Fikk ny passion for yrket mitt

Ny passion for yrket sitt

Vi har tatt en prat med Kristin, som opprinnelig jobbet som lærer. Hun sa opp denne jobben for å lede sitt eget selskap, men etter å ha tatt Kreativ Ledelse og Coaching innså hun at hun var på feil hylle og vendte tilbake til læreryrket. Gjennom studiet innså hun hva som var viktig for henne i en jobb, og skjønte at hun fikk alt dette gjennom jobben som lærer! I tillegg har hun hatt stor nytte av disse teknikkene i andre sosiale sammenhenger.

Hva er viktig for deg i en jobb?

For det første må jobben være meningsfylt, både på et menneskelig og helst også samfunnsnyttig plan. Videre ønsker jeg å jobbe med mennesker, og aller helst med deres utvikling og vekst. Jeg ønsker også å kunne bruke lederegenskapene mine, og kunnskapen jeg tilegner meg på kurset. Jeg innså i løpet av kurset at disse punktene var viktigst for meg i en jobb, og da var det enkelt for meg å søke meg tilbake til skolen. Jeg fikk jeg alt det jeg ønsket.

Hva lærte du på kreativ Ledelse og Coaching som du kan bruke videre i jobben?

-Jeg ser at alt jeg har lært om kommunikasjon på nivå A, har stor verdi i skolen. Dette gjelder spesielt måten jeg lytter til elevene på. Med respekt for at vi har forskjellige erfaringer og tankemønster som gjør at vi oppfatter ting forskjellig. Og jeg er stadig på jakt etter den gode intensjonen bak deres handlinger, også når oppførselen ikke er akseptabel. Når det gjelder undervisningen, bruker jeg også det jeg har lært: Å tilpasse budskapet slik at alle forstår, er noe alle lærere jobber med, men dette kurset har gitt meg nyttig kunnskap som gjør det lettere.

Hvilke valg har du tatt som har vært viktige for deg selv?

-Jeg begynte på nivå A for å bli en bedre leder i den jobben jeg hadde. Men da vi jobbet med selvledelse, verdier, drømmer og mål i livet, ble det ganske raskt klart for meg at jeg var på feil hylle. Det endte med at jeg sa opp den jobben jeg hadde, vendte tilbake til læreryrket og jobber videre mot sertifisering som Coach gjennom Den Norske CoachForening.

Jeg er svært fornøyd med dette valget. Jeg organiserer hverdagen slik at jeg har tid til å være til stede for familien min i mye større grad enn før. Jeg er tilfreds med både studier og jobb, det oppleves svært meningsfullt.

 Hva har du lært som du bruker i andre sosiale sammenhenger utenom jobb?

-Mitt forhold til min tenåringsdatter endret seg over natten. Vi hadde et forhold preget av mye dårlig kommunikasjon, jeg var oppgitt og ofte irritert, hun trakk seg unna og var sint på meg. Da jeg endret min kommunikasjon overfor henne, endret hun sin overfor meg, uten at vi snakket eksplisitt om det. Jeg har den dag i dag, halvannet år senere, et nært og åpent forhold til henne. Vi krangler fortsatt innimellom, men på en helt annen måte! Jeg forstod at jeg hadde gjort en hel haug av feil: Jeg leste tankene hennes, jeg planla hva jeg skulle svare i stedet for å lytte ordentlig, jeg tok ikke hensyn til hennes preferanser. Hun trenger å tenke før hun svarer, jeg tenker mens jeg snakker – ergo snakket jeg henne “helt ned”. Da jeg endret min måte, og gav henne plass til å være seg selv, ble det veldig bra.

Lytte for å forstå

I alle sosiale settinger er jeg blitt mer bevisst på å lytte ordentlig. Det har gitt mange gode samtaler.  Det at jeg skiller mellom hva du sier og hva det gjør med meg, har vært en veldig god ting personlig. Det har gitt meg verktøyet jeg trenger til å ta ansvar for hvordan jeg har det og hvordan jeg tar det. Også privat har vissheten om at alle gjør det de gjør ut fra en positiv hensikt – for dem – vært god. Da har det vært lettere å se at det de gjør, ikke er gjort for å ramme meg. Jeg er blitt rausere og får større behov for å gjøre noe godt for dem. Jeg ser at andres atferd kan misforstås av meg. Nå er det lettere å ta opp med dem enn da jeg innbilte meg at ting ble gjort FOR å ramme meg.

Ønsker DU å vite mer om Kreativ Ledelse og Coaching?

Artikkel er tidligere publisert av Universitetet i Agder
Journalist: Kari Anne Røysland

Skroll til toppen