Kunnskapsmedarbeidere vil vite hvorfor de gjør noe

”Hvis alle ledere kjente til coachende lederskap, ville svært mye sett annerledes ut på norske arbeidsplasser”.