Jeg har fått styrket egen lederrolle

Det å se seg selv litt utenfra, hvordan jeg fremstår, var nyttig

Stian Norby har vært i Mitsubishi Electric i snart 15 år.
–  Jeg har jobbet på lager her i alle år. De siste ti årene, har jeg vært lagersjef med mer og mer ansvar. Jeg er selvlært, har aldri tatt noe lederkurs tidligere. Det var mye nerver hos meg for dette kurset. Jeg føler meg lett liten i stort selskap. Men samtidig så jeg også på det som en mulighet til å bygge kompetanse videre, bli bedre i det jeg gjør.

Mitsubishi Electric er kjent for den flate strukturen.

–  Alle er åpne og hjelpsomme, uansett hvor du jobber eller hvilken stilling du har. Så kurset bygget bare videre på dette. Det handler nok mye om kulturen på jobben her. Vi har alltid fått vite at vi gjør en god jobb. Ganske raskt så jeg at jeg hadde gjort mye riktig. Men jeg så også at det var rom for forbedringer her og der. Det å være mer bevisst på å ta med medarbeiderne på beslutninger og endringer, for eksempel. Det skaper teamfølelse.

Tydeligere informasjonsflyt

Tilbakemeldingskulturen har blitt mye bedre etter kurset, sier Stian.

–  Vi har fått en tydeligere informasjonsflyt, særlig fra toppledelsen og nedover i bedriften. På lageret er vi jo såkalt nederst på rangstigen, hvis jeg kan si det sånn. Som lager har vi kontakt med alle avdelinger og av og til kunne vi få motstridende beskjeder. Det kunne starte en liten rykteflom. Men nå får vi beskjedene direkte fra dem som beslutter og det er veldig fint. Vi får fakta på bordet med en gang.

Tryggheten med å gi tilbakemeldinger tilbake til beslutningstagerne har også forsterket seg. Selv om jeg alltid har opplevd tilbakemeldingskulturen som bra her, så var det også der et forbedringspotensial. Det er lov å si fra og det er lov å komme med meninger. De som kanskje allerede var trygge, fikk forsterket dette. Og de som var usikre, har fått tryggheten om at det er greit å komme med det du har på hjertet og å gjøre feil.

 De vanskelige samtalene var greit å lære om, men ikke så aktuelle for Stian.

–  Det er så lite av det her, så akkurat den biten var ikke så aktuell for meg i alle fall. Vi tar ting underveis hos oss, da blir ikke den vanskelige samtalen noe vanskelig, for å si det sånn. Men skulle det dukke opp noe, så har jeg i alle fall fått en verktøykasse jeg kan bruke hvis jeg blir usikker på hvordan jeg skal løse en utfordring.

Fra Stians team har det allerede kommet flere tilbakemeldinger på at informasjonsflyten er blitt bedre.

–  Og at tilbakemeldingene er mye tydeligere. De har blitt bedre selv også etter sitt eget medarbeiderkurs, jeg merker jo det godt. De kommer oftere med tilbakemeldinger og tør si fra.

Mer kompis enn leder

Spesielt nyttig for Stian, var modulen om selvledelse.

–  Det å se seg selv litt utenfra, hvordan jeg fremstår, var nyttig. At det er viktig hvordan jeg prater, hvilke ord jeg bruker og hvordan jeg formidler dem var fint. Jeg har nok vært mer kompis enn en leder. Det har jeg fått et mer bevisst forhold til. Jeg har fått styrket min egen lederrolle. Mye av dette har jeg tatt med meg til privatlivet ellers. Hvordan jeg fremstår og det å gjøre meg forstått. Det er jo ingen som er tankelesere, jeg må være tydelig på hva jeg mener.

Å jobbe på tvers av avdelingene, var veldig lærerikt.

–  Selv om bedriften er relativt gjennomsiktig fra før, så er den i sterk vekst og det var både lærerikt og spennende å få større innsikt i hva folk driver med. Det blir en ekstra ressurs i arbeidshverdagen. Vi vet mer om hvem vi kan ringe eller hvem vi kan spørre om aktuelle problemstillinger.  Vi ble bedre kjent med hverandre gjennom de forskjellige oppgavene vi skulle løse sammen. Det var også veldig fint.

Vi skal fortsette samarbeidet med CoachTeam

–  Det synes jeg er bra. Selv om jeg også tror vi kommer til å fortsette å styrke den gode jobben vi allerede gjør på egen hånd. Det eneste jeg angrer litt på er at jeg ikke kastet meg mer ut i dette med det samme. Jeg er en arbeidsmaur som liker å jobbe fysisk og være på. Så jeg hadde en formening om at et lederkurs ikke var for meg. Der tok jeg feil.

(Artikkel 4 i en artikkelserie på 4. Mitsubishi Electric )

Skroll til toppen