Jeg liker å veilede andre til å løse sine egne problemer

Min evne til selvmotivering har økt betraktelig etter at jeg gikk hos CoachTeam as – House of Leadership. Jeg kjenner mine ressurser og vet det er opp til meg hvordan jeg bruker dem

Jeg liker å veilede andre til å løse sine egne problemer Les mer