Hva kan man lære av fremmede mennesker?

CoachTeam blir ofte brukt av media for å gi faglige råd og innspill om menneskelig samspill. Erica Grunnevoll kommenterer i denne VG artikkel gevinster ved respekt og nysgjerrighet for menneskers forskjellighet.

Livet er fullt av møter med mennesker du aldri møter igjen. Hva skjer hvis du ber fremmede på kafé for å høre om hva de tenker på? Anne Syrstadeng har startet et prosjekt hvor hun møter fremmede på kafè.

Også prest, coach og leder i den norske coachforening, Erica Grunnevoll, tror evnen til å utvide egne perspektiver beriker livet og hjelper oss til å leve med åpne øyne. Når vi kobler oss på hverandre og ser oss selv i et større felleskap, gir det eget liv større mening, tror hun. – Hvordan ser livet ut gjennom andres brilleglass? Hva har gjort at andre har valgt som de har valgt? Respekten og nysgjerrigheten for vår iboende forskjellighet utvikles. Det igjen hjelper oss å utvikle vår egen dømmekraft og å ta gode valg i eget liv, mener Grunnevoll. Å løfte samtalen ut av sosiale medier, å bruke alle sansene våre i møte med et annet menneske, å bli møtt med undring – gir oss en følelse av verdi, tror hun. – Det er så viktig at vi mennesker ser at vi er viktige, at vi tilhører et team eller et større hele. Når vi bare møter hverandre på skjerm kan det bli en tom ensomhet. Vi trenger å oppleve at vi betyr noe. Det gjør vi først når vi møtes hjerte til hjerte, i det reelle livet, med all sin vakkerhet, heslighet og ufullkommenhet.

Av Torhild Ribe, publisert 17.09.2017, Les hele artikkelen