Lederskolen gir matnyttig kunnskap for ledere på alle nivåer

Tore Henriksø har vært leder i snart tjuefem år. Han har også vært leder for ledere.

Men erfaringen fra kurset på Lederskolen ga ham allikevel nye og nyttige redskaper han vil ha stor glede av å bruke videre.
–Som å ta vare på seg selv, for eksempel. Jeg vet jo hvor viktig det er i en krevende arbeidshverdag. Men samtidig vet jeg hvor vanskelig det kan være å huske på når man har tusen baller i lufta. I modulen om stressmestring fikk vi noen verktøy på hvordan vi kunne klare å gjennomføre egenomsorg på en enkel og grei måte.

Tore er personalsjef i Knif Trygghet, et forsikringsselskap med rundt seksti ansatte.
–Lederskolen tok kontakt med oss og timingen deres var perfekt. Vi var på let etter noe som kunne videreutvikle alle ledere i virksomheten vår. Vi trodde vi måtte legge det på is på grunn av koronapandemien. Men det at Lederskolen er digital, gjorde at vi kunne komme i gang med arbeidet til tross for at vi ikke kunne møtes fysisk. Etter en telefonsamtale med Lene Fjellheim, skjønte jeg at opplegget var noe som kunne passe oss godt. De var på tilbudssiden, ønsket virkelig å gi oss akkurat det vi hadde behov for.

Ledere fra forskjellige nivåer i bedriften

Rammen rundt opplegget Knif Trygghet valgte, var det digitale Lederskolen.
– Vi var tretten ledere på forskjellige nivåer som deltok på Lederskolen. Noen med lang ledererfaring, noen nyansatte ledere. Vi hadde en oppstart- og en avslutningsdag med CoachTeam. I tillegg hadde vi interne samlinger knyttet til hver modul vi gjennomførte.

Det var særlig modulen om stressmestring som traff, uansett erfaring.
–Modulen om stressmestring var nok den som overrasket mest positivt. Den traff oss, rett og slett. Og den traff både dem med lang erfaring som ledere og dem uten så mye erfaring. Det var veldig spennende. Vi skjønte fort at det vi lærte der kom til å være veldig praktisk nyttig. Det satte fingeren på flere ting vi ledere opplever på jobb. Flere av de andre lederne som var med, har pekt på akkurat denne modulen som en av de beste.

I løpet av de to første månedene fullførte gruppen tre moduler. Kunnskapen fra tidligere, ble tatt med i den neste. Det dukket stadig opp lærdom fra tidligere moduler.
–Jeg opplevde at Lederskolen er skrudd sammen slik at vi følger en rød tråd gjennom alle modulene. Slik glemte vi ikke den nye kunnskapen, men tok den med oss videre. Vi gjenkjente problemstillinger og kunne se dem i lys av en tidligere modul. På den måten fylte vi stadig verktøykassa. Vi behøvde ikke å være så opptatt av at vi måtte huske de tidligere modulene, vi fikk god drahjelp fra hvordan Lederskolen har lagt opp læringen.

Ingen har vondt av en oppfriskning

Den første modulen på Lederskolen er en innførelse om ledelse.
–I utgangspunktet tenkte jeg at denne ikke var så interessant for oss som har vært ledere veldig lenge. Men samtidig har vi aldri vondt av oppfriskning og fornying! Og for de som kanskje hadde mindre erfaring som ledere, var det fint å få en grundig innføring i noe av basiskunnskapen om lederskap.

Knif Trygghet er et selskap der alle kjenner alle. Det er en uformell tone, forteller Tore.
–Vi kommuniserer godt og åpent. Medarbeiderundersøkelser underbygger dette, Knif Trygghet har et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Siden alle kjenner alle, var det lett å komme samlet som et team inn i gruppen til Lederskolen også. Ellers delte vi også opp i små refleksjonsgrupper. I de små gruppene prøvde vi å blande nye og mer erfarne ledere. Slik kunne vi lære av hverandre, dele tanker og meninger om forskjellige temaer.

Om det har skjedd en endring etter Lederskolen, synes Tore det er for tidlig å si.
–Jeg er heller ikke en person som tror på mirakelkurer. Jeg tror på jevnt og hardt arbeid og det å tenke fremover i tid. Vi ble enige om at målet vårt med dette kurset var at vi ønsket en felles ledelsesplattform i selskapet. Jeg føler meg trygg på at det vil vise seg positivt for hele miljøet her i Knif Trygghet at vi som ledere har fått denne felles plattformen. Selv om vi er ferdige med selve kurset nå, så slipper vi ikke taket. Vi skal fortsette å ha samlinger der vi tar opp ulike temaer. Det er viktig å vedlikeholde all den kunnskapen vi har fått.

Avslutningen og veien videre

Etter et halvt år, var alle modulene gjennomført.
–Da vi skulle avslutte, planla Lene og jeg hvordan vi skulle avslutte på en best mulig måte. Vi ble enige om at vi ønsket hun skulle gi en slags repetisjon over temaer vi hadde vært igjennom. Lene pakket det hele sammen, laget en rød tråd gjennom hele avslutningsdagen. Og nesten uten at vi merket det, var vi igjennom alle modulene. Da så vi også tydelig hvor mye vi hadde lært gjennom det halve året vi hadde holdt på. Det var en god følelse. Det viser også hvor profesjonelle CoachTeam som driver Lederskolen er.

Kurset har styrket samholdet og gitt et felles språk.
–Det å gjøre noe slikt sammen, gjør at vi får en felles forståelse, eller et felles språk. Vi har nå en plattform som gjør at når vi møtes, vet alle som har vært med hva vi snakker om. Alle er innforstått med begrepene som brukes. Vi opplevde at stoffet som ble presentert i de forskjellige leksjonene, var veldig praktiske og matnyttige. Det viser at de som har laget opplegget virkelig vet hva de driver med, at de har god kunnskap og fingeren på pulsen.
Vi har en ny leder som begynner nå i juni og vi har allerede avtalt at hun skal igjennom det samme Lederskolen!

Skroll til toppen