Slik lykkes du med blandet læring

Læringsmetoden «blended learning» eller blandet læring på norsk er en læringsmetoder der noe av undervisningen er e-læring kombinert med at deltagerne møtes ansikt til ansikt enten fysisk eller digitalt. Flere ledere har blitt oppmerksom på denne måten å lære på i løpet av de siste årene.

Hos CoachTeam – House of Leadership har de opplevd økende etterspørsel etter blandet læring eller blended learning i løpet av de tre årene de har tilbudt dette læringskonseptet.

–   Jeg tror noe av grunnen til at denne læringsmetoden har blitt så populær handler om effektivisering og bærekraft. Mange ledere har ikke tid til å bruke flere dager på samlinger og kurs, og de ønsker bruke mindre ressurser på å reise både på grunn av miljø og balansen mellom jobb og hjem sier Lene Fjellheim. Hun er partner og ledercoach i CoachTeam. Når lederne kan forberede seg i eget tempo når det passer dem, får de mer ut av læringen og samlingen kan brukes til praktisk trening, diskusjoner og refleksjon.

Det viktigste med å ha en miks mellom praktisk og teoretisk læring er at stoffet har relevans for hverdagen

Kombinerer læring

Hun forklarer at de startet opp konseptet Lederskolen i 2020 der ulike læringsmetoder blir kombinert. Undervisningen består både av e-læring i form videoer, tekst og arbeidshefter som kursdeltagerne jobber med underveis i prosessen. Den andre delen av kursopplegget består av samlinger, fysisk eller digitalt, der det forventes aktiv deltagelse og samarbeid i mindre grupper, slik at deltagere får et mer aktivt forhold til det de lærer.

–   E-læring sørger for at alle deltagerne kommer igjennom det samme og får en felles plattform. På samlinger jobber vi med hverdagsledelse, ferdighetstrening og beste praksis. Siden vi legger opp til aktiv deltagelse fra alle som er til stede, kommer deltagerne mye lenger i prosessen og vi ser at det de lærer innlemmes raskere i egen hverdag sier Fjellheim.

Hun forteller at de legger vekt på at læringen skal være praktisk og anvendbar.

–   Kursdeltagerne diskuterer helt konkrete problemstillinger, både med de andre deltagerne og med ledercoachen som er tilgjengelig under hele samlingen. Selv om flertallet av samlingene de siste årene har vært digitale på grunn av koronasituasjonen, har vi lagt til rette for aktiv deltagelse ved at deltagerne deles inn i mindre grupper for gode diskusjoner og kollegacoaching. Læringen veksles mellom store og små grupper også digitalt, og en ledercoach har tilgang til de digitale grupperommene ved behov. En slik løsning gjør at terskelen for å delta aktiv senkes, og vi ser at disse diskusjonene gir stort utbytte for den enkelte.

Fjellheim forklarer at noe av poenget med blended learning er å forankre læringen ved at den enkelte deltager har noen å diskutere og trene med i tillegg til det de tilegner seg via e-læring og egne refleksjoner. Selve kursopplegget strekker seg gjerne over et år med samlinger hver 6-8 uke for grupper og i seks måneder hvis det er snakk om en til en undervisning. Det legges vekt på å diskutere helt konkrete relevante lederutfordringer. Flere toppledere har sett verdien av et slikt læringsopplegg, setter av tid til å delta og går foran som gode rollemodeller.

De fleste kundene CoachTeam – House of Leadership arbeider med ønsker skreddersydde programmer, der kurslederen og den enkelte lederen har en dialog om ønsket læringsutbytte.

Ifølge Fjellheim har de fått svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne som har gjennomført lederkurs bestående av blended learning.

–   Det viktigste med å ha en miks mellom praktisk og teoretisk læring er at stoffet har relevans for hverdagen. Samhandling og øving er suksesskriterier for å få det til, sier Lene Fjellheim.

Slik lykkes du med blandet læring:

  1. Husk at du som leder er rollemodell. Det gjelder også i læringssituasjoner.
  2. Forstå at vekst og utvikling krever tid
  3. Sitt i fred og ro når du skal følge med på e-læring og samlinger, og legg bort telefonen
  4. Ikke ta skippertak, men prøv å ha en jevnlig progresjon og forberede deg i god tid
  5. Vit at det du lærer skal føre til utvikling på sikt, så tenk langsiktig fremfor kortsiktig

Dagens Perspektiv 18. januar 2022

Gjengitt med tillatelse
Journalist: Caroline Marie Svendsen

 

Skroll til toppen