Jeg beklager

Elton John sier i en sang “Sorry seems to be the hardest word”. Er det slik at vi føler at vi taper ansikt ved å beklage oss? Hvorfor er det vanskelig å si beklager, lære av feilene og komme oss videre?

Kan min vegring være at jeg tror jeg blir sett på som mindre verdt når jeg beklager, eller at jeg ikke har lyst til å innrømme at jeg kan gjøre feil? Har jeg så liten selvtillit og sikkerhet til å stå for det jeg har gjort?

Hvordan er det med deg, er du god til å beklage? Her er noen tips når du opplever at det beste er å legge seg flat og beklage:

  • Gjør det ansikt til ansikt. Å sende en mail kan lett oppleves for feigt og meningsløst
  • Ta fullstendig eierskap til resultatet av dine feil
  • Ikke bortforklar deg eller prøv å rasjonalisere feilene, årsaker kan du se på i etterkant men ikke når du skal legge deg flat
  • Kom rett til poenget: “Jeg skylder deg en unnskyldning. Min oppførsel var ikke hensiktsmessig. Jeg ønsker å si at jeg er lei meg for min oppførsel” osv.
  • Hold deg til poenget, ikke bortforklar!
  • La den andre part kommentere og ikke forsvare deg
  • Forsvare deg kan du gjøre senere, om det er nødvendig. Aksepter smerten eller skuffelsen din adferd har forårsaket. Ydmykhet kan være vanskelig og det er nå du trenger å vise at du er ydmyk.
  • Diskuter neste trinn. Handlinger du kan gjøre senere for å rydde opp kan defineres sammen. Det viktigste er å sette en standard for samhandling som forsterker deres relasjon, fremfor å splitte ytterligere.

Vi lever alle under påkjenninger som kan presse oss for langt noen ganger. Uansett årsakene du har for å si “jeg beklager, unnskyld meg”, ta ansvar, bestem deg for at du ønsker å rense luften og vise ydmykhet. På denne måten kan du legge grunnlaget for at tillitt på nytt kan bygges.

Og selvsagt, lær av det du gjorde og sørge for at du ikke gjentar det!

Og når jeg støter inn i noen nå er jeg raskt ute og sier “jeg beklager”. Så skal jeg jobbe hardt med å klare det på de større tingene i livet også. Hva med deg?

Tekst: Lene Fjellheim

Dette innlegget er også publisert i LW Magazine.

Skroll til toppen