kan søke tilskudd til bedriftsintern opplæring på www.regionalforvaltning.no. Maksimalt støttebidrag og prosentdel av totalkostnaden varierer fra fylke til fylke. På regionalforvaltningens nettsider vil du få oversikt over hva som gjelder for deg og din bedrift.

Skroll til toppen