Kreativ Ledelse og Coaching nivå B & NLP Business Master Practitioner

Nivå B på vår leder- og coachutdanning består av tre moduler innen coaching og lederskap og fører til internasjonal sertifisering. Dette trinnet bygger videre på Kreativ Ledelse og Coaching nivå A – NLP Business Practitioner. Du får videre fordypning og utvidet fagstoff som bidrar til en helhetsforståelse og som forsterker effekten i anvendelsen av de ulike coaching verktøyene, herunder NLP og Neuro Semantikk modellene. Du vil også lære en rekke nye teknikker og modeller som utvider verktøykassen din, og som du umiddelbart kan ta i bruk enten for egen utvikling, som leder, coach og konsulent eller andre roller som er viktig for deg.

Modellering:

På Nivå B skriver du en modelleringsoppgave (beste praksis). Dette er en studie av utvalgte personer (modeller) som har en fremragende egenskap eller en ferdighet de utøver mesterlig. En egenskap du selv eller din bedrift ønsker å ha, eller som du ser vil være strategisk eller hensiktsmessig å ha i gitte sammenhenger. I studiet avdekkes bl.a. tanker og adferdsmønstre, verdier og overbevisninger for å finne ”forskjellene som utgjør forskjellen” for å være unik til denne spesifikke egenskapen. Funnene fra oppgaven presenteres til gruppen slik at alle får ta del i oppdagelsene og integrere dette i seg selv.

Våre deltakere tilbys en utdannelse som følger American Board of NLP (ABNLP) og International Society of Neuro Semantics (ISNS), og blir sertifisert i henhold til disse standardene. Dette er et kvalitetsstempel som gir deltakeren tittelen NLP Business Master Practitioner. Denne utdanningen kan videreføres hos andre medlemsorganisasjoner verden over for videre utdanning og kurs.

Hovedmålene med modulene er å:

 • Lære deg enda flere coachingverktøy og modeller
 • Forsterke forståelsen for struktur kontra innhold
 • Øke din kompetanse i kommunikasjon, salg og forhandling
 • Lære deg modeller for å sette mål, evaluere underveis og å nå dem
 • Synliggjøre forskjelligheter mellom mennesker og hvordan disse kan brukes på en positiv måte
 • Utvide spillerommet for å være mer kreativ i din kommunikasjonsform
 • Øke din kunnskap om kartlegging og behandling av struktur og mønstre i modelleringsoppgaven
 • Gi deg innsikt i egne verdier og forstå viktigheten av dem
 • Vise deg hvordan de systemiske prinsippene påvirker dynamikken i team
 • Lære deg å lage gode strategier for egne handlinger

Ta eierskap til verktøyene, og bli en bedre kommunikator

Over mange år har vi sett at verktøyene og teknikkene er effektive og kraftfulle. Som med alt annet vi ønsker å bli gode på gjelder “øvelse gjør mester”. På Nivå B har du tatt med deg all kunnskap og erfaring fra Nivå A. Du øver videre, finpusser og supplerer. Når vi praktiserer og kanskje snubler i ny og ne, lærer vi masse. Når vi mestrer er det en flott motivasjon til å fortsette. Den beste måten å ta eierskap til stoffet på er å bruke det og ha tro på at du er en god kommunikator.

Passer for deg som

 • Ønsker en fordypning av Nivå  A og vil ha flere verktøy og modeller
 • Ønsker å bli fasilitator, konsulent, coach enten internt i bedriften eller i selvstendig virksomhet
 • Ønsker å utvikle en coachende lederstil
 • Liker å jobbe prosessuelt med mennesker
 • Vil bruke coachingverktøyene i det praktiske liv
 • Trigges av å se coaching i et businessperspektiv

Du får

 • Styrke og trygghet i coachingrollen eller den rollen du ønsker å ha
 • Bredere forståelse for samspillet mellom mennesker
 • Mot til å tørre, kompetanse til å gjøre
 • Større fleksibilitet i ditt møte med andre
 • Større spille- og forhandlingsrom i viktige møter

Gjennomføring

Nivå B gir deg en dypere forståelse av kommunikasjon og coaching. Her vil du utvide og forsterke din evne til handling i dine ulike roller som menneske og på dine ulike arenaer. Du vil i mye større grad enn på Nivå A, koble de forskjellige verktøyene og modellene opp mot hverandre. Videre vil du forstå og lære hvordan du kan bruke disse både en-til-en og i små og store team/grupper. Du vil i tillegg få større kunnskap om deg selv, og på denne måten også se hvordan du kan nyttiggjøre deg verktøyene, på en måte som passer deg og dine omgivelser. Du vil sitte igjen med en klar forståelse av hvilke verktøy/modeller som egner seg som refleksjonsverktøy, prosessverktøy eller begge deler, og hvilke av dem som passer best i ulike fora.

Metodikk

På samme måte som nivå A, baserer undervisningen seg på NLP som metodikk og plattform for kommunikasjon og adferdsendring. I tillegg vil annet relevant stoff og nyere forskning tas inn som en del av undervisningen. Undervisningen er en blanding av teori (ca 30 %) og øvelser/praksis (ca 70 %).

Sertifisering

Nivå B gir deg studieemnet Kreativ Ledelse og Coaching og NLP Master Practitioner sertifisering etter internasjonale retningslinjer og kriterier (ABNLP). CoachTeam står for opplæring med høy faglig kvalitet i et inspirerende miljø. Du vil ha forelesere som praktiserer faget ute i næringslivet, og som til enhver tid tar med seg erfaringer og ny læring inn i forelesningene.

Gjennomføring

Kurset arrangeres kun bedriftsinternt med minimum 8 deltakere

Eksamensform

Innlevering og presentasjon av modelleringsoppgave (ca. 70 timer).

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen