Hva er coaching?

Hvorfor coaching? 

Coaching- og utviklingsprosessen har til hensikt å skape større bevissthet i forhold til eget liv, egne behov, verdier, evner og ferdigheter. Gjennom fokus på muligheter, ressurser, læring og bevisstgjøring skapes det et grunnlag for aktive handlinger. Resultatet blir at coacheen frigjør egne ressurser, forbedrer sine prestasjoner, utvikler større livskvalitet, og gjennom dette realiserer de ønsker og mål som er viktige for seg selv.

Hva er coaching?

Coaching er en dynamisk, positiv og målrettet prosess mellom coach og coachee. Coaching har hovedfokus på nåsituasjonen, aktiv handling og fremtid i et gitt tidsperspektiv.

Coaching er en metode som bidrar til at coacheen selv finner frem til sine egne svar og dermed selv eier løsningen. Fokuset er på coacheen, og coachen fungerer som en katalysator og sparringspartner. Dette innebærer at coacheen selv handler aktivt og finner frem til egne ressurser for å nå sine mål.

  • Coaching/utviklingsprosessen bidrar til å muliggjøre ny læring, utvikling og prestasjon
  • Coaching/utviklingsprosessen benyttes kun til positive formål
  • Coaching/utviklingsprosessen innebærer alltid å søke coacheens beste

Hvordan foregår coaching? 

Coaching-/utviklingsprosessen kan bestå av samtaler, teamarbeid, gruppeoppgaver og oppfølging. Coachingsamtalenes innhold kan dekke temaer av både yrkesmessig, faglig og personlig art. Det er alltid coacheen som bestemmer hvilke temaer det skal jobbes med.

For at partene skal lykkes i coaching- og utviklingsprosessen etableres det ved første møte en avtale om gjensidig tillit, ærlighet, respekt og engasjement. Dette betyr at begge parter har ansvar for å yte sitt beste i arbeidet frem mot coacheens ønskede resultater og mål.

1. Etablere kontakt.
Skape tillit, komme på bølgelengde og vise respekt for coachees modell av verden.

2. Motivasjon og erkjennelse hos coachee.
Hva er utfordringen/problemet? Hva er motivasjonen til coachee for å endre/utvikle seg?
Har coachee eierskap til beslutningen om behovet for coaching?

3. Kartlegging.
Nå-situasjon og ønsket tilstand/mål. Hva ønsker du? Hva er målet ditt med coachingen?

4. Mål og ønsket tilstand.
Konkretisering av mål, delmål og tidsrammer.

5. Verdier, motivasjon og mening.
Avdekke verdier, intensjon og motivasjon, og sjekke om disse står i forhold til målet, eventuelt justere målet i henhold til verdiene.

6. Valg og avgjørelse.
Er coachee villig til å ta ansvar og konsekvenser for valgene sine? Har du bestemt deg for å gjøre det som må til?

7. Handling og utførelse.
Hvordan kommer du til målet? Hvilke konkrete og aktive handlinger må du gjøre for å komme i mål? Hva stopper deg? Hvilke unnskyldninger bruker du?

8. Måloppnåelse, testing og forsterkning.
Hvordan vet du at du er i mål? Hvordan har dette innvirkning på omgivelsene? Hva trenger du ytterligere for å forsterke målet/tilstanden? Hvordan videreføre resultatene ut i fremtiden?

9. Bevis og feiring.
Konkretisere: Hvordan sette pris på? Hvordan er det annerledes nå? Hvordan feirer du opplevelsen av å være i mål?

Dette er en dynamisk modell, ingen sannhet, og under hele prosessen foregår det en bevisstgjøring hos coachee. Dynamikken i relasjonen understreker behovet for coachens fleksibilitet og evne, til å følge det løpet som er riktig for coachee. Dette fordrer at coachen er bevisst på at også egne personlige forhold kan påvirke prosessen. Vi bruker ofte begrepet å danse med øyeblikket!

Vi anbefaler deg å lese mer her

Skroll til toppen