Coachende lederskap med felles verdier i bunn

Et blikk bak NLP og coachende lederskap i arbeidslivet.

– Hvor skal jeg begynne? Nan Rogstad, ler. Det skinner gjennom telefonlinjen mellom oss at hun har et tett og bevisst forhold til sin daglige anvendelse av coachende lederskap, NLP og neurosemantikk.

Nan Rogstad jobber som en av topplederne i et mellomstort og kraftig voksende norsk firma som heter SMARTservice. Dagene er som for de fleste andre ledere i næringslivet, tettpakkede med møter og det kreves at hun kontinuerlig følger opp medarbeidere som hun har personalansvar for – i tillegg til strategisk planlegging og operative driftsoppgaver. Intervjuet med CoachTeam tar hun på kveldstid samtidig som hun får dagens mosjon – i rask gange i et naturområde i nabolaget.

Coachende Verdibasert ledelse

Det var full match fra første stund, fortsetter Nan.
Jeg hadde jobbet som selvstendig næringsdrivende i 15 år, og hadde et konkret ønske å gå over til å jobbe med lederskap. Før jeg begynte i SMARTservice var min arbeidserfaring konsulent og prosjektleder. I SMARTservice var jeg så heldig å få lov å være med å bygge opp en arbeidskultur der aktiv, verdibasert ledelse praktiseres hver eneste dag.

Coachende verdibasert ledelse handler om å ha et bevisst forhold til verdier, og hvilke verdier som er viktige for hver enkelt, for organisasjonen og for selskapet.

Jeg vet at når vi er bevisst verdiene våre, da nytter det ikke å feie dem under teppet. Det kan noen ganger være krevende å stå oppreist og kanskje si nei til avtaler og kontrakter fordi det skurrer. Samtidig gir det et stødig kompass å navigere etter. Verdiene våre påvirker hvordan vi snakker sammen internt og eksternt, hvordan vi jobber med kunder og underleverandører, og hvordan vi fatter beslutninger, forteller Nan og fortsetter:
I konsernet kommer vi stadig opp i problemstillinger hvor det er relevant og nyttig å se til verdiene våre.
SMARTservice og Ringeriks-Kraft har følgende verdier: Fleksibel, lydhør, pålitelig og åpen.

Dilemma på jobb

Vi ønsker jo å vinne kontrakter. Bare ikke for enhver pris. Noen ganger kan det på den ene siden virke fristende for oss å se mellom fingrene på en detalj og «svare med samme mynt», men etter å ha drøftet verdiene våre, finner vi svarene sammen.

Det er så enkelt som at vi ved et dilemma på jobb, stiller oss spørsmålet: Er dette noe vi kan gjøre og fortsatt leve med verdiene våre?

Svarene kommer ofte fort: “Vi vil være pålitelige; da må vi velge en annen vei.” Og kanskje betyr det at vi utfordrer kunden – eller en potensiell samarbeidspartner. Eller det kan bety at vi til og med avviser en underleverandør. Fleksibel, lydhør, pålitelig og åpen styrer hvordan vi faktisk agerer ut mot de vi forholder oss til, det være seg eksterne underleverandører, samarbeidspartnere eller internt. Iblant er det tvil, og da sjekker vi mot verdiene våre. Det kan selvsagt gjøre litt vondt å se at konkurrenter stikker av gårde med en jobb vi selv kunne ønsket oss, sier Nan.

Arbeider sammen med kunden

Måten vi jobber på gjør at vi skiller oss ut. Det har vi fått konkrete tilbakemeldinger på. Vårt motto er at vi er gode alene, men best sammen.
Ifølge Nan er det givende å jobbe sammen med kunden, og gi det beste for å utføre oppdraget med lagånd og teamfølelse. I motsetning til å stå på hver sin side med kontrakten i hånden.

Vår tilnærming til kunden er at vi ikke ønsker et strengt kontraktuelt samarbeidsforhold. Det betyr at vi alltid søker samarbeid og transparens i formen. Når vi finner løsninger sammen med våre kunder og underleverandører, gjør vi det hele tiden med bevissthet rundt våre verdier, sier Nan.

NLP og coachende lederskap appellerer sterkt til meg

Hun fortsetter med å komme meg i forkjøpet ved å stille seg selv et viktig spørsmål.
Hvorfor appellerte dette med coachende verdibasert lederskap så sterkt til meg? Det er nok så enkelt, at jeg trives å jobbe med mennesker og å skape noe sammen med andre. Jeg mener det jeg sier, og går “all in” i et samarbeid i stedet for å holde tilbake. Jeg er slik som menneske at jeg identifiserer meg sterkt og lidenskapelig i det jeg skal jobbe med, når det føles riktig. Og da leverer jeg alltid oppgaven 100%. Jeg tror det er mye lettere å skape store ting sammen, når man er enige om grunnleggende ting, svarer Nan engasjert.

At suksess kommer lettere når partene er enige om kjøreregler og kommuniserer klart om retningslinjer, kan virke som sunn fornuft. Nan forteller at det likevel ofte ikke er vanlig praksis i arbeidslivet at vi prater om ting som er vanskelige, stiller spørsmål ved ting vi ikke forstår, og finner frem svarene sammen gjennom fysiske møter fremfor å skrive mailer og lange kontrakter.

For meg er det klart at ved å finne frem felles verdier, og legge disse til grunn for arbeidet, gjør at du leverer mye mer av seg selv. Er det noe som er vanskelig, prater vi om det. Jeg tør å møte mange flere saker direkte når jeg har verdiene mine å støtte meg til, sier Nan.

Coachutdanningen hjelper meg til å takle presset

I et firma som SMARTservice, der medarbeidere tilpasser seg økte krav i takt med at organisasjonen vokser og kontraktene blir større, er det fort gjort å glemme hvor vi kommer fra. Som leder er det viktig at jeg spør meg selv: Hvorfor gjør jeg det jeg gjør?
Nan er overbevist om at hennes utdanning innen NLP og neurosemantikk har gjort det enklere for henne å takle det stadig økende presset, og ikke minst; å håndtere ulike mennesker i krevende situasjoner.

Vi jobber egentlig med identitet og kultur hver dag. Våre verdier får aldri lov til å bli tomme ord. Det er først når vi snakker sammen og samhandler at verdier får en praktisk betydning. Å snakke sammen, bli godt kjent og aktivt jobbe for å finne en felles verdiplattform er noe av det viktigste en leder gjør, mener Nan.

Nan forteller at hun selv var gjennom en lang selvutviklingsprosess i mange år, lenge før hun begynte sin utdanning hos CoachTeam.

Hva vil jeg? Hvordan kommer jeg dit?

Da jeg begynte på utdanningen hos CoachTeam i 2007 hadde jeg personlig hatt stort utbytte av å jobbe med en coach. På den tiden var det mest andre ting i livet enn jobb jeg ville utvikle. Jeg så etter en retning i livet allerede i 20-årene. Jeg stilte spørsmål som: Hva vil jeg? Hvordan kommer jeg dit? 

Nan hadde tidlig et svært bevisst forhold til ordenes betydning, for eksempel forskjellen på selvtillit og selvfølelse. Hun var i prosess med en coach, eller samtalepartner som hun kalte det den gangen.

Jeg har alltid vært veldig selvcoachende, men det satte ting i system for meg å ha noen å snakke med, da jeg aktivt søkte etter noe som jeg ikke hadde helt tydelig og klart for meg hva var.

Jeg opplevde at jeg fikk mye hjelp av hun som da var min coach, og det var faktisk hun som koblet meg til den jobben jeg har i dag. Den reisen jeg gikk inn på, den gangen, da jeg startet for meg selv ledet meg heldigvis også til CoachTeam. Jeg oppdaget at jeg ofte havnet i situasjoner der jeg støttet ledere, og jeg tenkte jeg trengte påfyll for å kunne være en bedre ressurs for dem, sier Nan.

Fra forståelse til handling 

På leder- og coachutdanningen til CoachTeam har jeg lært enormt mye om hvordan mennesker fungerer. Vi kommuniserer hele tiden, og alt starter med hvordan jeg kommuniserer med meg selv. Tillærte ting og mønstre som vi har med oss fra foreldre, lærere, tidligere kolleger og andre oppigjennom, gir oss muligheter eller begrensninger. Det er disse tingene jeg har jobbet aller mest med, både hos meg selv og andre. Forståelsen av hvordan vi kan håndtere det, og hvordan vi kan avlære ikke-hensiktsmessige tankemønstre. Det jobber jeg med hver dag som leder. Jeg har brukt så mange år på å jobbe med dette overfor meg selv, at nå har jeg også fokus på å gjøre andre ledere mer bevisst sine egne begrensende tanker.

Nan forteller at det er hennes klare inntrykk at mange medarbeidere er underernært på det å bli sett ved å bli inkludert som en viktig part i en samtale, og mange ledere opplever derfor å bli misforstått.

Når jeg som leder stiller spørsmål til en medarbeider for å finne ut hvordan vedkommende tenker, kan det hende at vedkommende føler at hun blir eksaminert. Mens det eneste jeg vil er jo å forstå hva den enkelte medarbeider faktisk mener, forklarer Nan.

Direkte og inkluderende lederstil

Nans lederstil er direkte og inkluderende. Det betyr at hun i møte med andre mennesker, både på jobb og privat gjerne stiller spørsmål. Ikke fordi hun er skeptisk eller granskende, men for å forstå. For å ha større potensiale til å utrette mer sammen.

– Det å stille spørsmål er faktisk ikke så veldig vanlig, og når vi kommer over kneika og jeg som leder ikke lenger virker truende på medarbeidere, da kan vi virkelig begynne å jobbe. Da kan magi skje! Jeg får veldig entydige tilbakemeldinger der folk beskriver hvordan de får satt i gang tankeprosesser. De ser muligheter som de ikke har sett før, ved at de må utfordre seg selv på nye og andre måter enn de er vant til, sier hun.

NLP og neurosemantikk til hverdags

Den kunnskapen jeg har fått fra CoachTeam om hvordan vi fungerer, bruker jeg hver dag. Det er verktøy og knagger som gjør at jeg alltid finner et spennende tema å snakke med andre mennesker om. “Mind Matrix” fra neurosemnatikken er et godt eksempel. Det har med tilstander å gjøre, og hvilke triggere vi vil bruke.

Hvis jeg opplever at noen ser hindre, og legger begrensninger på seg selv, spør jeg alltid meg selv: Hvor er jeg akkurat nå i min kommunikasjon med denne personen? På den måten blir prosesser mer interessante, og på den måten forstår jeg bedre hvordan jeg kan bidra mer optimalt til samarbeidet mot målet, sier Nan.

Hva er den store fordelen med coachende tilnærming til ledelse?

Det handler om å erkjenne for seg selv som leder at jeg ikke har svar på alt! Sammen finner vi svar på mye mer. Jeg må, for å kunne se mer,  være åpen for andres syn på verden.

NLP og neurosemantikk handler blant annet om å forstå sine egne – og andres tilstander. Nysgjerrig og interessert er blant Nans favoritt-tilstander. Det gir stor synergieffekt på jobb.

Jeg vil ikke bare begrense meg til å se ting fra mine egne øyne. Det er spennende å bli utfordret; «på seg selv kjenner man ingen andre». Vi har gjort en enestående reise i den jobben jeg er i nå, vi har nådd våre mest hårete mål, turt å sprenge grenser og spille på nye strenger. Det handler også om å tørre å høre hva jeg som leder ikke er god på, og å tørre å gi og få tilbakemeldinger. Jeg opplever at jeg blomstrer, og de rundt meg blomstrer fordi de ser at det er mulig å snakke sammen. Åpen og lydhør er verdier vi jobber bevisst med hver dag. Er vi i tillegg fleksible, er det mulig å nå målene, avslutter Nan.

Faktaboks:
Nan Rogstad
Yrkestittel: Fra jan 23: Regiondirektør/Head of Energy and Technical Facility Management Bravida Norge AS
Tidligere: VD/daglig leder SMARTservice Nordic Contractors AB
Assisterende daglig leder i SMARTservice Norge. Siviløkonom av utdanning.

Bosted: Hønefoss
Leder- og coachutdanning hos CoachTeam, DNCF sertifisert Coach, Executive Coach, 4MAT konsulent

Skrevet av:
Laila Madsø
deltaker på CoachTeam sin leder- og coachutdanning

 

Skroll til toppen