Kreativ Ledelse og Coaching nivå A & NLP Business Practitioner

En svært praktisk utdanning innen coachede lederstil og atferd.

Kreativ Ledelse og Coaching. Kunnskap innen ledelse, coaching og kommunikasjon som også gir deg  studiepoeng

Nivå A på vår leder- og coachutdanning gir deg både studieemnet “Kreativ ledelse og coaching” og en grundig innføring i NLP og selvledelse. Coachingmetodikk og øvelser blir trukket inn tidlig i utdanningen slik at du får med deg verktøy til praktisk nytte i hverdagen, både privat og i jobbsammenheng. Vi legger vekt på å lære gjennom å gjøre slik at deltakerne raskt skal føle seg trygge i bruk av verktøyene. Du blir av CoachTeam sertifisert som NLP Business Practitioner etter bestått praktisk eksamen.

Det er resultatet som teller! Leder- og Coachutdanning hos CoachTeam – House of Leadership

Vi er alle på jobb for å bidra til å løse oppdrag på en måte som skaper gode og sunne resultater. For å kunne yte, trenger vi bla gode rammebetingelser på det organisatoriske og administrative plan. Vi trenger også riktig kunnskap og opplæring. I tillegg trenger vi mennesker som kan samarbeide og konsentrere seg om å utøve faget på en verdig måte. For å kunne fungere optimalt, er det viktig for bedrifter og ansatte å håndtere de menneskelige aspekt i jobbhverdagen på en konstruktiv måte. Vi ser at det å jobbe med samhandlingskompetanse, relasjonell kompetanse og selvledelse er en forutsetning for å lykkes i dagens samfunn. Å jobbe med menneskene som leverer tjenestene fremmer også resultat på bunnlinja.

Vårt lederutviklingsprogram går rett inn i denne hverdagen. Vi liker å si at vi utvikler ledere som lærer å hente frem det beste hos seg selv og andre. Programmet har fokus på beste praksis og deltakerne lærer seg svært effektive og praktiske verktøy for å håndtere seg selv og omgivelsene på en enkel og smidig måte.

Sagt på en annen måte; vi gir kompetanse for å håndtere morgendagens utfordringer.

CoachTeam tilbyr et helt unikt opplegg for din leder- og coachutdanning. Som eneste private coachingskole samarbeider vi med et universitet og utdanningen gir totalt 45 studiepoeng.

Vi har i løpet av 18 år levert 45 programmer innen Nivå A. Vi er stolte av å ha samarbeidet med UiA – Fakultet for kunstfag på nivå A-C. Dette samarbeidet ble avsluttet i 2020 da CoachTeam nå fokuserer på bedriftsinterne konsepter.

Vår kompetanse og erfaring i å bruke coaching og coachende adferd i arbeidslivet gjør utdanningen praktisk, aktuell og matnyttig.

Du får praktisk trening og erfaring i fellessamlinger samt nettverk.
Du får ny kompetanse når og hvor det passer deg via e-læring.

Nivå A på vår leder- og coachutdanning er resultatorientert slik at du selv kan løse oppgaver og utfordringer på en rask og effektiv måte. Utdannelsen gir et sterkt og stabilt fundament for forståelse av strukturen i de subjektive mentale prosesser hos mennesker og innsikt i sansebasert ledelse som kan integreres direkte i arbeids- og privatliv.

Nivå A er også vårt grunnkurs i coaching og NLP. Kurset gir deg innføring i NevroLingvistisk Programmering og Neuro-Semantics som bygger på kognitiv psykologi og positiv psykologi. Du får den nyeste viten om hva som gir mennesker energi, motivasjon og evne til å løse utfordringer.

Utdanningen følger American Board of NLP (ABNLP) og man blir sertifisert i henhold til denne standarden. Dette er et kvalitetsstempel som gir deltakeren tittel som NLP Business Practitioner. Denne utdanningen kan videreføres hos andre medlemsorganisasjoner verden over for videre utdanning og kurs. Nivå  A er videre godkjent av Den Norske CoachForening (DNCF) og følger Norsk bransjestandard for coaching.

Hovedmålene med nivå a er å:

 • Lære deg coachingverktøy
 • Lære deg å motivere deg selv og andre
 • Kommunisere effektivt på alle nivåer
 • Skape positive endringer for deg selv og andre
 • Lære deg stressmestring
 • Styrke dine salgskunnskaper
 • Gjøre deg til en bedre leder
 • Øke din innflytelse
 • Lære deg å møte utfordringer
 • Fokusere på mål og oppnå dem
 • Bli mer fleksibel og løsningsorientert
 • Yte ditt beste
 • Være kreativ

Hent frem de beste ressursene i deg selv og andre

De kraftfulle og likevel enkle teknikkene vi bruker er utarbeidet ved studier av hvordan mennesker med fremragende egenskaper tenker og kommuniserer. Den kunnskapen du tilegner deg om din og andres atferd, hjelper deg til å klargjøre og nå egne mål og drømmer på en effektiv og inspirerende måte. Styrken ved disse teknikkene er at de er tilgjengelig for oss alle samt at de er lettfattelige, enkle å anvende og spennende.

Kommunikasjon berører alle livets områder. Studiet vil gi deg bedre innsikt slik at du både privat og i yrkessammenheng kan bruke språket mer presist og effektivt.

Passer for deg som:

 • Ønsker kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og selvledelse
 • Ønsker å jobbe med utvikling og vekst av mennesker
 • Vil styrke dine lederferdigheter
 • Har utfordringer du ønsker å jobbe med
 • Liker å jobbe prosessuelt med mennesker
 • Ønsker å få flere verktøy til å gjøre en god jobb
 • Trigges av å se coaching i et business perspektiv

Du får:

 • Økt bevissthet og økt kontroll over egen atferd
 • Økt evne til selvledelse
 • Verktøy til å gjennomføre endringer
 • Læring gjennom å se/høre (30%) og gjøre (70%)
 • Kursledere med høy energi, mye latter og sterk kompetanse krydret med ferske eksempler fra prosesser i næringslivet
 • Ett helt nytt nettverk av mennesker å samhandle med

Hvorfor ta denne utdanningen?

 • For å hente frem ubevisst kompetanse og sette den i en ny sammenheng.
 • For å bruke språket til å snakke mer med, og mindre til andre.
 • For å lære hensiktsmessige strategier i ønskede situasjoner
 • For å definere konsistente mål som gir resultater.
 • For å gi deg selv et rom for refleksjon og oppdagelse av nye muligheter.
 • Som grunnlag for videre coachingutdanning.
 • For å styrke din egen lederfunksjon: Hvordan skal du kunne lede andre om du ikke kan lede deg selv?

Gjennomføring

Nivå A består av fysiske samlinger samlinger samt online moduler fordelt over ca. 4 måneder, samt webmøter for spørsmål og svar
Samlinger avtales med en enkelte bedrift. Minimum antall er 8 stk og kurset arrangeres kun bedriftsinternt.

Online
Alle deltakere får tilgang til vårt eminente online materiell med foredrag, øvelser, demonstrasjoner – alt du trenger for din læring.

Eksamen/Sertifisering
Nivå A gir NLP Business Practitioner utdanning og sertifisering etter internasjonale retningslinjer og kriterier (ABNLP standard).
Eksamen og Sertifisering skjer ved en skriftlig og en praktisk eksamen.

 

ledelse, coaching, kommunikasjon
Realkompetanse innen ledelse, coaching og kommunikasjon
E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen