NLP er en forkortelse for Nevro Lingvistisk Programmering og er enkelt sagt læren om hvordan du finner frem til de beste ressursene i deg selv og hos andre. NLP ble introdusert og gjort kjent av Richard Bandler og John Grinder for snart 30 år siden. Grinder var den gang professor i språk ved University of California og Bandler studerte psykologi og informatikk ved samme universitet.

N står for Nevro og sier noe om sammenhengen mellom våre nervebaner, informasjonen vi registrerer gjennom våre 5 sanser og måten vi lagrer informasjonen på:

  • Visuelt – det vi ser
  • Auditivt – det vi hører
  • Kinestetisk – det vi føler
  • Olfaktorisk – det vi lukter
  • Gustatorisk – det vi smaker

Lingvistisk fordi vi uttrykker hvordan vi tenker gjennom språk og kroppsspråk og fordi det er en sammenheng mellom vårt sanseapparat og vårt språk.

Programmering fordi vi programmerer oss selv gjennom de indre bildene vi lager, gjennom det vi sier til oss selv og gjennom det vi føler og hvordan vi setter våre mål og danner våre tanke- og handlingsmønstre.

NLP studerer dyktighet og kvalitet og har fokus på dine styrker, fremfor dine svakheter. Hvordan  mennesker og organisasjoner oppnår sunne, positive og fremragende resultater og hvilke forhold og prosesser som gjør at individer, grupper eller organisasjoner trives og fungerer bedre. Hvilke aspekter ved den menneskelige tilstand fører til mestring, realisering og blomstring?

Metodene innenfor NLP anvendes internasjonalt innenfor business, sport, utdannelse, salg og undervisning. Det er mer enn bare en samling teknikker, og bygger på kognitiv og positiv psykologi. NLP er opptatt av at en tanke er kun en tanke, den er ikke en absolutt sannhet. Det er derfor viktig å arbeide med hensiktsmessige tanke- og atferdsmønstre. Hvordan kan vi som mennesker og organisasjoner hente frem tilstander preget av nysgjerrighet, utforskning og undring. NLP  og egner seg like godt i det private liv som på jobben og kan brukes i alle livets sammenhenger på en effektiv og praktisk måte.

Teknikkene lar seg «kopiere» og overføre til deg og meg, slik at vi også får adgang til uante ressurser i oss selv. Samtidig gjør de oss i stand til å assistere andre i å hente frem sitt potensial. NLP bygger alltid på det positive. Den kunnskapen du tilegner deg om din og andres atferd, hjelper deg frem mot dine egne mål og drømmer på en forbløffende effektiv, rask og inspirerende måte. NLP berører alle livets områder og vil gi deg en bedre innsikt både privat og i yrkessammenheng. Styrken ved denne metodikken er at den er tilgjengelig for oss alle, og at den er lettfattelig og spennende på samme tid.

Vil du vite mer om hvordan CoachTeam kan hjelpe deg? Ta gjerne kontakt! 

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på vårt nyhetsbrev. Vi sender av og til oppdateringer, gode tilbud og nyttig informasjon. Vi sender ikke spam, og vi deler ikke e-post adressen din med andre.