Ingen er tankelesere

Det som foregår i hodet mitt, må uttrykkes klart og tydelig.

Før kunne jeg være litt kort, jeg regnet med at folk skjønte hva jeg tenkte, sier daglig leder Hallvard Grindheim i Mitsubishi Electric.

– Jeg har jobbet her i 23 år. De første årene var jeg den eneste ansatte. Jeg har vært innom de aller fleste arbeidsoppgavene her i bedriften. Før var jeg involvert i mye av alt, mer detaljorientert. Etter at vi ble Mitsubishi Electric, har jobben min endret seg. Nå er det en administrasjonsjobb.

Hallvard hadde stor tillit til initiativet som kom fra Christine Hougaard om et samarbeid med CoachTeam for å styrke lederrollen i bedriften.

– Det var lett å si ja til det initiativet. Etter at vi fikk resultatene fra den første medarbeiderundersøkelsen, som på de fleste områder var veldig god, skjønte vi at det var et ønske om bedre og tydeligere tilbakemeldinger. På bakgrunn av det, bestemte vi at vi ville utvide samarbeidet til alle ansatte. Den nye medarbeiderundersøkelsen viser at vi gjorde et viktig og riktig valg.

Lederskolen gikk over lengre tid og det synes Hallvard var viktig.

– På den måten ble hver enkelt modul skikkelig innarbeidet før vi gikk videre til neste. Vi tok oss tid til det. I tillegg var CoachTeam gode til å skreddersy etter akkurat våre behov. Slik fikk vi eierskap til innholdet.

Ingen er tankelesere

Hallvard har ingen lederutdannelse i bunnen.

– Derimot har jeg gjort veldig mye, og har i flere år bygget egen kompetanse som leder.  Erfaringen min i andre bedrifter har dessuten vist meg hva jeg ikke ønsker i en leder hos oss. Det har vært en god rettesnor for meg underveis. I tillegg er jeg svært interessert i ledelse. Ikke på det teoretiske nivået men på praktisk lederskap. Hvordan gode ledere jobber og motiverer sine ansatte. Jeg hører på podkaster og leser mye om dette emnet. Opp gjennom årene har jeg også meldt meg på små lederkurs for å motivere meg selv.

En ting som var godt å få frem bevisstheten om, er at ingen er tankelesere, sier Hallvard.

– Jeg måtte jobbe litt for å klare å visualisere bildene jeg selv hadde i hodet, slik at den jeg snakket med virkelig skjønte hvilke forventninger jeg hadde til jobben de skulle utføre. Jo bedre jeg klarer å legge frem hva jeg tenker, jo bedre forutsetning har min kollega til å gjøre en god jobb. Det at vi ser det samme og skjønner hvilken vei vi skal gå for å komme dit.

Modulen om kommunikasjon var spennende i så henseende. Det har jeg tatt med meg i privatlivet mitt også, for det er jo en viktig del av det å være menneske. Er vi tydelige med dem rundt oss, unngår vi mange misforståelser og feiltolkninger. Også det å motivere til å reise seg igjen, selv om det av og til går dårlig eller noen gjør en feil, er kjempeviktig.

Merker allerede endring

Arbeidet rundt tilbakemeldinger likte Hallvard veldig godt..
–Noen ganger holder det ikke bare å si at en jobb var bra. Noen ganger må jeg også fortelle hvorfor jeg synes jobben var godt gjennomført. Det blir mer konstruktivt og gir motivasjon til å gjøre en god jobb videre. Men også et enkelt takk, kan av og til være en viktig tilbakemelding. Det viser at du ser kollegaen din.

Det å ha et større fokus på tydelige tilbakemeldinger, har hele bedriften blitt mer bevisste på.

–Det brukte vi mye tid på i Lederskolen. Vi ønsker å være en arbeidsplass der alle ansatte vet at intensjonene er gode, selv om en tilbakemelding kan være kritisk til et arbeid som er blitt gjort. Vi skal være åpne og ærlige. Her er det viktig at vi som ledere fremstår som gode rollemodeller. Som leder må jeg ha evnen til å raske skifter. Jeg kan gå rett fra et vanskelig møte og inn i et gladmøte. Jeg må kunne være like mye til stede begge steder, ha fokus på det vi snakker om. Er jeg i dårlig humør en dag, er jeg fremdeles en rollemodell. Det må jeg som leder være bevisst på.

Hallvard merker allerede både store og små endringer.

– Som en liten bagatell: Før forlot vi bare et møte og gikk hvert til sitt. Nå bruker vi litt tid på å gi tilbakemelding på hvordan vi synes møtet gikk. Var det konstruktivt? Kunne vi gjort noe annerledes? Var møtet for langt? Jeg snakker ikke om lange tiden, det handler om en setning eller to. Nå er vi også mer forberedt på en tilbakemelding, det gir jo bare rom for forbedringer til et neste møte. Vi har sluttet å bruke ordet kritikk, vi kaller det tilbakemelding.

Mange selvfølgeligheter

Mye er selvfølgeligheter når det kommer til ledelse.

–Men det er veldig viktig med stadige påminnelser om disse selvfølgelighetene. Å være bevisst på at ledelse er ferskvare. Hver dag når jeg går på jobb tar jeg et valg om at jeg vil være en god kollega. Som skjermsparer har jeg ledermålene våre. Da får jeg påminnelsen når jeg setter meg ved skrivebordet. Vi brukte lang tid på de ledermålene. Slik ble vi godt kjent med hverandre og samtidig har vi nå laget noen felles mål vi er enige om. Det går som en rød tråd gjennom hele bedriften og skaper et trygt arbeidsmiljø.

Hallvard har et bevisst forhold til hva han tenker er en god leder.

–Hvorfor vil akkurat du jobbe for meg, hvorfor velger du å komme hit i dag? Hva holder deg motivert? Hva skal til for at du kan gjøre en god jobb? Dette er viktige spørsmål jeg som leder stadig må tenke på i møtet med mine ansatte. Har du det bra på jobb, har du det bra hjemme og motsatt, tenker jeg.

Det å delta på Lederskolen, krevde at deltagerne satte av tid til å faktisk jobbe med de forskjellige modulene.

–Det krever videre at jeg holder kunnskapen levende. Jeg ønsker også selv en god arbeidsplass, et sted det er trygt å komme til. Den samme følelsen vil jeg at mine kollegaer også skal ha. De skal ønske å gå på jobb. Vi skal ta vare på de ansatte, vise at vi setter pris på dem.

Det skal være lett å være god

– «Changes for the better» er mottoet her i Mitsubishi. Vi skal være endringsvillige, bare slik kan vi bli bedre. Det vi gjør bra i dag, er kanskje ikke like bra om tre måneder. Det må være åpenhet i bedriften for at folk som er «hands on» tør å komme med forslag til bedre løsninger. Vi oppfordrer de ansatte til dette. Hos oss skal det være lett å være god. Kommer det en «verdensmester» inn her, passer hen nok ikke så godt. Her jobber vi i team. Vi gjør hverandre gode. I tillegg er vi åpne. Vi kan fortelle hverandre alt, spørre om ting vi lurer på. Alle vet også hva som er misjonen vår, hva vi skal gjøre er og hvor målet vårt er. Gjennom Lederskolen har vi også nå sammen funnet veien vi skal gå for å nå dit. Vi har fått et bedre felleskap mellom avdelingene. Jeg tror at alle nå virkelig kjenner at de har en viktig rolle i det store. Det føles som om vi har løftet hele bedriften et hakk.

Vi behøver ikke være størst, men vi skal være best!

Mitsubishi Electric, Hallvard  Grindheim, Daglig leder

 

(Artikkel 1 i en artikkelserie på 4. Mitsubishi Electric )

 

 

Skroll til toppen