Har jeg som lege og barnepsykiater noe å lære av NLP og coaching?

To av mine venner hadde på hver sin kant skrytt mye av kurs og utdanningen hos CoachTeam as – House of Leadership. Jeg var usikker på om deres kurs og utdanning ville være nyttig for meg, og bestemte meg for å sjekke dette ut selv.  Det er jeg veldig glad for at jeg gjorde! Jeg er utdannet lege og spesialist i barne og ungdoms psykiatri og har jobbet klinisk i mange år.
Ville NLP og coaching gi meg noe faglig og personlig.?

Jeg har fått en personlig boost, faglig påfyll og en solid investering i meg selv.

Det faglige innholdet er av høy kvalitet og kursholderne Erica Grunnevoll, Lene Fjellheim og Marga Dijkman hos CoachTeam as – House of Leadership er alle svært dyktige kommunikatører. De holder gode, inspirerende og engasjerende foredrag, samt leder trygt gjennom utfordrende praktiske øvelser.

I tillegg har samtlige av dem modenhet og livserfaring nok til å være ydmyke, og de er profesjonelle nok til å ha mye humor, varme og glede i sin formidling.

Det faglige innholdet er basert på NLP (Nevro Linguistisk Programmering) og satt inn i gode, etiske rammer. NLP inneholder sterke psykologiske verktøy, og med min fagbakgrunn som lege var jeg noe skeptisk til NLP i utgangspunktet. Jeg ble svært beroliget av Erica Grunnevoll (prest, coach og foredragsholder) sitt knallgode foredrag om NLP og etikk. CoachTeam legger stor vekt på at NLP kombineres med dyp empati for medmennesker og respekt for humanistiske og etiske verdier.

Jeg oppdaget at det var mye faglig å hente hos CoachTeam as  – House of Leadership som vil komme meg til gode som barnepsykiater. Jeg oppdaget at NLP og barnepsykiatri har mange felles røtter i tidligere teorier og faglige grunnleggere.

Jeg fant at kursene ved CoachTeam gav mye struktur og mening i mye av den kunnskap og erfaring jeg har fra før. I tillegg består kursene av mange gode, bevisstgjørende praktiske øvelser for å bedre kommunikasjonsevne og bedre evne til å lytte og gi tilbakemelding til andre mennesker, samt ha forståelse for andre menneskers væremåte.

Mange av metodene I NLP som ansees som fundamentale oppsto gjennom det initiale arbeidet til Bandler and Grinder der de ønsket å studere det som fungerte i terapi, mao modellere dyktige terapeuter. De modellerte arbeidet til Virginia Satir; kjent som familieterapiens mor. De modellerte også Milton Erickson; En amerikansk psykiater og psykolog som spesialiserte seg I hypnose og familieterapi, også kjent for sin tilnærming til det ubevisste sinn som kreativt og løsnings skapende. Han er også kjent for sin influens på kortidsterapi, strategisk familiet terapi og systemisk terapi og løsnings-fokusert-kortidsterapi, samt NLP. De modellerte også Fritz Perls; tysk psykiater og psykoterapeut. Bandler and Grinder brukte også teorier til Gregory Bateson, Alfred Korzybski, Noam Chomsky og Carlos Castaneda. Her er det mange navn som er velkjente innen barne- og ungdompsykiatri og familieterapi.

Etter å ha vært så heldig å bli mor for første gang i godt voksen alder, var livet mitt snudd fullstendig på hodet. Det var mange prioriteringer og valg som måtte tas. Jeg trengte tid på å finne min nye identitet som mamma. Da poden etter et år fikk barnehageplass, kjente jeg sterkt behov for personlig påfyll før jeg skulle tilbake i arbeid som barnespykiater. Helst noe som kunne bidra til å finne ny struktur i hverdagen, og til å gjøre gode valg.

Jeg føler meg beriket på så mange måter gjennom mitt møte med CoachTeam as – House of Leadership, og anbefaler CoachTeam til andre!
Bodil Døssland, barnepsykiater

 

 

Skroll til toppen