Lederskolen har gitt oss en skikkelig verktøykasse

Med jevne mellomrom må det ryddes og sorteres i leder verktøykassen. For vi blir jo aldri utlært, som i livet generelt.

Christine Hougaard begynte å jobbe i Mitsubishi Electric i 2019.
– Året etter satte vi lederutvikling på agendaen. Jeg så at mange hos oss hadde fått lederoppgaver fordi de var flinke i faget sitt. Mange av dem vi hadde gitt lederoppgaver, hadde ikke den formelle lederkompetansen. Det ønsket vi å gjøre noe med. Vi ville gi lederne våre påfyll og verktøy til å mestre arbeidsoppgavene på en trygg og god måte. I tillegg har firmaet vokst veldig.

Christine hadde endel ledererfaring fra før.

– Det var likevel nyttig for meg å gå gjennom lederkurset, selv om  mye var godt kjent. Jeg jobbet tidligere i Asko og de var opptatt av teamoppbygging og lederutvikling. Men ledelse er ferskvare og det å trene sammen på Lederskolen, finne løsninger sammen, det var skikkelig fint og lærerikt. Vi hadde mange gode diskusjoner oss ledere imellom.

Ledergruppen satte opp noen enkle ledermål i samarbeid med Lederskolen tidlig i prosessen.

– Et av punktene handlet om endringsvillighet. Firmaet vårt er i stadig vekst, det er et høyt tempo her. Da er det utrolig viktig å være åpen for endringer som kommer som følge av dette.

Medarbeiderundersøkelse

Den digitale løsningen hos CoachTeam var midt i blinken.

– Vi begynte samarbeidet med Lederskolen midt i koronatiden og alle lederne satt på hjemmekontor. Timingen var helt perfekt. Det å skape en arena der hver enkelt følte seg sett og hørt var viktig. Det fikk vi raskt mange tilbakemeldinger på. Selv de som har mange års erfaring som ledere, hadde stort utbytte av Lederskolen. Opplegget er praktisk rettet, vi fikk øvd sammen på aktuelle problemstillinger. Det var ikke bare en mengde teorier om lederskap på papiret, slikt som senere har lett for å havne nederst i en skuff.

I første omgang var Lederskolen tiltenkt kun lederne.

– Men dette endret seg. Grunnen var en medarbeiderundersøkelse vi fikk resultater fra. Vi scoret veldig høyt både på arbeidsglede og lojalitet. Men vi hadde lavere score på tilbakemeldinger. Ikke bare mellom leder og medarbeider, men også medarbeidere imellom. Vi ønsker å ha en god og trygg tilbakemeldingskultur hos oss. Det skal være lett å si fra og gjerne tidlig, før konflikter får vokse og gro. Valget med å fortsette Lederskolen med medarbeiderne var enkelt.

Selvledelse og kommunikasjon

Medarbeiderne har gått igjennom to av modulene i Lederskolen: Selvledelse og kommunikasjon.
– Noe har foregått på nett. Men vi har også hatt to fysiske treff der bare medarbeiderne var sammen, samt én samling der lederne var med sitt team. Vi har også jobbet med medarbeidersamtalen, hva forventningene er til den. Her fikk vi tilbakemeldinger fra undersøkelsen om at utbytte av den ikke var så godt som vi ønsket. Det handler jo om kommunikasjon det også.

Dette har samtlige ledere nå samarbeidet om for å lage en mal, som vi kan bruke til hjelp under medarbeidersamtalen. Nå setter vi opp tydelige mål i samarbeid med den enkelte medarbeider, vi trygger dem selvfølgelig på at samtalen er konfidensiell. Vi sitter alle sammen med den samme verktøykassa. Vi er enige om retningen vi skal gå i og samarbeider på veien dit. Det at hver enkelt finner sin rolle for å nå målet vi har satt sammen, er jo motiverende. Når det gjelder kritiske tilbakemeldinger, er det viktig med trening. Få ut små frustrasjoner i de rette kanaler, før de vokser seg store. Vite hvor de rette kanalene er og være trygg på å bli møtt.

Det å få en større bevissthet rundt kommunikasjon og tilbakemeldinger og jobbet aktivt for det, har allerede gitt resultater.

– Ett år etter forrige medarbeiderundersøkelse har vi fått oppdaterte resultater, og til tross for veldig høy score på undersøkelsen i fjor, så øker vi på både arbeidsglede og lojalitet. Det er også særlig hyggelig å se at tilbakemelding fra leder til medarbeider og medarbeidere imellom øker mye. Dette henger tett sammen med arbeidet vi har gjort med Lederskolen og Medarbeiderskolen. Vi ser også at våre medarbeidere har langt større utbytte av medarbeidersamtalen enn tidligere.

Veien videre

Vi har gjort en avtale med CoachTeam og Lederskolen om videre oppfølging fremover. Vi skal kjøre alle nye ledere gjennom Lederskolen. Medarbeiderskolen skal følge de ansatte med jevne mellomrom. Vi kommer ikke til å slippe taket. Vi fortsetter å holde alt vi har lært vedlike. Å holde kunnskapen vi har fått vedlike, koster både tid og penger. Men heldigvis har vi Hallvard Grindheim, en dyktig leder som ønsker å prioritere dette. Det blir vi bedre av alle sammen.

(Artikkel 2 i en artikkelserie på 4. Mitsubishi Electric )

Skroll til toppen