Ledelse er et håndverk

Lederskolen ønsker å øke bevisstheten på at ledelse er ferskvare.

Du må være til stede for å lede og du må sette av tid til å lede, sier Mina Kristoffersen. I ett år har Mina sammen med Ingrid og Lene i CoachTeam, kurset ledelsen på alle nivåer i E.A. Smith.
Fordelen med å jobbe med ledere på alle nivåer, er at de får et felles rammespråk. Gjennom et felles språk blir kommunikasjonen enklere og det igjen øker forståelsen avdelinger imellom. Det igjen gjør av vi får bukt med eventuell silotankegang i bedriften.

Mina satte seg grundig inn i E.A. Smiths visjon og verdigrunnlag før kursstart. Slik kunne hun skreddersy kurset best mulig for selskapet.

Det er viktig å kjenne til selskapets grunnverdier og visjon, samt kjenne til utfordringer de har i bedriften. Vi ber gjerne om innsyn i den siste medarbeiderundersøkelsen firmaet har hatt. Det gir oss en pekepinn på hvor skoen trykker. Men i tillegg til å tilrettelegge hva selskapet spesifikt har behov for, bygger vi på med de generelle ledelsesstrategiene og metodikken, samt gir dem viktige verktøy de kan bruke.
Det har vært veldig spennende å få lov til å jobbe med alle de daglige lederne i Bygger`n butikkene over de siste 1,5 årene.

Mina har selv vært leder i mange år.

Det betyr at jeg har et innblikk i hvordan en leders hverdag kan se ut. Hvor mange oppgaver som faktisk skal løses i løpet av en arbeidsdag. Lederskap er ikke bare teori, det er «hands on». Vi jobber mye med hvordan vi skal løse ting, helt konkret. Du skal kunne gå ut fra samlingene våre og omsette det du har lært med en gang. Erfare effekten, se at det virker. Det motiverer til å ville utvikle seg videre.

Hva er viktig, hva er målet ditt?

I oppstarten av Lederskolens samlinger ber Mina samtlige om å reflektere over hva som er viktig for dem og hvilke mål de vil sette seg.

Veldig mange svarer at de vil bli tryggere som leder. Det betyr ikke at de er utrygge i dag, men for alle vil det finnes situasjoner som er mindre bekvemme. Jeg har lang erfaring med å jobbe med og utvikle mennesker. Det er viktig å være ikke-dømmende og samtidig være utfordrende. Ingen deltagere på Lederskolen til CoachTeam får lene seg tilbake og ikke bidra. Da utfordrer jeg dem, for jeg ønsker alle på banen fra første stund. 

Å dele erfaringer på godt og vondt er viktig.

Det å finne gjenkjennelse, at andre står i de samme utfordringene, gjør at du kanskje våger å dele noe du selv synes er krevende. Det den ene lederen strever med, har kanskje en annen stått i og løst. Det å dele erfaringer er uhyre viktig i disse gruppene. Sammen skaper vi et løsningsrom der det er trygt å være. Det betyr ikke at det bare er alvor når vi jobber sammen. Det er mye humor og latter også.

Selvgjort er ikke velgjort

Det Mina ofte hører er at ledere er for dårlige til å delegere, og at mange tenker at «selvgjort er velgjort»

Mange ledere har dessuten et behov for å ha kontroll på absolutt alt. Det fungerer jo ikke. Så noe av det vi gjør, i tillegg til at de får mange verktøy, er at vi jobber med bevissthet.

Da er det viktig å skape trygghet i gruppen.

De skal kunne dele ting og vite at det ikke kommer videre. Uten den tillitten, tør ikke folk å åpne seg. Takhøyden skal være høy. Vi dømmer ingen, men lytter til hva de har å si. Jeg må også utfordre dem på å være ærlige. For lederutvikling er jo også personlig utvikling. Det betyr også at det du får ut av Lederskolen er helt opp til deg. Hvis du vil hente ut læring, må du også investere noe.

Det er flere som går i fornektelse eller stikker hodet i sanden når jobbhverdagen blir utfordrende og vanskelig.

De tenker at hvis jeg bare venter litt, går nok dette over. Men ved å adressere problemet, gjør vi det mindre farlig. Vi må huske på at ledere også er helt vanlige mennesker med et privatliv, med familie og forpliktelser.

Mange av lederne i Byggern, har fått lederjobben gjennom fremrykk.

De har vist seg være dyktige i en annen stilling. Noen har sett spesielle egenskaper i dem som egner seg i lederrollen. Samtidig kommer de ikke ferdig utlærte som ledere. Nettopp der kan Lederskolen være med på å gi dem verktøyene de trenger for å videreutvikle seg.

Selvledelse

Hvis Mina må velge en modul som favoritt, så er det den om selvledelse.

Den gleder jeg meg alltid litt ekstra til, det er en slags lidenskap. For du får faktisk det du har fokus på. Det er så lett å tenke at hvis jeg bare hadde hatt litt mer tid, så skulle jeg nok få gjort alt. Så det å reflektere, få bevissthet om hva det er du gjør og hvordan er viktig. Hvorfor du gjør det, hva er egentlig din bakenforliggende motivasjon? Mange løper bare i hamsterhjulet uten å stoppe opp og tenke, for de tror ikke de har tid. Da får vi raskt tunnelsyn og ender opp med å slukke småbranner hele tiden. Det handler om å ta steget ut av hamsterhjulet, få et overblikk og tenke bevisst: Hvor er det viktig at jeg har fokuset nå?Det er her selvledelse kommer inn.

Selvledelse er å være bevisst evnen til å påvirke egne tanker, følelser og handlinger.

Dette gjelder både på jobb og i privatlivet ditt. Du leder deg selv hele tiden, enten du vil eller ikke. Vi kan sitte hjemme i vår egen sofa, i vår egen fritid, tenke på alt vi skulle eller burde ha gjort. Pulsen blir skyhøy selv om vi sitter stille. Det at stress handler om armer og bein og baller i lufta, er tull. Stressnivået kan være like høyt hvis du sitter i en sofa og bekymrer deg.

Det er både en fordel og en ulempe å gå fra en stilling til en annen i samme selskap, sier Mina.

Fordelen er at du vet hvor skoen trykker i den avdelingen du kommer fra. Det å bytte fra medarbeiderhatt til lederhatt kan være krevende. Dere er fremdeles kollegaer, men nå er du leder og kollegene er medarbeiderne dine. Det er en helt annen rolle. Du kan ikke lenger tillate deg det samme. Det settes noen nye rammer for hva som er innenfor og hva som er utenfor.
Som leder må du bruke mandatet ditt.
Du må lære deg å ta de upopulære avgjørelsene. Her jobber vi mye med hva du kan gjøre noe med og hva du ikke kan gjøre noe med, og hvordan skille disse to tingene.

Den nødvendige samtalen

Mange synes det de kaller den vanskelige samtalen er utfordrende.

Vi kaller det den nødvendige samtalen. For noen er dette enkelt, for noen er det krevende. I modulen Ledelse og lederskap får du helt konkrete verktøy. Hvordan forberede meg? Hvor skal jeg ha fokus? Hvordan skal jeg legge opp samtalen? Hvordan skal jeg sikre at det jeg ønsker formidle blir forstått? Også her gjelder selvledelse: Det å ha en god, indre tilstand før samtalen. Her har vi fått mange og gode tilbakemeldinger. Én kom gledesstrålende tilbake og sa vedkommende hadde hatt «verdens mest fantastiske, vanskelige samtale!» Slike tilbakemeldinger er gull. Det gjør at ledertrenerens hjerte svulmer.

For å lede må du ha gode relasjoner.

For å få gode relasjoner, må du snakke med dine medarbeidere. Og når du snakker med dem, må du gå i dybden. Her har Lederskolen i flere moduler laget spørsmål som går i dybden, som gjør at mottaker deler. Dette gir deg som leder en anledning til å forstå hvordan medarbeideren er skrudd sammen, fordi vi mennesker ikke er like! Vi har forskjellig modell av verden, eller verdensbilde om du vil. Ved å forstå den du snakker med, kan du også tilpasse kommunikasjonen til akkurat den personen. Da vet du hva vedkommende trenger av tilbakemeldinger for å bli en god og trygg person og medarbeider. Trivsel, glede, anerkjennelse og mestring er selve nøkkelen for at en medarbeider skal blomstre og vokse. Da må du først forsøke å forstå akkurat den medarbeideren.

Amigo er et viktig verktøy som vi gjennomgår i kommunikasjonsmodulen.

Det handler om å stille de riktige spørsmålene, de som pløyer litt dypere enn de generelle. Stiller du mer dyptgående spørsmål, vil du få helt andre svar, enn hvis du stiller et generelt spørsmål om hvordan det går på jobben. Når du kjenner dine medarbeidere, skjønner du også fort hvem du kan delegere hva til. Hvem som egner seg best til hvilke oppgaver. Når du delegerer noe, gir du mennesker muligheter til å utvikle seg og vokse. Mulighet til å mestre.

Som leder er du en motivasjonsagent og en tilrettelegger for andres utvikling. Anerkjennelse i hverdagen er uhyre viktig for oss alle.
Vi trenger det både på jobb og hjemme. Dette må alle ledere være bevisste på.

Veien videre

Refleksjon og evaluering på slutten av kurset er en viktig del av læringen Tilbakemeldinger på at «Ja, jeg ble tryggere i lederrollen» er veldig fint. At de er blitt tryggere på akkurat de tingene som tidligere gjorde dem ubekvemme. Det er klart det merkes på stemningen på jobb! Helt konkret blir det også færre sykemeldinger. En naturlig del i forlengelsen av evalueringen, er at alle deltakere setter seg nye mål de skal jobbe mot fremover. Det gir eierskap til å fortsette lederutviklingsprosessen.

Ledertrenerne snakker sammen underveis.
Og vi er helt klare på hvor grensen går. Tillitt er en skjør ting, de som deltar må føle seg trygge på at ting de deler ikke blir delt videre. Men er det overhengende, generelle trender på tematikk som flere ganger dukker opp, er det klart at da kan vi formidle det til hverandre.

Lederskolen er allerede i gang med nye kurs.

Vi jobber videre med E.A. Smith og har nye grupper i gang nå. Denne gangen får de også møtes fysisk. Innholdsmessig og faglig sett er Lederskolen  den samme om samlingene foregår som digitale eller fysiske møter. Alle forbereder seg ved å se de digitale kursene og gjøre oppgaver i forkant. Selv om den rene digitale løsningen har fungert helt utmerket, tenker jeg det blir fint med de direkte møtene i tillegg. Det er mye viktig samtale og relasjonsbygging i det å  treffes og blant annet av og til spise lunsj sammen..
Vi ser også at flere kunder nå  velger vedlikeholdsprogrammet vårt, der vi følger opp med ledersamlinger hver 3 mnd. Slik forebygger vi at ledere havner tilbake i hamsterhjulet samtidig som de får støtte til å spisse sitt eget lederfokus fremover.

I løpet av dette året tok Lederskolen som CoachTeam kjørte for E.A.Smith utgangspunkt i konsernets egne verdier.

Vi har forstått hva dette betyr for både den daglige driften og for ledelsen i selskapet. For meg har det virkelig vært en gave å få lov til å jobbe med hele konsernet på denne måten.

(Artikkel 4 i en artikkelserie på 4)

 

Skroll til toppen