Kreativ Ledelse og Coaching nivå C: Quantum Leap Coach

Quantum Leap – avansert systemisk coaching.

Nivå C på vår leder- og coachutdanning lærer deg systemisk coaching, og du får tilgang til avanserte coaching- og kommunikasjonsteknikker.

Vanlig coaching tar ofte utgangspunkt i hva personen føler om en situasjon. På Nivå C jobber vi målrettet og systemisk. Vi tar utgangspunkt i hva personen tenker om en situasjon, og tenker om sin reaksjon i situasjonen. Vi avdekker hvilke overbevisninger, verdier og holdninger som ligger bak handlinger og reaksjoner og hvilken mening det gir. Videre arbeides det i coachingprosessen med å skape hensiktsmesssige overbevisninger, verdier, holdninger, tanker og atferd. Programmet bygger på kognitiv psykologi, Nevro Lingvistisk Programmering (NLP), Neuro-Semantics og Meta-Coaching. Du blir sertifisert som Quantum Leap Business Coach av CoachTeam ved bestått praktisk eksamen.

Materiell og undervisning foregår på en blanding av norsk og engelsk.

Kreativ Ledelse og Coaching nivå C

Du får tilgang til flere videoer og månedlige zoom møter i forkant av 2 x 3 dagers kursdager.

Quantum Leap med base i kognitiv psykologi, NLP, Neuro-Semantikk og Meta-Coaching er en avansert, målrettet og systemisk coaching- og kommunikasjonsmetodikk som arbeider mest med tankene bak tankene. Hvorfor tenker jeg som jeg gjør? Vi jobber med hvordan vi reflekterer, fortolker og tenker om våre erfaringer. Dette er en systemisk og helhetlig prosess hvor vi arbeider med dypere overbevisninger og drivkrefter. Meta i betydningen et høyere, overordnet eller dypere nivå. Ved å arbeide systemisk med hvilke mønstre, rammer og strukturer vi setter våre tanker inn i og anvender for å fortolke hverdagens situasjoner på, vil vi lettere få til varige og positive endringer. Utvikling og vekst genereres mer naturlig og enklere.

The Quantum Leap Business Coach training is run as a combination of online and live training.
All the teaching materials are available online in the form of video and audio. This means that you can go through all of the learnings in your own time and as often as you’d like. You will get a lifetime access to it, so you can revisit it after the live training as well.
In additional to the online videos and audios, we will also meet 6 times online before the training in June. This is where you get to start practicing the skills. We require each participant to attend at least 4 of the online sessions.

You will go through the following modules online:
–       The Quantum Leap – An Overview
During this module you will get an overview of the entire Quantum Leap System and the importance of each of the different phases. It also explains why this helps you get greater results with your clients in a shorter amount of time.
–       You and your client
In coaching, your own state is critical to your ability to facilitate your client’s outcome. We will be working on building a know-nothing state so that you can stay present with your client. This module also focuses on building relationship and ensuring that your client feels safe enough to share their truth.
–       The Quantum Leap Phase I – Building The Story
Phase I of the QL system is all about gathering and organizing information about how your client does their “problem” state and what they want instead. The videos that are part of this module focus on improving your ability to visualize as well as organize your client’s information. And it teaches you how to organize the information in such a way that you can use it to co-create lasting change for your client.
–       The Quantum Leap Phase II – Detection and Analysis
Great results in coaching is dependent on whether or not you are able to find where the change power is. This module focuses on how to detect and analyze your client’s patterns so that you can grab hold of the leverage point. We will go over the 7 elements you’ll ever need to detect, so you know exactly what to listen for when you are coaching.
–       The Quantum Leap Phase III – Figuring Out The How
Once you know what patterns are holding your client back, we will look at what will make the biggest shift for your client so that change comes easier to them. This module also looks at how to co-create that change.
–       The Quantum Leap Phase IV – Setting An Outcome
Beyond creating the change your client is after, there needs to be enough energy in the system for them to actually go out to actualize and solidify the change. Phase IV addresses how to do this, as well as how to set the outcome in such a way that you can test whether it has been achieved.
–       The Quantum Leap Phase V – Getting The Outcome
Once you have gone through all of the previous modules, this module is where it all comes together. This is where you create the actual change, using the steps that you have identified in Phase III – Figuring Out The How.

The modules will be in the form of videos that you can watch in your own time. It includes an explanation of each step of the Quantum Leap System, the skills that are involved and includes examples so that you get a thorough idea of how to implement it yourself.
The online part of the training is developed in such a way that each module builds on the previous one, and you gradually build your skills that way.
Having gone through many years of coach training, we know that a lot of your questions will usually come through practicing in real life. By offering this combination of learning, you will be able to discover those questions before you come to the live training.
All of this allows us to get super focused when we meet in real life. We will be able to dive right in and practice coaching. You will get more opportunities to get feedback and take your skills to the next level.

Please note that there also will be some online trainings.  During these sessions you get to ask questions and you will be able to practice your skills as well as get valuable feedback to start taking your skills to the next level.
All sessions 90 minutes 


Read what Femke Mortimore is saying about the Quantum Leap Business Coach training:

Would you like to consistently make a difference in your coaching conversations? Are you currently getting lost in your sessions, even though you’ve already done (some) coach training?

The Quantum Leap Business Coach is for anyone who wants to get great at coaching.

You may already have coaching clients or perhaps you’re in the process of setting up your coaching business. You might want to use it in your role as a manager or human resource manager.

If you’re anything like us when we started out, you’ll love what your coach training has brought you so far, but your coaching sessions still feel chaotic and you frequently get lost in the conversations. Your sense of self consciousness is getting in the way of enjoying the process of coaching. You might wonder how lasting tran
sformation works. You might worry that you’re not helping your clients get the results they really want. Sure, you know how to run processes on someone, and you have some success, but how do you get to that leverage point for change? The difference that makes the difference, that makes change long-lasting and transformational.

That’s where the Quantum Leap program can help. The program teaches you how to transcend the traditional performance coaching and takes it to higher levels of developmental and transformational coaching. It teaches you to know where your client is in the change process, and how to find the leverage point for change. You’ll learn to use your skills in such a way that your questions cut to the heart of things and help your client reach an outcome they hadn’t even dared to dream of.

You’ll be introduced to The Quantum Leap system that helps you streamline your coaching sessions. You’ll get plenty of exercises to practice each of the skills and introduce them in your coaching sessions without being overwhelmed. You’ll also be getting in the moment feedback during practice sessions, so you can improve your skills in a safe and encouraging environment. By the end of it you’ll know what question to ask when, and why. You’ll know how to assess what area of change your client is stuck in, and specifically coach to that. You’ll feel confident in your coaching sessions and get extraordinary results for your clients.

Program

For å sikre et kvalitativt høyt nivå hva angår ferdigheter innen profesjonell kommunikasjon og coaching består Nivå 3 av følgende moduler:

Modul 1 – Kreativ Ledelse og Coaching; – Coaching Genius

På Kreativ ledelse og Coaching; – Coaching Genius presenterer vi blant annet den refleksive modellen Meta-States (Meta-tilstander) for å sette deg i stand til å arbeide med tankene bak tankene og sinnets høyere nivåer. Du vil som som coach eller som leder med din coachende tilnærming lære modeller og teknikker for å sette kreative og hensiktsmessige rammer som endringsagent.

Modul 2  – Quantum Leap

Du får tilgang til eget område med videoer med faglig info, demonstrasjoner av øvelser og zoom møter for spørsmål og svar. Deretter er det bootcamp og i løpet av tre intense dager fra 0900 – 1900 spisser du dine coaching ferdigheter slik at du blir trygg i coaching rollen. Dine viktigste coachingferdigheter tar et kvantesprang, og du behersker å coache målrettet og systemisk i henhold til en KPI (Key Performance Indikator). Du lærer deg å lytte etter coachees rammer for deretter å finne de gode løsningene sammen med coachee.

Undersider:

 Femke Mortimore

Dette sier tidligere deltakere på nivå C: 

Deltakere på Nivå C må ha gjennomgått NLP Practitioner eller tilsvarende utdannelse hos oss eller andre coachingskoler. Dette er et populært kurs også å ta opp igjen for studenter som allerede har gjennomgått Nivå 3, ettersom det gir en praktisk tilnærming og et godt utgangspunkt for å legge opp et coachingforløp eller gjennomføre en effektiv coachingsamtale.

Quantum Leap har gitt meg en grunnleggende erfaring og forståelse med hvordan coahcing som prosess kan gi varige forbedringer for enkeltmennesker.
Quantum Leap har gitt meg som person mye større trygghet i dialog med mennesker som trenger endring, Jeg har fått et nytt «verdensbilde», samtidig som jeg har fått verktøy for å støtte til endring. Men ikke minst hvordan jeg må jobbe med meg selv for å kunne være en god coach.

I jobben min som salgsdirektør, har bruker jeg Quantum Leap i dialog med potensielle kunder, og har blitt mye bedre på å ha en ekte, åpen og direkte dialog om kundenes behov, og hvordan vi og jeg kan bidra for å hjelpe kunden.

CoachTeam og Quantum Leap er det eneste helproffe coaching opplegget jeg har sett (og jeg har lett lenge) som kombinerer fokuset på forretnings og enkeltindivid.
CoachTeam har veldig godt rennommé i markedet, med god grunn.

– Steinar Sabbasen, Sariba, Director Salg

Jeg lærte hvordan jeg kan strukturere coachingsamtalene mine på en effektiv måte. Alt fra de første spørsmålene jeg stiller, hvordan jeg bygger opp samtalen, til å avdekke tankemønstrene som fører til tilstanden coachee har nå som de ikke ønsker, og hva som stopper dem fra å komme seg dit de ønsker.

Strukturen er enkel å forstå, og den hjelper meg som coach med å organisere all informasjonen slik at jeg kan hjelpe mine kunder å finne hva som skal til for å skape forandring raskere og enklere.

Det var et fantastisk kurs som virkelig har gjort en forskjell for meg. Hvis du vurderer å bli med er det bare en ting å si: gjør det!

– Mariann Deila, fysisk og mental trener
forfatter av bøkene “Tren der du er” og “Prosjekt sterk”

Jeg tok min første coachingutdannelse for 10 år siden og har arbeidet med andres personlige utvikling som foredragsholder og kursleder siden da.

På nivå 3 fikk jeg en enorm aha, det var akkurat som om alle de løse trådene for hvordan jeg skal jobbe effektivt med andre falt på plass. Quantum Leap coaching er en metodikk som gjør det enkelt å kartlegge hvor menneskene jeg jobber med er, hvor de vil, og hvordan jeg enklest skal støtte dem i å komme dit. Denne tankegangen sikrer at samtalene med mine coachingkunder har mening og retning i det store bildet, og ikke blir en “tilfeldig” coachingøvelse som passer der og da.

Denne treningen er en vel verd investering for alle som leder mennesker eller bruker eller vil bruke coaching profesjonelt.

– Maria Rygge, salgs- og markedsføringskonsulent for gründere, coach under sertifisering

Helt fantastisk bra uke. Jeg fikk sett coaching i et helhetsperspektiv, og det falt på plass hvordan jeg kan bruke enkelt-øvelsene fra trinn 1. Det aller beste var jo å få en uke med MASSE praktisk trening.

Veldig viktig at vi hele tiden fikk lov å velge oss nye partnere og mentorer som vi hadde lyst til å jobbe med.

Femke er en unik formidler og QL-metodikken er et suverent verktøy for å avdekke hva coachee virkelig trenger å bli coachet på. Det fungerer.

Denne utdanningen gir så verdifull innsikt i hvordan vi mennesker tenker, handler og samhandler og fungerer, at den burde vært obligatorisk for alle som jobber med mennesker. Og det gjør jo nesten alle.

Som en fantstisk bonus har denne treningen gitt meg verdifull forståelse av meg selv som menneske.

– Signe Marie Hernes Bjerke, fasilitator TeamByggerne

I expected to raise my skills as a coach during the Quantum Leap program, Femke. What I didn’t see coming, was how much I personally would grow and develop inside me. With Your genuin care, you ability to see me as a person, and your courage to challenge, You did not only take me to a higher level as a coach, you made me relize my own problems, so I could take action.

As a coach, I have already been able to help other people in a different way than before. With the structure you have teached me, I’m able to dig deep, and get to the core where the change power is.

Thank You! You’re the best!

– Ingunn S H Stræde, coach under sertifisering

Wow – vår første dag som Quantum Leap Business Coacher. Vi har nettopp gjennomført Nivå 3 Quantum Leap Business Coach programmet som virkelig løfter oaching til et nytt nivå. Quantum Leap Coaching er systemisk coaching på sitt beste, vi fikk en strukturert metodikk som gir resultater på kort og lang sikt. Vi er vanvittig imponert over energi, kunnskap og erfaring til Lene Fjellheim og Femke Mortimore. Her lærte vi virkelig avanserte og gode Nevro Semantiske modeller vi gleder oss til å bruke.
E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen