Hva er Neuro-Semantics?


Neuro-Semantics er læren om hvordan vi skaper mening ut fra våre erfaringer og opplevelser (semantics/semantikk = mening), og hvordan dette påvirker vårt tankesett og sanseapparat (neuro).

I Neuro-Semantics er vi ikke så opptatt av hva vi faktisk erfarer, men hvordan vi reflekterer og tenker om våre erfaringer. Hva vi tenker om oss selv og andre, og det vi opplever blir helt avgjørende for vår livskvalitet, og hvordan vi møter den verden vi lever i. I stedet for å bli ofre for våre egne tankemønstre, kan vi snu på flisa og selv velge hvordan vi vil oppleve livet og med hvilke briller vi ønsker å se verden med. Vi sitter med andre ord i førersetet og styrer hva vi tenker og føler.


I løpet av de siste årene har det skjedd en radikal utvikling av NLP, og vi begynner nå å se konturene av et nytt fagfelt som både utvider og fornyer NLP. Dette nye området for selvutvikling, coaching og vekst, kalles Neuro-Semantics, og er utviklet av amerikaneren Dr. L. Michael Hall.


Skroll til toppen