Leder eller bare sjef – hva er forskjellen?

Leder eller bare sjef?

Det finnes mange betegnelser for det å ha ansvar i en bedrift.
Daglig leder, CEO, Adm Dir , Sjef , Avdelingssjef, Manager osv. En salig blanding av norske og utenlandske termer. Men det er da en stor forskjell på de å være en leder, og det å bli satt til å lede, altså en sjef, eller manager som det ofte kalles?

Både ansatte og bedrifter tjener på å ha ledere, ikke bare managere, og for å kunne være en leder, er du nødt til å forstå forskjellen.

Ansatte/Prosjekter

En manager har kun et mål, – å få jobben gjort.

Derved fokuserer de kun på prosjektet, oppgaver og tidsfrister, ved å dele ut oppgaver til de ansatte slik at man sikrer at de blir gjort.

Ledere derimot, vet at de også må løse oppgavene, men de slipper aldri tanken på at de menneskene som skal løse oppgaven, de ansatte, er det viktigste.

De sørger for at de ansatte får ansvar, er motiverte, har den nødvendige kunnskap og trening, slik at ikke bare blir jobben gjort, men menneskene utvikler seg og trives i jobben.

Kreativitet/Enkelhet

Managere etablerer rutiner og forsøker å bevare tingenes tilstand. De lærer seg hvilke personer som er gode på hva, og deler ut spesifikke oppgaver til den enkelte. De vet også hvilke systemer og programvare de skal bruke, og fortsetter å bruke disse.

De tenker at så lenge det fungerer, så fortsetter vi å gjøre det slik.

Ledere derimot, forkaster denne forenklede tankegangen og krever og forlanger kreativitet.

En leder vet at ansatte blomstrer når de kan tenke selv og være kreative, når man som gruppe kan løse oppgaver på en bedre og mer produktiv måte, og derved gjøre oppgaver bedre og smartere.

Fremvisning / Diktering

Managere misforstår ofte sin rolle på den måten at de mener de skal fortelle sine ansatte i detalj hva de skal gjøre, men de har liten forståelse for at dersom gruppen skal fungere godt, så er det vesentlig bedre å være et eksempel til etterfølgelse.

En ekte leder vil vise ved å være den type ansatte man ønsker seg å være omgitt av, ikke bare fortelle hvordan det skal være.
Ikke forvent at de ansatte skal jobbe overtid, dersom du kommer sent og går tidlig.
Ikke ta to timers luncher, mens du tillater de ansatte kun en.

Hvis du gjør dette, så vil de ansatte bli demotiverte, og miste respekten for deg.

Derimot vil det virke stikk motsatt, når du jobber side ved side med de ansatte, ved å vise ansvar for jobben, vil du motivere de ansatte til å gjøre det samme.

Vi anbefaler LE-DEL-SE

For deg som ønsker faglig- og personligutvikling anbefaler vi vårt Lederprogram som kan tas som ren elæring eller som en  kombinasjon av elæring og samlinger. Les mer her om Lederskolen

Skroll til toppen