Coachingkonferansen med CoachTeam og JobbAktiv

Velkommen til møteplassen for alle som benytter, eller ønsker å benytte en coachende tilnærming! Digitalisering vil endre våre arbeidsplasser, og  kunnskap om relasjonell kompetanse blir stadig viktigere. Evnen til å tenke innovativt, ta til oss ny læring, være kreative, tåle raske skifter, tenke kritisk og ta beslutninger uten å kjenne til alle komponenter er egenskaper... Les mer »

Har du spørsmål?

KONTAKT OSS!